Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése

A tantárgy angol neve: Performance Evaluation of Infocommunication Systems

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM325 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Molnár Sándor,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék,Int.:
 Dr. Molnár Sándor PhD egyetemi docens BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Valószínűségszámítási, illetve infokommunikációs hálózati alapismeretek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése végrehajtható. Az elméleti tárgyalás mellett nagy hangsúlyt kap a módszerek gyakorlati alkalmazhatósága is. A tantárgy célkitűzése, hogy erős alapozást adjon az adott területen tovább tanulni és kutatni kívánó hallgatók majdani doktoranduszi kutatási tevékenységéhez, így a példákat és esettanulmányokat a legújabb és legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Bevezetés az Internet forgalomelméletébe
  • A forgalommodellezés és a teljesítményanalízis alapjai
  • A forgalom csomagszintű leírása pontfolyamatokkal
  • Veszteség és késleltetés alapú modellek, a szolgálatminőség (QoS) fogalmai
  • Tömegkiszolgálási módszerek hálózatok leírására
  • Az effektív sávszélesség és annak mérése. Mérés alapú hívásengedélyezés.
  • A forgalom fraktális leírása
  • Forgalmi mérések tervezése és statisztikai elemzése
  • Szimulációs módszerek a teljesítményelemzésben
 • Az Internet forgalommenedzsmentje
  • Túlméretezés és menedzselt sávszélesség
  • Streaming és elasztikus forgalmak jellemzői
  • Forgalomszabályozás: nyílt és zárt hurkú szabályozási elvek
  • Csomag és burst szintű torlódás
  • Kapcsolatfelépítési mechanizmusok (CAC) és forgalmi méretezés:
   • Peak Rate Allocation
   • Rate Envelope Multiplexing
   • Rate Sharing
  • A következő generációs Internet tervezésének alapelvei (GENI megközelítés)
 • Az internetes alkalmazások forgalmának mérése és modellezése
  • Alkalmazások (web, P2P, gaming, VoIP, stb.) forgalmi modelljei
  • Peer-to-peer alkalmazások forgalmának identifikációja
  • Játékforgalom vizsgálata (esettanulmány: World of Warcraft)
  • VoIP forgalom elemzése (esettanulmány: Skype)
 • A TCP/IP protokollcsalád teljesítményelemzése
  • TCP forgalom mérése, metrikák és fairness vizsgálat
  • A TCP modellezése és teljesítményelemzése
  • Adaptív sormenedzsment eljárások (AQM) elemzése
  • A TCP evolúciója és elemzése, nagysebességű TCP verziók
  • Veszteség és késleltetés alapú TCP verziók vizsgálata
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat.

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: a félév folyamán egy zárthelyi dolgozat, melynek sikeres teljesítése a vizsgára  bocsátás feltétele
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli áttekintő vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.
 • Elővizsga: az utolsó előadás alkalmával
11. Pótlási lehetőségek

Az előadóval megbeszélve írásbeli vagy szóbeli beszámoló.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Az előadóval történt egyeztetés alapján.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. H. Tijms, A First Course in Stochastic Models, Wiley 2003
 2. M. Welzl, Network Congestion Control: Managing Internet Traffic, Wiley 2005
 3. Válogatott konferencia és folyóirat publikációk a téma aktuális irodalmából

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 20
Felkészülés zárthelyire 5
Házi feladat elkészítése 0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 5
Vizsgafelkészülés 48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név: Beosztás: Tanszék,Int.:
 Dr. Molnár Sándor PhD egyetemi docens BME-TMIT