Adattárházak és alkalmazásaik

A tantárgy angol neve: Data warehouses and applications

Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 27.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Médiainformatika szakirány
Kötelezően választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM329 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
4. A tantárgy előadója
Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Gajdos Sándort. egyetemi docensBME-TMIT
Dr. Magyar Gáboregyetemi docensBME-TMIT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Adatbázis-kezelési ismeretek

 

 

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások keretében a hallgatók behatóan tanulmányozhassák az adattárházak valamint a gyakran rá épülő üzleti intelligencia alkalmazások legfontosabb elemeit. A tantárgy keretében az általános technológiai alapoktól indulva, a fő hangsúlyt a technológiára helyezve betekintést adunk abba, hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehetséges a gazdálkodó szervezetek számára közvetlen üzleti hasznot eredményező információkat szállítani tudó informatikai rendszereket tervezni és megvalósítani.
Megszerezhető képességek: Az adatbázis-kezelők hagyományos alkalmazási területe a tranzakció-orientált működésű rendszerek megvalósítása. Az üzleti intelligencia, illetve döntéstámogatási célú rendszerek tervezése és megvalósítása alapvetően különböző szemléletet és módszereket igényel. A hallgatók megismerik ezeket a különbségeket és módszereket, és képesek lesznek ilyen rendszerek specifikálására, tervezésére és megvalósítására.

 

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Az adattárház mint közmű. Adattárházak elemei.
 • Dimenziós modellezés. Egyed-kapcsolat vs. dimenziós modellezés. Adattárház busz. Alap modellezési technikák. Kibővített dimenziós tábla tervezés. Kibővített ténytábla tervezés.
 • Dimenziós modellek készítése (gyakorlattal).
 • Üzleti intelligencia rendszerek életciklusa. Megvalósítási módszertanok. Bottom-up, top-down megközelítés. A követelmények összegyűjtése.
 • Adattárház architektúrák.
 • Infrastruktúra és metaadatok. Megvalósítási jellegzetességek SMP és MPP környezetben.
 • Adatbázis példány tervezése. Fizikai adatstruktúrák tervezése.
 • Az operatív döntéstámogatás kihívásai. Magas rendelkezésre állás megvalósításának lehetőségei.
 • Állomásoztatás. Dimenziós adatok állomásoztatása. Ténytábla betöltések. Adatminőség és adattisztítás.
 • Biztonsági (security) megoldások, security menedzsment.
 • Alkalmazás specifikáció. Stratégiai és operatív döntéstámogatás. Nagytömegű végfelhasználó kiszolgálásának kérdési. Végfelhasználói alkalmazások építése. Üzembeállítás tervezése.
 • Riportgenerátorok. OLAP rendszerek és eszközök. ROLAP, MOLAP, HOLAP. Használat monitorozás és megvalósítása.
 • Üzleti elemzések. Balanced Scorecard – stratégiai teljesítménymenedzsment.
 • Adat-vizualizáció.
 • Dokumentumtárház, szövegbányászat.
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és tantermi gyakorlat

 

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

 

11. Pótlási lehetőségek

A zárthelyi pótlási lehetősége: a TVSZ szerint.

 

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit : Expert Methods for Designing, Developing, and Deploying Data Warehouses. John Wiley & Sons
 2. W. H. Immon:Building the Operational Data Store. John Wiley & Sons 1995.
 3. R. Spence: Information visualization, ACM Press 2001.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra18
Felkészülés zárthelyire12
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Gajdos Sándort. egyetemi docensBME-TMIT
Dr. Magyar Gáboregyetemi docensBME-TMIT