Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szöveg- és webbányászat

  A tantárgy angol neve: Text and Web Mining

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés
  Adat- és médiainformatika 
  mellékspecializáció
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA06 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Szűcs Gábor PhD

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Gáspár Csaba

   egyetemi tanársegéd

   BME-TMIT  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Információs technológiák és eszközök. 

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM225" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIM222" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM225", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIM222", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronikus szöveges és webtartalmak mennyiségének rohamos emelkedésével kiemelt fontosságúvá vált a tartalmak hatékony feldolgozása, amihez nélkülözhetetlen a megfelelő indexelő, annotáló és elemző módszerek használata. A hallgatók elméleti és gyakorlati oktatás keretei között tanulhatják meg az információ visszakeresést, web keresést, információ kinyerést szöveges állományokból, természetes nyelvű feldolgozást, információs hálókban és közösségi hálókban való tudás feltárást. A hallgatók elsajátítják azokat a szöveg- és webbányászati módszereket, melyek segítségével megvalósíthatók a szöveg korpuszokban a keresési és különböző elemzési feladatok, mint az automatikus annotáció, kivonatolás; illetve megoldható a webes felhasználók követése, szokásainak monitorozása és számukra megfelelő ajánlattétel előállítása. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tantárgy a szöveg- és webbányászat alapfogalmaitól indulva bemutatja a használt módszereket és azok alkalmazásait.

  Bevezetés: Alapfogalmak, szöveg- és webbányászati problémák, alkalmazások.

  Szövegindexelés: Szózsák modell. Szöveg automatikus előfeldolgozása mondatokra és szavakra bontással, szótövezéssel és index struktúra felépítésével.

  Kifejezés keresés: szópár, valamint pozíció indexelés, permuterm index, írásmódjavítás, nyelvfelismerés.

  Természetes nyelvű feldolgozás: NLP (Natural Language Processing) eszközök. Sekély elemzés. Mély elemzés: szintaktikai fa, függőségi fa. 

  Névelem felismerés, reláció kinyerés, vélemény analízis (sentiment analysis) információs hálókban és közösségi hálókban.

  Szövegbányászat: Szövegelemzés. Lineáris osztályozók. Szupport vektor gép alkalmazása szövegre. Automatikus annotáció.

  Automatikus szöveg kivonatolás (legjellemzőbb mondatok kiválasztása), összegzés készítés.

  Információ visszakeresés: Információ visszakereső rendszerek által használt modellek (Boole modell, vektor modell, klasszikus és valószínűségi modellek), és a rendszerek jóságának mérése (fedés, pontosság, diverzitás). 

  Rangsorolás: szöveges tartalom alapú rangsoroló algoritmusok, link struktúra alapú rangsorolás: PageRank, HITS.

  Webbányászat: web usage mining, felhasználók követési lehetőségei, Google Analytics. 

  Adatelemzési esettanulmányok: elektronikus kereskedelmi oldal elemzése. Kiterjesztett feladatok, esettanulmányok: hírportálok, jegyvásárlás.

  Ajánlórendszerek: célja, felépítése, típusai. Tartalom alapú és kollaboratív ajánló rendszerek: alap és szomszédosság alapú módszerek. 

  Mátrixfaktorizáció alapjai, alapvető algoritmusai. Webes felhasználók számára megfelelő ajánlattétel előállítása.

  Fejlettebb ajánlóalgoritmusok: kontextus modellezés, kontextus-vezérelt megoldások; általános faktorizációs keretrendszerek; a csoportajánlás problémája. Gyakorlati kérdések: online learning, ajánlórendszerek kiértékelése.

   
  Gyakorlatok:
  Szótövezés RapidMiner-rel (tokenizálás reguláris kifejezésekkel + szótövezés)
  Szövegbányászat Weka-val. Mikro, makroátlagoló kiértékelés 
  Sentiment analysis techniques (vélemény bányászat)
  Metakeresés: forrás választás, dokumentum-választás, összeillesztő (merging) algoritmus, rank pozíció, dokumentum visszakeresési pontérték alapján
  Webbányászati gyakorlat
  Ajánlórendszerek tanítása 
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi és 1 db nagy házi feladat
  A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: írásbeli
  Az aláírás feltétele a nagy házi feladat és a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  Tikk Domonkos: Szövegbányászat, Typotex, Budapest, 2007.
  Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto: Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology behind Search (2nd Edition) (ACM Press Books), Addison-Wesley Professional, 2011.
  Francesco Ricci (Editor), Lior Rokach (Editor), Bracha Shapira (Editor), Paul B. Kantor (Editor): Recommender Systems Handbook, Springer, 2011

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire25
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés35
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Int.:

   Dr. Sallai Gyula DSc

   egyetemi tanár

   BME-TMIT

   Dr. Szűcs Gábor PhD

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Gáspár Csaba

   egyetemi tanársegéd

   BME-TMIT

   Hidasi Balázs

   doktorandusz

   BME-TMIT

   Solt Illés

   doktorandusz

   BME-TMIT