Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Felhő alapú hálózatok

  A tantárgy angol neve: Cloud Networking

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. január 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnökinformatikus szak, MSc képzés
  Internet architektúra és szolgáltatások főspecializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA02 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maliosz Markosz,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.tmit.bme.hu/vitmma02
  4. A tantárgy előadója
  Dr. Maliosz Markoszegyetemi docensTMIT
  Dr. Simon Csabaegyetemi adjunktusTMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít számítógép-architektúrák, számítógép-hálózatok
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM
  (TárgyEredmény( "BMEVITMMA20", "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA20", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nincs kötelező előtanulmányi rend.
  7. A tantárgy célkitűzése A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a felhő architektúrák hálózati alapjait. A tantárgy keretében bemutatjuk a felhő típusokat és szolgáltatási modelleket, a felhő alapú technológiákat és menedzselési módszereiket, elsősorban a hálózati megoldások szempontjából. Ezen belül hangsúlyos szerepet kapnak a távközlési igényeknek megfelelő, valós-idejű működést biztosító felhő alapú hálózatok követelményei, egyedi megoldásai, figyelembe véve a fő teljesítmény tényezőket. Ismertetjük a virtualizált környezetben történő hálózati infrastruktúra tervezésének módszereit és esettanulmányokon keresztül bemutatunk gyakorlati megvalósításokat.
  8. A tantárgy részletes tematikája 1. Bevezetés a felhő alapú architektúrákba. A felhő architektúra háttere, kialakulása, általános jellemzői, komponensei. A felhő elkülönítése egyéb technológiáktól (pl. grid, klaszter, stb.). A felhő megoldások előnyei és kihívásai.

  2. Szolgáltatás modellek: Infrastruktúra, Platform, Szoftver mint szolgáltatás. Publikus, privát, hibrid, közösségi felhők. Számítási, tárolási és hálózati felhők.

  3. Virtualizációs technológiák. Absztrakció, particionálás, erőforrás felosztás, virtuális gépek, kiszolgálók.

  4. A hálózat virtualizáció szerepe a felhőben. Node és link virtulaizáció (tunnel). Virtuális hálózat és hálózat izoláció megvalósítások.

  5. A felhőben alkalmazott hálózati topológiák és elrendezések. Hálózat virtualizációs platform. Dinamikus terhelés elosztás, erőforrás skálázás.

  6. Szoftver alapú hálózatok (Software Defined Networking -SDN) szerepe a hálózat virtualizácóban, rugalmas és skálázható hálózatok kialakítása, hálózati erőforrások optimalizálása.

  7. Hálózati funkció virtulaizálás és szolgáltatás láncolás (NFV, service chaining), ETSI NFV modell. Middlebox (tűzfal, terheléselosztó, DPI) funkciók kiváltása.

  8. Data Plane Virtualization. Szoftveres virtuális kapcsoló (Open vSwitch - OVS). Szoftveres csomagfeldolgozás, (Intel Data Plane Development Kit).

  9. Felhő architektúrák menedzselése, erőforrás modellek, interakciók az erőforrások között. Felhő architektúrák biztonsági kérdései.

  10. Távközlési szolgáltatások felhővel szemben támasztott követelményei. Valós idejű működés, rendelkezésre állás, biztonságos kommunikáció, szolgáltatások izolációja, szűk keresztmetszetek, skálázhatóság. SLA menedzsment.

  11. Nyílt forráskódú rendszerek (IaaS: pl. OpenStack, CloudStack, OpenNebula, PaaS: pl. Cloud Foundry, OpenShift)

  12. OpenStack hálózati komponens. Dinamikus felhő hálózat építés, terhelés elosztás, VLAN, VPN. Hálózat menedzser funkciója, különböző típusai.

  13. Tervezési kérdések. Hálózati kapcsolatok optimalizálása, Floating IP, Traffic Flow. Adatközpontok követelményei.

  14. Esettanulmányok: hálózati megoldások adatközpontokban, számítási felhőkben, szolgáltatói hálózatokban, big data + cloud.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok, tervezési példák és gyakorlati feladatok egészítik ki.
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele egy kiadott házi feladat sikeres elkészítése és annak bemutatása gyakorlati órán.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  c.       Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten

  11. Pótlási lehetőségek A házi feladat a szorgalmi időszak végéig adható le és mutatható be késedelmesen.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint az előadóval történő előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Gary Lee, Cloud Networking: Understanding Cloud-based Data Center Networks, Morgan Kaufmann, ISBN: 9780128007280, 2014
  T. Erl, Z. Mahmood, R. Puttini, Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall, ISBN: 9780133387520, 2013
  V. Josyula, M. Orr, G. Page, Cloud Computing: Automating the Virtualized Data Center (Networking Technology), Cisco Press, ISBN: 9781587204340, 2011

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire-
  Házi feladat elkészítése34
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása-
  Vizsgafelkészülés30
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Dr. Maliosz Markoszegyetemi adjunktusTMIT
  Dr. Simon Csabaegyetemi adjunktusTMIT
  Csernai Mártonegyetemi tanársegédTMIT