Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikációs rendszerek teljesítményelemzése

  A tantárgy angol neve: Performance Evaluation of Infocommunication Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM325 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Molnár Sándor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék,Int.:
   Dr. Molnár Sándor PhD egyetemi docens BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Valószínűségszámítási, illetve infokommunikációs hálózati alapismeretek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék azokat a modern elemzési technikákat a szükséges elméleti háttérrel együtt, melyekkel a modern infokommunikációs hálózatok analízise és tervezése végrehajtható. Az elméleti tárgyalás mellett nagy hangsúlyt kap a módszerek gyakorlati alkalmazhatósága is. A tantárgy célkitűzése, hogy erős alapozást adjon az adott területen tovább tanulni és kutatni kívánó hallgatók majdani doktoranduszi kutatási tevékenységéhez, így a példákat és esettanulmányokat a legújabb és legizgalmasabb nemzetközi kutatási témák közül válogatjuk.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés az Internet forgalomelméletébe
   • A forgalommodellezés és a teljesítményanalízis alapjai
   • A forgalom csomagszintű leírása pontfolyamatokkal
   • Veszteség és késleltetés alapú modellek, a szolgálatminőség (QoS) fogalmai
   • Tömegkiszolgálási módszerek hálózatok leírására
   • Az effektív sávszélesség és annak mérése. Mérés alapú hívásengedélyezés.
   • A forgalom fraktális leírása
   • Forgalmi mérések tervezése és statisztikai elemzése
   • Szimulációs módszerek a teljesítményelemzésben
  • Az Internet forgalommenedzsmentje
   • Túlméretezés és menedzselt sávszélesség
   • Streaming és elasztikus forgalmak jellemzői
   • Forgalomszabályozás: nyílt és zárt hurkú szabályozási elvek
   • Csomag és burst szintű torlódás
   • Kapcsolatfelépítési mechanizmusok (CAC) és forgalmi méretezés:
    • Peak Rate Allocation
    • Rate Envelope Multiplexing
    • Rate Sharing
   • A következő generációs Internet tervezésének alapelvei (GENI megközelítés)
  • Az internetes alkalmazások forgalmának mérése és modellezése
   • Alkalmazások (web, P2P, gaming, VoIP, stb.) forgalmi modelljei
   • Peer-to-peer alkalmazások forgalmának identifikációja
   • Játékforgalom vizsgálata (esettanulmány: World of Warcraft)
   • VoIP forgalom elemzése (esettanulmány: Skype)
  • A TCP/IP protokollcsalád teljesítményelemzése
   • TCP forgalom mérése, metrikák és fairness vizsgálat
   • A TCP modellezése és teljesítményelemzése
   • Adaptív sormenedzsment eljárások (AQM) elemzése
   • A TCP evolúciója és elemzése, nagysebességű TCP verziók
   • Veszteség és késleltetés alapú TCP verziók vizsgálata
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: a félév folyamán egy zárthelyi dolgozat, melynek sikeres teljesítése a vizsgára  bocsátás feltétele
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli áttekintő vizsga szóbeli javítási lehetőséggel.
  • Elővizsga: az utolsó előadás alkalmával
  11. Pótlási lehetőségek

  Az előadóval megbeszélve írásbeli vagy szóbeli beszámoló.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Az előadóval történt egyeztetés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. H. Tijms, A First Course in Stochastic Models, Wiley 2003
  2. M. Welzl, Network Congestion Control: Managing Internet Traffic, Wiley 2005
  3. Válogatott konferencia és folyóirat publikációk a téma aktuális irodalmából

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 20
  Felkészülés zárthelyire 5
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 5
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név: Beosztás: Tanszék,Int.:
   Dr. Molnár Sándor PhD egyetemi docens BME-TMIT