Optikai hálózatok

A tantárgy angol neve: Optical Networks

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM347 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maliosz Markosz,
4. A tantárgy előadója

 

 NévBeosztás Tanszék, Int.: 
 Dr. Maliosz Markosz, PhDtud. mts. BME-TMIT 
 Paksy Gézameghívott előadó  

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Távközlő és számítógép hálózati alapok.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs ilyen követelmény/tárgy.

A tantárgyra kredit nem adható azon hallgatóknak akik az „Optikai távközlés és optikai hálózatok”  MSc kötelezően választható tantárgyat már hallgatták.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy a korszerű fényvezetős (optikai szálakat alkalmazó) távközlő rendszerek felépítését, jellemzőit és tervezési elveit kívánja a hallgatókkal megismertetni. A tantárgy foglakozik a fényvezetős távközlő berendezések kritikus jellemzőivel, valamint az azokból felépíthető hálózatok tervezési módszereivel. A fényvezetős rendszerek fő alkalmazási területei az IP alapú szélessávú szolgáltatások nyújtására alkalmas gerinc-, metro-, és hozzáférési hálózatok. Ezekben a hálózatokban kialakíthatóak korszerű optikai szolgáltatások, amelyekre új alkalmazások épülnek. Ezek új megoldásokat, algoritmusokat követelnek a vezérlő és menedzsment síktól, valamint a hálózatüzemeltetés szempontjából is. Cél ezen újdonságok bemutatása, megismertetése a hallgatókkal.

8. A tantárgy részletes tematikája

Fizikai réteg:

 • A fényvezetős összeköttetések felépítése és elemei I
  Fényvezető szálak: típusok, jellemzők. Optikai aktív és passzív elemek: adók, modulátorok, optikai vevők, multiplexerek. Moduláció és kódolás. Jel/zaj viszony, hibaarány, Q-faktor.
 • A fényvezetős összeköttetések felépítése és elemei II.
  Optikai távközlő hálózatok felépítése, elemei, fizikai paraméterei. Teljesítménymérleg, diszperzió, zajok, optikai erősítőláncok, csillapítás és diszperzió korlátos rendszerek. Optikai zavaró hatások modellezése, szimulációja.
 • Optikai hálózatok architektúrája és a hálózat elemei
  DWDM, CWDM berendezések rendszertechnikája OADM, ROADM, OXC, MROADM, 1-10-100 GigabitEthernet rendszerek
 • Kapcsolt optikai hálózati technikák: OBS, OPS
 • Tisztán optikai hálózatok és elemei: OTDM, 3R regenerálás, hullámhossz konverzió
 • Szélessávú optikai hozzáférési hálózatok és rendszerek I.
  Aktív és passzív optikai hálózati rendszerek. (GPON) működési elve, hálózati elemei.
 • Szélessávú optikai hozzáférési hálózatok és rendszerek II
  Dinamikus sávszélesség kezelés, támogatott szélessávú szolgáltatások. Forgalmi méretezési elvek.  Továbbfejlesztési irányok: 10GPON, WPON
 • Mérési technikák, mérési információk feldolgozása, mérő és felügyeleti megoldások
  OTDR, diszperzió-, zaj-mérés

Hálózati réteg:

 • Átviteli technológiák, transzporthálózatok architektúrája, többrétegű hálózatok I.
  SONET/SDH, ATM, MPLS, T-MPLS
 • Átviteli technológiák, transzporthálózatok architektúrája, többrétegű hálózatok II. GMPLS, ASON, útvonalválasztás, nyalábolás, kötegelés
 • Átviteli technológiák, transzporthálózatok architektúrája, többrétegű hálózatok III. Szomszédok felderítése, útvonalválasztás, jelzésrendszer, erőforrás-menedzsment, RWA.
 • Hálózat védelem
  Dedikált és osztott védelmi topológiák, védelmi módszerek szövevényes hálózatokban, p‑körök.

Szolgáltatások:

 • Szolgáltatói környezet, trendek
  Szolgáltatások jellemzése, kategóriái. Nemzetközi és magyar viszonylatok, országos és regionális szolgáltatók, multimédia konvergencia.
 • Kliens oldali alkalmazások
  Üzleti alkalmazások (távoli adatmentés, távgyógyászat, GRID, stb.), lakossági alkalmazások (szélessávú internet, VoD, stb.)

Üzemeltetés:

 • Pénzügyi-gazdasági szempontok a hálózat üzemeltetésben
  CAPEX, OPEX. Hálózatüzemeltetői, hálózatmenedzselési folyamatok.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok, tervezési példák egészítik ki.

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása, ez a félév végi aláírás feltétele.  A ZH eredmény a vizsgajegybe nem számít bele.
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
 • Elővizsga: van, írásbeli vizsga; feltétele: legalább közepes zárthelyi
11. Pótlási lehetőségek

A meg nem írt vagy eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlására a pótlási időszakban egy alkalmat biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint óra végén/után helyben személyesen, illetve előzetes bejelentkezés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 • G. P. Agrawal: Lightwave Technology: Telecommunications Systems, Wiley-Interscience,  2005, ISBN-13: 978-0471215721
 • G. Bernstein, B. Rajagopalan and D. Saha, Optical Network Control: Architecture, Protocols, and Standards,  Addison-Wesley Professional, 2003, ISBN-13: 978-0201753011
 • Az előadásokon levetített fóliák.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  42 
Félévközi készülés órákra  10
Felkészülés zárthelyire  20
Házi feladat elkészítése   0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   0
Vizsgafelkészülés  48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 

 NévBeosztás Tanszék, Int.: 
 Dr. Maliosz Markosz, PhDtud. mts. BME-TMIT 
 Paksy Gézameghívott előadó  
 Zsigmond Szilárdügyvivő szakértő BME-TMIT