Intelligens közlekedési rendszerek

A tantárgy angol neve: Intelligent Transportation Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2014. augusztus 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés

Okos város mellékspecializáció

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMA10 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Simon Csaba, PhDegy. adjunktus
TMIT
Dr. Vida Rolland, PhDegy. docensTMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Infokommunikáció

Hálózati technológiák és alkalmazások

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIIIM271" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVIIIM333" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIM271", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIIIM333", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
VAGY
TárgyEredmény( "BMEVITMMA16", "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA16", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

Ajánlott:

VITMA301 - Infokommunikáció

7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az intelligens közlekedési rendszerek alapjait, elsősorban a kommunikációs hálózatok szempontjából. A tárgy keretében bemutatjuk a közlekedési infrastruktúrát, a járműveket és a kapcsolódó érzékelőket egységes rendszerbe szervező infokommunikációs megoldásokat. Ezen belül hangsúlyos szerepet kapnak a járművek közti önszerveződő és elosztott kommunikációs rendszereket megvalósító módszerek, amelyek túllépnek a hagyományos fix infrastruktúrájú mobil rendszerek (pl. GSM) korlátain. Általuk lehetővé válik olyan, nagy kiterjedésű és relatív nagy mobilitású hálózatok kialakítása, ahol az egyéni eszközök csak korlátozott lefedettséggel rendelkeznek, viszont képesek kommunikálni a rendszerben lévő bármely más eszközzel. Ezen kívül kitérünk a járművön belüli (inter-vehicle) kommunikációra, a globális pozicionáló rendszerekre, illetve hangsúlyt fektetünk a járművek és az intelligens környezet, a kiépített infrastruktúra közötti (vehicle-to-infrastructure) kommunikációra is. Ugyanakkor megismertetjük a hallgatókat az intelligens közlekedési rendszerekhez köthető legfontosabb alkalmazásokkal (dugófigyelés, baleset megelőzés, beltéri és kültéri parkolás, flottakövetés, intelligens közösségi közlekedés, e-útdíj, dugódíj, kooperatív rendszerek, stb.)
8. A tantárgy részletes tematikája

1. Ismerkedés a közlekedési informatikai rendszerekkel, az ITS (Intelligent Transportation System) koncepció bevezetése. Globális Helymeghatározó Rendszerek (GPS, EGNOS, GLONASS, GALILEO) működési elveinek bemutatása alkalmazásokon keresztül.

2. Autón belüli kommunikációs technológiák bevezetése. Speciális szenzorok bemutatása alkalmazásokon keresztül. Hőmérséklet, Páratartalom, Odométer, Tachometer, Nyúlásmérő bélyeg, Radar, stb.

3. Autók közötti kommunikációs technológiák és intelligens protokollok. VANET (Vehicular Ad hoc Networks) hálózatok. Speciális mobilitás modellek, útválasztó és csoportformáló protokollok. Geográfiai alapú útválasztás, előnyök, hátrányok, és alkalmazhatóság. Hibrid kommunikációs megoldások.

4. V2V - Vehicle to Vehicle - Járművek közti kommunikáció és információterjesztés speciális protokolljai és üzenetterjesztő algoritmusai (ODAM, SPACE, SOTIS, stb.). Intelligens elárasztás, pletykálás.

5. Legfontosabb intelligens közlekedési alkalmazások bemutatása. Aktuális közlekedési információk gyűjtése és terjesztése kooperatív járművek segítségével (Waze). A web2 és GeoWeb technológiák rövid ismertetése, valamint a közlekedési információs rendszerek és közlekedés monitorozási technológiák bemutatása. A Floating Car Data kifejezés és technológia bevezetése.

6. Automatikus díjbeszedés a közlekedési rendszerekben. Sikeres kutatási projektek a témában. Működési modellek és alkalmazási példák. Nemzetközi projektek céljainak és eredményeinek ismertetésére (FleetNet, RuBENS, C2C, PREVENT, stb.)

7. Intelligens beltéri és kültéri parkoló rendszerek, közösségi alapon működő megoldások, ösztönző mechanizmusok.

8. Modellezés és szimuláció. Számos szimulátor és gyakorlati modell bemutatása, illetve a különböző típusú szimulátorok (forgalmi-, hálózati-, stb.) ötvözésének lehetőségei.

9. Térinformatikai Információs Rendszerek. GIS (Geographic Information Systems), digitális térképek létrehozási módjai.

10. Az intelligens közlekedési rendszerek biztonsági kérdései. Hitelesítés VANET hálózatokban. Nyomon követés. Jogosultsági kérdések. Anonimitás. Biztonságos kommunikáció. Biztonságos helymeghatározás.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

A tárgy oktatása heti 2 órás előadások és kéthetenként tartott, 2 óra időtartamú gyakorlatok formájában történik. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon tárgyalt esettanulmányok, példák egészítik ki, melyeket a hallgatók előzetesen kiosztott házi feladatként készítenek majd elő.

10. Követelmények Az aláírás, és ekként a vizsgára bocsátás feltétele egy a szorgalmi időszakban elkészített házi feladat, annak bemutatása egy gyakorlaton, majd a megjegyzések alapján az írásos anyag megfelelő módosítása.
11. Pótlási lehetőségek

Házi feladat pótlása szorgalmi időszakban.

12. Konzultációs lehetőségek

Egyéni megbeszélés szerint, a tantárgy előadójával egyeztetve.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom A. L.C. Bazzan, F. Klügl, Introduction to Intelligent Systems in Traffic and Transportation, Morgan & Claypool Pub., 2013.

H. Zhu, M. Li, Studies on Urban Vehicular Ad-hoc Networks, Springer, 2013.

G. Karagiannis et al., Vehicular networking: A survey and tutorial on requirements, architectures, challenges, standards and solutions, IEEE Communications Surveys & Tutorials, 13.4, pp. 584-616, 2011.

A tantárgy honlapján elhelyezett elméleti összefoglalók és oktatási segédletek.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire 
Házi feladat elkészítése16
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Simon Csaba, PhDegy. adjunktusTMIT
Dr. Vida Rolland, PhDegy. docensTMIT