Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Multimédia biztonság

  A tantárgy angol neve: Mutimedia Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Médiainformatika szakirány
  Kötelezöen választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM371 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Zömbik László ügyvivő szakértő BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematikai alapok.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy elméleti és gyakorlatban is alkalmazható ismereteket nyújt a multimédia biztonságról. Elméleti alapokat, módszereket és eszközöket mutat be a médiatartalom védelmére és titkosítására, továbbá ezek elemzésére. A tananyag kiterjed a szabályozási környezetre is, amelyben e technikákat alkalmazzuk.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezető
   • Médiabiztonság alapok
   • Szteganográfia – az információ elrejtése
  • Szteganográfia, szteganalízis
   • Észrevétlenség, robusztusság, kapacitás
   • Vízjelezés megoldások
   • Tartalom megjelölése, nyomonkövetése
   • Szteganalízis – az információ felkutatása
  • A Digitális jogkezelési (DRM) infrastruktúra
   • A média titkosítása
   • A tartalom értékesítés üzleti modelljei, technikai megoldásai: Online zeneboltok, Video on Demand, mobil DRM
   • Jogszabályok a DRM körül. Szerzői jogvédelem (Copyiright). Szabad felhasználás (Fair use). Jogdíjak.
   • Jogosultság kezelés: DRM licenszek, Jogleíró nyelvek (Extensible Rights Markup Language (XrML) és Open Digital Rights Language (ODRL), MPEG21
  • Elektronikus fizetés
   • Micropayment és mobile payment megoldások
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat számítógép mellett.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: van
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható. 

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, egyeztetve az oktatóval.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Internetről legálisan, ingyenesen letölthető dokumentumok. Az előadás fóliái.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire  30
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT