Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Mérnöki modellalkotás - az elmélettől a gyakorlatig

  A tantárgy angol neve: Modeling Seminar for Engineers

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  MSc képzés

  Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA03 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczi Péter,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.tmit.bme.hu/vitmma03
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Bíró József DSc
   egy. tanár TMIT
   Dr. Babarczi Péter PhD
   egy. adjunktus
   TMIT
   Kőrösi Attila
   tsz. mérnök
   TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Bevezetés a számításelméletbe, Algoritmusok elmélete

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM215" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM215", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Kötelező előtanulmányi rend nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A hallgatók megismerkednek az infokommunikációs hálózatok legfontosabb mérnöki kihívásaival, tervezési kérdéseivel kisebb hálózatoktól kezdve a maghálózaton keresztül az Internetig. A hallgatók áttekintést kapnak a hálózatok modellezésének legfőbb technikáiról, melyeket maguk is elsajátítanak a tárgy keretein belül. Az alkotott modelleken keresztül a hallgatók elmélyíthetik, gyakorlatban is kipróbálhatják a korábbi tanulmányaik során felhalmozott algoritmikus tudást az Internet forgalmi-, útvonal-, topológia-, és sávszélesség-tervezésén keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • IP forgalomtovábbítás és tömörített adatstruktúrák
   • IP címzési rendszer, IP forgalomtovábbítás, skálázhatósági problémák
   • Prefix fák tömörítése, információ-elméleti korlátok, tömörített adatstruktúrákon való keresés
  • Hatékony sávszélesség kihasználás kódolással
   • Hálózatok sávszélesség tervezése, multicast útvonalválasztás
   • Mérnöki modellek leíróerejének demonstrálása a hálózati kódolás példáján keresztül
  • Virtuális hálózatok tervezése
   • Fizikai hálózatok felett kialakított virtuális hálózatok gyakorlati megvalósításai (cloud computing, SDN, stb.)
   • Virtuális hálózatok hatékony erőforrás kiosztása, virtuális csomópontok és szakaszok leképezése a fizikai erőforrásokra
  • Forgalmi tervezés az Interneten
   • Az Internet forgalmi tervezésének alapjai
   • A telefonhálózatokban jól ismert egyszerű Erlang formulához hasonló összefüggés létezésének demonstrálása az Internet esetén
  • Hálózati erőforrások méretezése hálózat kalkulus segítségével
   • Klasszikus sorbanállás-elméleti rendszer: bejövő (aggregált forgalomból származó) csomagok, buffer, kiszolgáló egység
   • Hálózati kalkulus alkalmazása a korábbi bonyolult tömegkiszolgálási modellek egyszerűsítésére
  • Forgalomszabályozás az Interneten
   • TCP zárt hurkú szabályozásának folyadékmodellje, folytonos idejű visszacsatolt rendszerek, szabályozók
   • TCP (és újabb verziók) torlódásszabályozása, hálózat stabilitásának vizsgálata, illetve stabil működésének garantálása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok és tervezési példák egészítik ki. A házi feladatok megfelelő elkészítése esetén megajánlott jegy szerezhető.

  10. Követelmények
  1. A szorgalmi időszakban: házi feladatok elkészítése, melyek alapján megajánlott jegy szerezhető.
  2. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
  3. Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten.
  11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok pótlására a pótlási időszakban lehetőséget biztosítunk.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Órák előtt és után, továbbá a tanszéken, egyeztetés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Ajánlott irodalom

  Az egyes anyagrészeknél megadjuk a felhasználható szakirodalmat.

  R. Koetter and M. Médard, "An algebraic approach to network coding," IEEE/ACM Trans. on Networking, vol. 11, no. 5, pp. 782-795, 2003

  Bonald, Thomas, and James W. Roberts. "Internet and the Erlang formula." ACM SIGCOMM Computer Communication Review vol. 42 no. 1, pp. 23-30, 2012

  Le Boudec, J. Y., Thiran, P. Network calculus: a theory of deterministic queuing systems for the internet (Vol. 2050). Springer. 2001


  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés28
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Rétvári Gábor PhD
   tud. főmunkatárs
   TMIT
   Dr. Gulyás András PhD
   egy. adjunktus TMIT
   Dr. Bíró József DSc egy. tanár TMIT
   Dr. Babarczi Péter PhD
   egy. adjunktus
   TMIT