Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Adattárházak és alkalmazásaik

  A tantárgy angol neve: Data warehouses and applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 27.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Médiainformatika szakirány
  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM329 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gajdos Sándor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Gajdos Sándort. egyetemi docensBME-TMIT
  Dr. Magyar Gáboregyetemi docensBME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Adatbázis-kezelési ismeretek

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások keretében a hallgatók behatóan tanulmányozhassák az adattárházak valamint a gyakran rá épülő üzleti intelligencia alkalmazások legfontosabb elemeit. A tantárgy keretében az általános technológiai alapoktól indulva, a fő hangsúlyt a technológiára helyezve betekintést adunk abba, hogy milyen mechanizmusokon keresztül lehetséges a gazdálkodó szervezetek számára közvetlen üzleti hasznot eredményező információkat szállítani tudó informatikai rendszereket tervezni és megvalósítani.
  Megszerezhető képességek: Az adatbázis-kezelők hagyományos alkalmazási területe a tranzakció-orientált működésű rendszerek megvalósítása. Az üzleti intelligencia, illetve döntéstámogatási célú rendszerek tervezése és megvalósítása alapvetően különböző szemléletet és módszereket igényel. A hallgatók megismerik ezeket a különbségeket és módszereket, és képesek lesznek ilyen rendszerek specifikálására, tervezésére és megvalósítására.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Az adattárház mint közmű. Adattárházak elemei.
  • Dimenziós modellezés. Egyed-kapcsolat vs. dimenziós modellezés. Adattárház busz. Alap modellezési technikák. Kibővített dimenziós tábla tervezés. Kibővített ténytábla tervezés.
  • Dimenziós modellek készítése (gyakorlattal).
  • Üzleti intelligencia rendszerek életciklusa. Megvalósítási módszertanok. Bottom-up, top-down megközelítés. A követelmények összegyűjtése.
  • Adattárház architektúrák.
  • Infrastruktúra és metaadatok. Megvalósítási jellegzetességek SMP és MPP környezetben.
  • Adatbázis példány tervezése. Fizikai adatstruktúrák tervezése.
  • Az operatív döntéstámogatás kihívásai. Magas rendelkezésre állás megvalósításának lehetőségei.
  • Állomásoztatás. Dimenziós adatok állomásoztatása. Ténytábla betöltések. Adatminőség és adattisztítás.
  • Biztonsági (security) megoldások, security menedzsment.
  • Alkalmazás specifikáció. Stratégiai és operatív döntéstámogatás. Nagytömegű végfelhasználó kiszolgálásának kérdési. Végfelhasználói alkalmazások építése. Üzembeállítás tervezése.
  • Riportgenerátorok. OLAP rendszerek és eszközök. ROLAP, MOLAP, HOLAP. Használat monitorozás és megvalósítása.
  • Üzleti elemzések. Balanced Scorecard – stratégiai teljesítménymenedzsment.
  • Adat-vizualizáció.
  • Dokumentumtárház, szövegbányászat.
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlási lehetősége: a TVSZ szerint.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. R. Kimball, L. Reeves, M. Ross, W. Thornthwaite: The Data Warehouse Lifecycle Toolkit : Expert Methods for Designing, Developing, and Deploying Data Warehouses. John Wiley & Sons
  2. W. H. Immon:Building the Operational Data Store. John Wiley & Sons 1995.
  3. R. Spence: Information visualization, ACM Press 2001.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra18
  Felkészülés zárthelyire12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
  Dr. Gajdos Sándort. egyetemi docensBME-TMIT
  Dr. Magyar Gáboregyetemi docensBME-TMIT