Multimédia biztonság

A tantárgy angol neve: Mutimedia Security

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 20.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Médiainformatika szakirány
Kötelezöen választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM371 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT
 Zömbik László ügyvivő szakértő BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Matematikai alapok.

 

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

Nincs.

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy elméleti és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújt a multimédia biztonságról. Elméleti alapokat, módszereket és eszközöket mutat be a médiatartalom védelmére és titkosítására, továbbá ezek elemzésére. A tananyag kiterjed a szabályozási környezetre is, amelyben e technikákat alkalmazzuk.

 

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezető
  • Médiabiztonság alapok
  • Szteganográfia – az információ elrejtése
 • Szteganográfia, szteganalízis
  • Észrevétlenség, robusztusság, kapacitás
  • Vízjelezés megoldások
  • Tartalom megjelölése, nyomonkövetése
  • Szteganalízis – az információ felkutatása
 • A Digitális jogkezelési (DRM) infrastruktúra
  • A média titkosítása
  • A tartalom értékesítés üzleti modelljei, technikai megoldásai: Online zeneboltok, Video on Demand, mobil DRM
  • Jogszabályok a DRM körül. Szerzői jogvédelem (Copyiright). Szabad felhasználás (Fair use). Jogdíjak.
  • Jogosultság kezelés: DRM licenszek, Jogleíró nyelvek (Extensible Rights Markup Language (XrML) és Open Digital Rights Language (ODRL), MPEG21
 • Elektronikus fizetés
  • Micropayment és mobile payment megoldások
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat számítógép mellett.

 

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
 • Elővizsga: van
11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható. 

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, egyeztetve az oktatóval.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Internetről legálisan, ingyenesen letölthető dokumentumok. Az előadás fóliái.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  42 
Félévközi készülés órákra 
Felkészülés zárthelyire  30
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  
Vizsgafelkészülés  48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT