Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ember-gép interfész

  A tantárgy angol neve: Human-Computer Interaction

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. február 1.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Okos város mellékspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA11 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zainkó Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://speechlab.tmit.bme.hu/hci
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Németh Géza  egyetemi docens BME-TMIT
  Dr. Gyires-Tóth Bálint  egyetemi adjunktus BME-TMIT
  Dr. Zainkó Csaba
   egyetemi adjunktus
   BME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM224" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM224", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVITMMA23", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA23", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Programozás alapjai (vagy ekvivalens tárgyak)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális, gesztus és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (Human computer interaction, HCI), külön hangsúlyt fektetve az intelligens környezetekben (város, otthon, munkahely) működő alkalmazások és szolgáltatások személyre szabott, hely- és környezetfüggő interfészeire. A tárgy keretén belül részletes bemutatásra kerülnek a felhasználói interfész elemei, a szoftver-ergonómia alapelvei, a szoftverek ergonómiai szempontból történő kiértékeléseinek módszerei. Az elméleti témakörök ismertetésével párhuzamosan gyakorlatok keretében is feldolgozzuk a tananyagot. Ezenkívül a hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a felhasználói interfész tervezéséhez, teszteléséhez, minősítéséhez szükséges alapelveket, hogy azt majd gyakorlatban is alkalmazhassák a későbbi munkájuk folyamán.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Előadások:

  1.     Bevezetés
  Alapfogalmak, definíciók

  2.     Ember és környezete közti modalitás típusok
  Beszéd interfész
  Vizuális interfész
  Taktilis interfész
  Multimédia HCI
  Interfész modalitások együttes kezelése és szinkronizálása

  3.     Beszédinterfész
  Beszédkommunikáció

  4.     Vizuális interfész

  Vizuális felhasználói felületek tervezése kezelése

  5.     Iteratív fejlesztés
  Iteratív tervezés alapelvei
  Iteratív tervezés módszerei

  6.     Felhasználói interfész technikák
  Irányelvek
  Aranyszabályok a tervezésben

  7.     Felhasználói interfész alapelvek és példák
  Menürendszer
  Szöveg dialógus
  Grafikus interfész
  Interfész a weben
  Dialógus rendszerek
  Intelligens környezet

  8.     Felhasználói interfész mobil eszközökön
  Általános alapelvek
  Operációs rendszer-függő kérdések
  Modalitás-függő kérdések

  9.     Felhasználói interfész viselhető eszközökön
  Hasonlóságok a mobil eszközökhöz
  Különbségek a mobil eszközökhöz képest

  10.     Internet alapú hozzáférések
  Különleges felhasználói felületek
  Mindenki számára használhatóság (W3C WAI)

  11.  Felhasználói interfész kiértékelés
  Kiértékelés kritériumai
  Kiértékelési eljárások

  12.  Kiértékelés eredményei
  Kiértékelés elemzése
  További fejlesztések meghatározása

   

  13.  Intelligens környezetek
  Hely- és környezetfüggő interfészek
  Alkalmazkodás egyéni igényekhez

  14.  Felhasználói interfész esettanulmányok

  Gyakorlatok:

  1.     Gyakorlati feladat bemutatása, megbeszélése

  2.     Vizuális interfész tervezési folyamat

  3.     Beszéd interfész tervezési folyamat

  4.     Viselhető eszköz tervezési folyamat

  5.     Kiértékelés gyakorlatban

  6.     Ember-környezet interakció

  7.     Gyakorlati feladat értékelése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Egy gyakorlati feladat megoldása. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat sikeres teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: a vizsga módja: írásbeli
  11. Pótlási lehetőségek
  •  A gyakorlati feladat pótlásként beadható a pótlási hét végéig.
  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-levélben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Stone, D., Jarrett, C., Woodroffe, M., & Minocha, S.: User interface design and evaluation. Morgan Kaufmann, 2005
  2. Izsó Lajos, Antalovits Miklós: Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1997
  3. Jan Borchers: A Pattern Approach to Interaction Design. Wiley, 2001.
  4. Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong: The Design of Sites, Addison-Wesley, 2003.
  5. Ian Graham: A Pattern Language for Web Usability, Addison-Wesley, 2003.
  6. Dix, A.; Finlay, J.; Abowd, G.; Beale, R.: Human Computer Interaction, Prentice Hall, 2003.
  7. Edwards. A.D.N.: Extra-ordinary Human-Computer Interaction, Cambridge University Press, 1995
  8. Raman, T.V: Auditory User Interfaces, Kluwer Verlag, 1997.
   http://www.hcibib.org/
  9. ISO 13407 standard on Human-Centred Design Processes for Interactive Systems

  ISO 14915-1:2002 standard on Software ergonomics for multimedia user interfaces

  http://www.w3.org/Voice/
  http://www.w3.org/2002/mmi/

  http://www.w3.org/AudioVideo/
  http://www.w3.org/2001/di/
  http://www.w3.org/Mobile/
  http://www.w3.org/WAI/

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra0
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése

  0

  Gyakorlati feladat megoldása30
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása14
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Németh Géza egyetemi docens BME-TMIT
   Dr. Olaszy Gábor DSCegyetemi tanár BME-TMIT
   Dr. Gyires-Tóth Bálint egyetemi adjunktus
   BME-TMIT
   Dr. Zainkó Csaba egyetemi adjunktus
   BME-TMIT