Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adatelemzési platformok

  A tantárgy angol neve: Data Analytics Platforms

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés

  Adat- és médiainformatikai mellékspecializáció  

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA05 1 2/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója

   Gáspár Csaba

   egyetemi tanársegéd

   BME-TMIT

   Nagy István

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Prekopcsák Zoltán

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Alapvető matematikai és algoritmuselméleti ismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM139" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM139", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIMIMB10", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIMIMB10", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Rendszereinkből kinyerhető adatok mennyiségének növekedésével, a tárolási költségek csökkenésével egyre nagyobb az igény az adatokból kinyerhető összefüggések, tudás kiaknázására. A tárgy elsődleges célja, hogy a hallgatók készség szinten legyenek képesek adatbányászati feladatok megfogalmazására és valós adathalmazok felett ilyen problémák megoldására. Ehhez a tárgy nemcsak az adatbányászat, a gépi tanulás, az adatelemzés elvi hátterét mutatja be, hanem vizuális programozási metodikát használó adatbányászati szoftvereket, platformokat is ismertet, külön figyelmet szentel a ’big data’ elemzési feladatokra megoldást jelentő Hadoop platform bemutatására. Az elméleti hátteret alkalmazási területekhez köthetően, valós adathalmazokon végzett elemzési feladaton keresztül mutatja be. Az alkalmazási területek felölelik az üzleti élethez köthető legfontosabb adatelemzési, adatbányászati problémaköröket, mint az elvándorlás előrejelzés, marketing kampánytámogatás, kockázatbecslés.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  Adatbányászat legújabb trendjei, CRISP-DM (Cross Industry Standard Process for Data Mining) metodika. Osztályozási feladat távközlési hívásadatok churn (lemorzsolódás, elvándorlás) rendszerében.

  Hitelbírálati rendszer bemutatása, scoring technika, mintavételezés. Ügyfélérték fogalma.

  Bankkártya adatok, keresztértékesítés iránya, a sikeres adatbányászat 6 feltétele.

  Ügyfélszegmentálás, klaszterező eljárások, k-közép és k-medoid algoritmus

  Kampányoptimalizáció. Biztosítási adatokon történő adatelemzés. Kombinált adatbányászati eljárások, együttes osztályozók

  A hálózatelemzés alapjai, hálózat alapú előrejelzés, fertőzési modellek felhasználása

  Közösségi hálók hálózati elemzése adatbányászat segítségével.

  Társadalmi, környezeti adatok gyűjtése és feldolgozása.

  Adattranszformációs és adatmanipulációs lehetőségek és vizuális adatelemzés: adattípusok, adatelemzési problémák áttekintése, visszamérési módszerek.

  Adatelőkészítési módszerek: adattisztítási módszerek, adatintegrációs és transzformációs technikák, adatredukciós módszerek, diszkretizációs technikák.

  Osztályozási problémák megoldása: döntési technikák, példányalapú mószerek. Metatanuló módszerek.

  Klaszterezés és outlier keresés: hasonlósági és távolsági mértékek, particionáló módszerek, hierarchikus klaszterezők, sűrűség alapú klaszterezők, outlier keresési technikák.

  Idősoros adatok feldolgozása: lineáris és nem-lineáris módszerek, regressziós fák.

  A nagy adat (Big Data) jelensége és fogalma, szerepe. Az Apache Hadoop platform bemutatása.

  Elosztott adattárolás és elemzések MapReduce alapokon. MapReduce programozási minták.

  Lekérdezési módszerek és programnyelvek nagy adatok esetén (Hive, Pig). Big Data esettanulmányok.

   

  Gyakorlati órák tématerületei:

  Hitelbírálati feladat adatbányászati megoldása
  Keresztértékesítés
  Távközlési cég ügyfeleinek elvándorlás (churn) előrejelzése
  Kampányoptimalizáció biztosítási környezetben
  Vásárlói kártya adatok adatbányászati feldolgozása
  Big Data megoldásokhoz kapcsolódó Hadoop alapú technológiák

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és gyakorlat
  10. Követelmények

  A szorgalmi időszakban: 1 db házi feladat és 1 db zárthelyi dolgozat

  A kredit-megszerzés feltétele a nagyházi feladat (beleértve a pótló nagyházit is: lásd a következő pontban) és a zárthelyi dolgozat legalább elégséges szintre történő megírása. A félévközi érdemjegy a zárthelyi és a házi feladat osztályzatainak átlaga.

  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi egy alkalommal (pótZH vagy pót-pótZH alkalmával) pótolható. A házi feladat pótlólagos beadása a pótlási időszakban lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Dr. Abonyi János: Adatbányászat a hatékonyság eszköze, Computerbooks, Budapest 2006 

  Larose, Daniel T., Discovering Knowledge in Data: An Introduction to Data Mining, Wiley-Interscience, 2004.

  Bodon Ferend, Búza Krisztián: Adatbányászat (folyamatosan bővülő elektronikus jegyzet), 2013

  Donald Miner, Adam Shook: MapReduce Design Patterns: Building Effective Algorithms and Analytics for Hadoop and Other Systems, O’Reilly, 2012
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése33
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Dr. Szűcs Gábor

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Dr. Magyar Gábor

   egyetemi docens

   BME-TMIT

   Gáspár Csaba

   egyetemi tanársegéd

   BME-TMIT

   Nagy István

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Prekopcsák Zoltán

   tanszéki mérnök

   BME-TMIT

   Kazi Sándor

   doktorandusz

   BME-TMIT