Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Agilis hálózati szolgáltatásfejlesztés

  A tantárgy angol neve: Agile Network Service Development

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. február 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc
  képzés

  Internet architektúra és
  szolgáltatások szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA01 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Adamis Gusztáv,
  4. A tantárgy előadója

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék:

   Dr. Adamis Gusztáv

   tb. docens

   TMIT

   Dr. Kovács Gábor

   egy. adjunktus

   TMIT

   Dr. Csöndes Tibor

   címzetes egyetemi docens

   TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIAUMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIIIM142" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIAUMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIIIM142", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése Hálózati infrastruktúrát használó alkalmazások, szolgáltatások fejlesztési lépéseit mutatja be a hallgatók számára: a specifikáció értelmezését, a szolgáltatás viselkedésének szisztematikus megtervezését, a szolgáltatás funkcionalitásának és teljesítőképességének ellenőrzését. A módszertan tetszőleges alkalmazás – mint például egy távközlő hálózati szolgáltatás, egy webportál, egy szolgáltatásorientált architektúra egy vagy több komponense – fejlesztése esetén alkalmazható. A tárgy a módszertanon felül áttekinti a tervezés, fejlesztés és tesztelés során felhasználható legfontosabb modellező nyelveket, eszközöket, metodológiákat és példákon, esettanulmányokon keresztül bevezeti azok használatába a hallgatókat.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  • 1. óra: Bevezetés, agilis módszertan, extrém programozás (Extreme programming), agilis metódusok (Scrum, Kanban), szerepek, alapelvek, sprint
  • 2. óra: Követelményelemzés, user stories, backlog, becslési technikák, prioritizálás, szabványok
   • Domain expert szerepe a követelmények értelmezésében, felhasználói interakció tervezése
  • 3. óra: Tervezés – MDD (Model Driven Development)
   • Architektúra és belső interakció tervezése
    • Kapcsolódó szerepek: architekt, designer
   • Modellalkotás, modellezési technikák. Mitől lesz jó egy modell?
   • MDD toolok, funkciók
  • 4. óra: Vezérlési folyam, vezérlési folyam leírási módszerek
   • Távközlésspecifikus kövelemények (flow ctrl, hibakezelés, stb.)
  • 5. óra: Adatmodellezés, üzenetformátum tervezás
   • Adatfolyam, adatstruktúrák, adatszerializáció
  • 6. óra: Adatspecifikációs és adatszerializációs nyelvek (XSD, ASN.1, XML)
  • 7. óra: Agilis fejlesztői környezet kialakítása
   • Folyamatos integráció(Continuous Integration)
   • CI keretrendszerek, folyamatos build-elés
   • Kód integritás ellenőrzése
   • Release, Iteration, Planning
  • 8. óra: Implementáció, konfiguráció (1ó)
   • Verziókezelés, verziókezelő szoftverek
   • Konfigurációmenedzsment, toolok
   • Refaktorizáció, mikor van szükség refaktorizációra, refaktorizációs technikák
  • 9. óra:-Tesztelési alapelvek, alapfogalmak:
   • Teszt típusok, szintek (konformancia tesztelés, funkcionális és egység tesztek (Function, Unit), regressziós tesztek, teljesítmény tesztek
   • Tesztkörnyezet
   • Teszt szabványok, tesztdokumentáció
  • 10. óra: Fekete doboz tesztelés
  • 11. óra: Teszt nyelvek (TDL, TTCN-3)
  • 12. óra: Teszt automatizálás
   • Szkriptek
   • Adatvezérelt tesztelés (Data Driven Testing)
   • Tesztvégrehajtó rendszerek (JCAT, Titan)
   • Modell alapú tesztelés (Model Based Testing)
    • Teszt generálási célok, módszerek, teszt lefedettség, metrikák
  • 13. óra: Tesztelhetőségre tervezés
   • Tesztvezérelt tervezés (Test Driven Development)
    • Teszt és programkód párhuzamos fejlesztése, elfogadási kritériumok (acceptance criteria) felállítása
    • Acceptance Test, Behaviour Driven Development
   • Test Maintenance
   • Kockázatelemzés, tesztelés mélységének elemzése
  • 14. óra: Dokumentálás
   • Naplózás, riportolás, logging
    • Metrikák
   • Automatikus dokumentáció készítő rendszerek
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás gyakorlat. Az előadásokon elmondott ismeretek alapján a hallgatók a gyakorlatokon agilis csapatmunka keretében fejlesztési feladatot (házi feladatot) oldanak meg.

  10. Követelmények

  a) A szorgalmi időszakban: az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak a feltétele: a zárthelyi legalább elégségesre történő megírása és az agilis csapatmunkában való legalább elégséges szintű részvétel. Megajánlott jegy szerezhető, ha a zárthelyi és a csapatmunkában való részvétel átlaga legalább 4,00.

  b) A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. 

   

  c) Elővizsga: nincs

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi egy alkalommal, vagy a szorgalmi időszakban vagy a pótlási időszakban pótolható.

  Az agilis csapatmunkában való részvétel (házi feladat) nem pótolható. 

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  James Shore and Shane Warden: “The Art of Agile Development”, O’Reilly, ISBN-10: 0-596-52767-5 2008

  Mike Cohn: “Succeeding with Agile – Software development with Scrum”, Addison-Wesley, ISBN-10: 0-321-57936-4 2010

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra10
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése28
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék:

   Dr. Adamis Gusztáv

   tb. docens

   TMIT

   Dr. Kovács Gábor

   egy. adjunktus

   TMIT

   Dr. Csöndes Tibor

   címzetes egyetemi docens

   TMIT