Navigációs és helyalapú szolgáltatások és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Navigational and Location-based Services and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2019. január 31.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Villamosmérnöki Szak, MSc képzés
Vezetéknélküli rendszerek és alkalmazások szakirány
Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMMA07 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
A tantárgy tanszéki weboldala https://www.tmit.bme.hu/vitmma07
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Heszberger Zalán PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Lukovszki Csaba

tudományos segédmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Moldován István

tudományos segédmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít A törzsoktatásban tanított tantárgyak.
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM324" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMM324", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Kötelező előtanulmányi rend nincs.

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a felhasználó/objektum pozíciójának meghatározása. A pozícióhoz kapcsolódóan a különböző rendszerek más és más további szolgáltatásokat nyújtanak, pl.: navigáció, mobil eszközök erőforráshasználata, lokalizáción alapuló szolgáltatások, biztonsági és vészhelyzeti szolgáltatások. A tantárgy betekintést nyújt a helymeghatározó és navigációs rendszerek elméletébe, tárgyalja a kültéri és a beltéri helymeghatározási technológiákat és módszereket; majd alkalmazásokon és esettanulmányokon keresztül bemutatja ezek lehetséges felhasználását.

8. A tantárgy részletes tematikája

Helymeghatározás alapok

·         Hely fogalma, koordinátarendszerek, térképek

·         Térképadatbázisok típusai, lekérdezések, protokollok

·         Szolgáltatási architektúrák, ellátási lánc felépítése

·         Jelen és jövőbeli szolgáltatások és alkalmazások típusai

·         Személyes adatok védelme hely alapú szolgáltatásokban

Alkalmazások

·         Helyfüggő tartalomszolgáltatás

·         Vészhelyzeti alkalmazások támogatása és riasztások

·         Navigáció

·         Játékok

Pozícionálás alpjai:

  • Koordináta rendszerek
  • Térkép projekciók és kapcsolódó torzítások
  • Pozícionálási algoritmusok

Műholdas helymeghatározás

·         A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás: elméleti alapok

·         Globális helymeghatározás alapmódszerei

·         GNSS – Globális Műholdas Navigációs Rendszerek

·         Navigációs hibák és azok korrekciója

·         Különböző rendszerek és alkalmazási körök (NAVSTAR GPS, GLONASS, Galileo)

·         A GNSS alkalmazások

·         Helymeghatározás és közlekedési alkalmazások

·         Légiforgalmi alkalmazások

·         Nagypontosságú mérések

·         Geodéziai célú mérések

·         Életvédelem és mentési alkalmazások kétirányú kapcsolatta

WiFi alapú beltéri helymeghatározás

·         Pozícionálási eljárások

·         Kliens és infrastruktúra alapú

·         Determinisztikus és valószínűség alap

·         Jelterjedési modellek és helymeghatározó algoritmusok

·         Jelerősség mérése, különféle jelerősség értékek közti összefüggések

·         Különböző megvalósítások elemzése és összehasonlítása (pl. Microsoft RADAR, Horus, Nibble, CMU-PM, CMU-TMI)

Heti bontás:

1             hét         Bevezető, Tájékoztató

2             hét         Hely alapú szolgáltatások és alkalmazások I.

3             hét         Hely alapú szolgáltatások és alkalmazások II.

3             hét         Helymeghatározási módszerek I.

4             hét         Helymeghatározási módszerek II.

5             hét         Lineáris algebra alapok

6             hét         Kálmán szűrő és alkalmazásai

7             hét         Rádiós/Hullámterjedés alapú helymeghatározás I.

7             hét         Rádiós/Hullámterjedés alapú helymeghatározás II.

8             hét         Rádiós/Hullámterjedés alapú helymeghatározás III. <<< ZH

9             hét         Helymeghatározás WiFi térerősség alapon

9             hét         Rádiós jelterjedés vizsgálata többcsatornás vevővel

10          hét         Mozgásmodellezés

11          hét         Globális helymeghatározás

11          hét         Rádiós jel beérkezési irányának meghatározása

12          hét         Globális helymeghatározás

13          hét         Képi alapú helymeghatározás

14          hét         2D-2D relatív hely és helyzetváltoztatás megvalósítása

  

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok és tervezési példák egészítik ki. 

10. Követelmények

a)  A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele: a nagyzárthelyi legalább elégségesre történő megírása.

b)  A nagyzárthelyi időpontja a 8. oktatási hét

c)  A nagyzárthelyi anyaga a félév tananyagának legfeljebb 50%-át fedi le.

d)   A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

e)   Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten.


11. Pótlási lehetőségek

Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Előadóval történő előzetes egyeztetés alapján.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés előadásokra14
Félévközi készülés gyakorlatra14
Félévközi készülés laborra0
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése0
Önálló tananyag-feldolgozás0
Vizsgafelkészülés38
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Heszberger Zalán PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Lukovszki Csaba

tudományos segédmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Moldován István

tudományos segédmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék