Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Optikai hálózatok

  A tantárgy angol neve: Optical Networks

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM347 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maliosz Markosz,
  4. A tantárgy előadója

   

   NévBeosztás Tanszék, Int.: 
   Dr. Maliosz Markosz, PhDtud. mts. BME-TMIT 
   Paksy Gézameghívott előadó  

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Távközlő és számítógép hálózati alapok.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA12" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA12", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs ilyen követelmény/tárgy.

  A tantárgyra kredit nem adható azon hallgatóknak akik az „Optikai távközlés és optikai hálózatok”  MSc kötelezően választható tantárgyat már hallgatták.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy a korszerű fényvezetős (optikai szálakat alkalmazó) távközlő rendszerek felépítését, jellemzőit és tervezési elveit kívánja a hallgatókkal megismertetni. A tantárgy foglakozik a fényvezetős távközlő berendezések kritikus jellemzőivel, valamint az azokból felépíthető hálózatok tervezési módszereivel. A fényvezetős rendszerek fő alkalmazási területei az IP alapú szélessávú szolgáltatások nyújtására alkalmas gerinc-, metro-, és hozzáférési hálózatok. Ezekben a hálózatokban kialakíthatóak korszerű optikai szolgáltatások, amelyekre új alkalmazások épülnek. Ezek új megoldásokat, algoritmusokat követelnek a vezérlő és menedzsment síktól, valamint a hálózatüzemeltetés szempontjából is. Cél ezen újdonságok bemutatása, megismertetése a hallgatókkal.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Fizikai réteg:

  • A fényvezetős összeköttetések felépítése és elemei I
   Fényvezető szálak: típusok, jellemzők. Optikai aktív és passzív elemek: adók, modulátorok, optikai vevők, multiplexerek. Moduláció és kódolás. Jel/zaj viszony, hibaarány, Q-faktor.
  • A fényvezetős összeköttetések felépítése és elemei II.
   Optikai távközlő hálózatok felépítése, elemei, fizikai paraméterei. Teljesítménymérleg, diszperzió, zajok, optikai erősítőláncok, csillapítás és diszperzió korlátos rendszerek. Optikai zavaró hatások modellezése, szimulációja.
  • Optikai hálózatok architektúrája és a hálózat elemei
   DWDM, CWDM berendezések rendszertechnikája OADM, ROADM, OXC, MROADM, 1-10-100 GigabitEthernet rendszerek
  • Kapcsolt optikai hálózati technikák: OBS, OPS
  • Tisztán optikai hálózatok és elemei: OTDM, 3R regenerálás, hullámhossz konverzió
  • Szélessávú optikai hozzáférési hálózatok és rendszerek I.
   Aktív és passzív optikai hálózati rendszerek. (GPON) működési elve, hálózati elemei.
  • Szélessávú optikai hozzáférési hálózatok és rendszerek II
   Dinamikus sávszélesség kezelés, támogatott szélessávú szolgáltatások. Forgalmi méretezési elvek.  Továbbfejlesztési irányok: 10GPON, WPON
  • Mérési technikák, mérési információk feldolgozása, mérő és felügyeleti megoldások
   OTDR, diszperzió-, zaj-mérés

  Hálózati réteg:

  • Átviteli technológiák, transzporthálózatok architektúrája, többrétegű hálózatok I.
   SONET/SDH, ATM, MPLS, T-MPLS
  • Átviteli technológiák, transzporthálózatok architektúrája, többrétegű hálózatok II. GMPLS, ASON, útvonalválasztás, nyalábolás, kötegelés
  • Átviteli technológiák, transzporthálózatok architektúrája, többrétegű hálózatok III. Szomszédok felderítése, útvonalválasztás, jelzésrendszer, erőforrás-menedzsment, RWA.
  • Hálózat védelem
   Dedikált és osztott védelmi topológiák, védelmi módszerek szövevényes hálózatokban, p‑körök.

  Szolgáltatások:

  • Szolgáltatói környezet, trendek
   Szolgáltatások jellemzése, kategóriái. Nemzetközi és magyar viszonylatok, országos és regionális szolgáltatók, multimédia konvergencia.
  • Kliens oldali alkalmazások
   Üzleti alkalmazások (távoli adatmentés, távgyógyászat, GRID, stb.), lakossági alkalmazások (szélessávú internet, VoD, stb.)

  Üzemeltetés:

  • Pénzügyi-gazdasági szempontok a hálózat üzemeltetésben
   CAPEX, OPEX. Hálózatüzemeltetői, hálózatmenedzselési folyamatok.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok, tervezési példák egészítik ki.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása, ez a félév végi aláírás feltétele.  A ZH eredmény a vizsgajegybe nem számít bele.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: van, írásbeli vizsga; feltétele: legalább közepes zárthelyi
  11. Pótlási lehetőségek

  A meg nem írt vagy eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlására a pótlási időszakban egy alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint óra végén/után helyben személyesen, illetve előzetes bejelentkezés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  • G. P. Agrawal: Lightwave Technology: Telecommunications Systems, Wiley-Interscience,  2005, ISBN-13: 978-0471215721
  • G. Bernstein, B. Rajagopalan and D. Saha, Optical Network Control: Architecture, Protocols, and Standards,  Addison-Wesley Professional, 2003, ISBN-13: 978-0201753011
  • Az előadásokon levetített fóliák.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42 
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése   0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   0
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   

   NévBeosztás Tanszék, Int.: 
   Dr. Maliosz Markosz, PhDtud. mts. BME-TMIT 
   Paksy Gézameghívott előadó  
   Zsigmond Szilárdügyvivő szakértő BME-TMIT