Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az internet ökoszisztémája és evolúciója

  A tantárgy angol neve: Internet Ecosystem and its Evolution

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. október 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Internet architektúra és szolgáltatások szakirány
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMMA00 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  A tantárgy tanszéki weboldala http://www.tmit.bme.hu/vitmma00
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Heszberger Zalán PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Dr. Rétvári Gábor PhD tudományos főmts Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMM325" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMM325", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Kötelező előtanulmányi rend nincs.
  7. A tantárgy célkitűzése
  A tárgy célja  bemutatni az  Internet mint “élő”  rendszer legfontosabb tulajdonságait. A tárgy alapján
  a  hallgató  elsajátíthatja  az  Internet,  mint  folytonosan  változó,  összetett  architektúra  fejlődésének 
  logikáját,  megismerkedik  annak  megoldásaival,  ahogyan  a  bonyolult,  többrétegű  infrastruktúrán 
  a  hálózati  szolgáltatások,  valamint  a  végponti  alkalmazások  (Skype,  Twitter,  Dropbox,  stb.) 
  kifejleszthetők és működtethetők. A műszaki/technológiai jellemzőkön túl, a tárgy érinti a  fontosabb 
  szabályozási, üzleti és politikai ill. azokkal kapcsolatos hazai vonatkozásokat is.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Alapok/ismétlés - Rétegek/funkciók. IP: kapcsolatmentes datagram szolgáltatás, IPv4, IPv6, header-
  ek. Címzés: classful, classless, multicast, longest prefix match. IP routing & forwarding: destination-
  based,  hop-by-hop,  best-effort  packet  forwarding,  distributed  routing.  Alsóbb  szintű  protokollok: 
  fizikai  réteg  és  adatkapcsolati  réteg,  Ethernet,  DSL,  kábel, Wifi, mobil.  Felsőbb  szintű  protokollok: 
  TCP/UDP, alkalmazások, HTTP és tsai. IP protokoll suite homokóra profil.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   IP maszkolás, IP csomagok generálása és értelmezése (scapy)
   monitorok:  CIDR  report,  Internet  Weather  Map,  Internet  Traffic  Report  (http://
  www.internettrafficreport.com),  Visual  TraceRoute  (http://traceroute.monitis.com),  Spotter 
  (ELTE), Renesys és tsai, live trace-ek
   
  2. Az  Internet szolgáltatási modell  - Az  Internet architektúrája: AS,  ISP,  IXP, access/edge/core. AS-
  szintű  kapcsolatok:  peer,  customer-provider,  payed  peering,  gazdasági  háttér,  IXP-k  jelentősége, 
  backup  routing,  példák.  Az  útválasztási  preferenciák  érvényrejuttatása:  path-vector  routing,  policy 
  routing.  Valley-free  routing:  tiltott  részútvonalak,  definíció,  gazdasági  értelmezés.  Tier-ek:  tier-1, 
  a  default-free  zone,  regionális  és  nemzeti  szolgáltatók.  Pricing: tranzit  árak  alakulása,  peering  vagy 
  tranzit  vásárlása,  peering  wars.  Szolgáltatásmegbízhatóság:  multi-homing,  provider  independent 
  addressing, ingress traffic-engineering, hot-potato routing.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   Völgymentes  útvonalak  meghatározása,  IP  cím  deaggregáció  optimális  és  szuboptimális 
  ingress traffic engineering-hez
   monitorok: IRR-ek és a Routing Policy Specification Language (RPSL), CAIDA inferred AS 
  relationship graphs, tier besorolások, robtex (AS-lekérdezések, AS szomszédsági gráfok)
   
  3.  Internet  útválasztás  -  IP  útválasztás: tartományon  belüli  és tartományok  közötti  útválasztás,  ezek 
  együttműködése,  statikus  és  dinamikus  útvonalak.  BGP:  felépítés,  működés,  path-vector,  BGP 
  döntési mechanizmus, import/export szűrők, a BGP RIB. BGP üzenetek: BGP konfig alapok, peer és 
  customer/provider viszonyok kifejezése route map-ekkel, BGP stabilitás, BGP oszcilláció iBGP, route 
  reflektorok.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   BGP monitorok használata, GNS3 szimulációk futtatása, demonstráció
   BGP  monitorok  (RouteViews,  Looking  glass,  Potaroo  reports),  BGP  instabilitások,  Gao-
  Rexford
   
  4. Internet forgalomtovábbítás - IP FIB: longest prefix match és megvalósítása. IP FIB adatstruktúrák: 
  prefix fák, leaf-pushing, ORTC, level-compression. A Linux FIB implementációja. Hogy lesz a RIB-
  ből FIB? Heterogén protokoll környezet, prioritások, együttműködés.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   prefix fák felrajzolása, méretbecslés
   monitorok: FIB statisztikák, vizsgálatok a Linux FIB-en

  5.  Az  Internet  mint  komplex  rendszer  -  Komplex  rendszerek,  skálafüggetlen  gráfok,  small  worlds, 
  az  Internet  mint  komplex  háló.  Komplex  gráfok  modelljei:  Erdos-Renyi  model  vs.  preferential 
  attachment. Az Internet evolúciója, a hierarchiából a flat Internet felé.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   CAIDA AS szintű Internet gráf kiértékelése, fokszám-statisztikák, diaméter, átlagos távolság, 
  miegymás
   monitorok: CAIDA
   
  6. Az Internet közeljövője, az IPv6 - IPv4 és IPv6. Kísérő szolgáltatások: DNS, ARP vs. ND, DHCP 
  vs. stateless address auto-conf. IPv4 és IPv6 együttműködése.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat: 
   egy  komplett  IPv4/IPv6  kommunikáció  lebonyolódása  (mondjuk  egy  HTTP  get,  egy  levél 
  elküldése – egy csomag útja a hálózatban)
   
  7.  Tartalomelosztó  hálózatok  az  Interneten  -  A  tartalomelosztó  hálózatok  alapvető  modellje: 
  teljesítmény, elérhetőség, biztonság, menedzselhetőség. Internet felhasználói és szolgáltatói elvárások. 
  Hálózati  technológiák  és  protokollok.  Átfedő  hálózati  megoldások  az  Interneten.  Tartalomelosztási 
  algoritmusok: Web gyorsítótárazási megoldások, forgalom elosztási technológiák.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat: 
   Web gyorsítótáras algoritmusok vizsgálata openflow alapú demohálózaton
   
  8.  Az  Internet  hosszú  távú  jövője  - Műszaki  vonatkozások:  Internet  patchek  vs.  clean  slate  design. 
  QoS extensions, mobil user support, multihoming. Új címzési formátumok, flat címzés. Policy based 
  routing,  fountain  coding,  bufferless  router  design,  network  coding,  virtual  networks,  new  protocol 
  suites. Jövő internet testbedek: FIRE, FIBRE, Internet2 project.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   Greedy routing, network coding (pl. demo openflow architektúrán)
   
  9.  Az  Internet  jövője  -  Társadalmi  vonatkozások:  Hogyan  épül  be  az  Internet  az  emberek 
  hétköznapjaiba ill. hogyan használják az emberek: Big brother elemek, helyettesítő v. kiegészítő hatás. 
  Társadalmfejlősdési  vonatkozások:  előnyök/hátrányok.  A  Facebook-jelenség.  Lehetséges  új  irányok 
  az Internet használatában - esettanulmányok. Fórumok formái, célja. Globális felhasználási szokások, 
  modellek, kapcsolódó szolgáltatások fejlődése, multimedia forgalom előretörése.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
    Egy két konkrét aktuális társadalmi kérdés  részletesebb megvitatása közösen. Összeszedünk 
  érveket és ellenérveket.
   
  10.  Internet  business  és  politika:  Hogyan  változtatja  meg  az  üzleti  struktúrákat  az  Internet? 
  Tömegteremelés  vs.  személyre  szabott  szolgáltatások.  Újonnan  megjelenő  specifikus  szolgáltatások. 
  Meghatározó szolgáltatások kiemelkedése, története, sikertörténetek: Ebay, Amazon, Skype, Paypal.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   Szolgáltatási csomagok összeállítása az interneten található eszközökből. Kitalálunk néhány új 
  szolgáltatást és megkeressük hozzá az interneten elérhető lehetőségeket.
   
  11.  Politikai  és  jogi  szabályozási  kérdések:  Az  internet  működésének  nemzetközi  szabályozása. 
  Nemzetközi  szervezi  háttér. Mely  szerverek,  központi  elemek  hol találhatók  a  világon,  ki  uralja ma 
  az  Internetet?  Szerzői  jogi  kérdések  változása,  élet  az  P2P  fájlcsere  után.  Nemzeti  és  nemzetközi 
  mozgalmak: Hálózat semlegesség (Network Neutrality). Egyetemes szolgáltatás és vonzatai.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   Nemzetközi  mozgalmakkal  kapcsolatos  cikket/weboldalak  áttekintése.  Szakmai  konfereciák 
  aktuális témáit. Ismerkedés Internet aktuálpolitikai kérdésekkel a weben.
   
  12.  Internet  szabályozás  nemzetközi,  hazai  és  EU  vonatkozásai:  IAB,  IETF,  IESG,  IRTF,  IANA, 
  RIPE/AFRINIC  es  tarsai.  Kik,  hogyan  szolgáltatnak  hazánkban.  Infrastruktúra  kiépítettsége  Mo-
  n  (BIX  –  NIIFI,  Nemzeti  Távközlési  Gerinchálózat  –  NISZ,  kormányzati  informatika),  fontosabb 
  struktúrális részei, hazai internet szolgáltatók és egyéb kapcsolódó szervezetek (NISZ, NIIFI, IVSZ). 
  Hírközlési és média törvény(ek) kapcsolódó részei.
  Kapcsolódó lehetséges gyakorlat:  
   Látogás a NIIFI-BIX szervertermébe
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)
  Heti  2  óra  tantermi  előadás  és  kéthetenkénti  2  órás  tantermi  gyakorlat.  Az  előadáson  elmondott
  ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok és tervezési példák egészítik ki.
  10. Követelmények
  a) A  szorgalmi  időszakban:  az  aláírás  megszerzésének  és  a  vizsgára  bocsátásnak  a  feltétele:  a 
  zárthelyi legalább elégségesre történő megírása. 

  b) A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.

  c) Elővizsga: a vizsgaidőszakot megelőző héten.
  11. Pótlási lehetőségek
  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót) zárthelyi 
  a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek Előadóval történő előzetes egyeztetés alapján.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Tari Annamária: Z generáció

  Douglas E Comer : The Internet Book: Everything You Need to Know About Computer Networking and How the Internet Works (4th Edition) – September 8, 2006

  Russ White, Danny McPherson and Srihari SangliPractical BGP 

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése-
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
  Vizsgafelkészülés34
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Dr. Heszberger Zalán PhD

  Dr. Rétvári Gábor PhD