Navigációs szolgáltatások és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Navigation Services and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 18.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés 
Hálózatok és szolgáltatások szakirány
Kötelezően választható tantárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM324 3 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Heszberger Zalán PhD adjunktus BME-TMIT
 Németh Krisztián tanársegéd BME-TMIT

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

A tantárgyat témaütközés miatt nem veheti az fel, aki az alábbi tárgyak bármelyikét már teljesítette:
Helymeghatározó és navigációs szolgálatok és alkalmazások (VITMAV35)
Helymeghatározó és navigációs szolgáltatások és alkalmazások (VITMJV35)

7. A tantárgy célkitűzése

Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a felhasználó/objektum pozíciójának meghatározása. A pozícióhoz kapcsolódóan a különböző rendszerek más és más további szolgáltatásokat nyújtanak, pl.: navigáció, mobil eszközök erőforráshasználata, lokalizáción alapuló szolgáltatások, biztonsági és vészhelyzeti szolgáltatások. A tantárgy betekintést nyújt a helymeghatározó és navigációs rendszerek elméletébe, tárgyalja a kültéri és a beltéri helymeghatározási technológiákat és módszereket; majd alkalmazásokon és esettanulmányokon keresztül bemutatja ezek lehetséges felhasználását.

A tananyag elsajátítása rendszerszemléletű és alkalmazásorientált tudást biztosít a témakörben.

8. A tantárgy részletes tematikája

Helymeghatározás alapok

  • Hely fogalma, koordinátarendszerek, térképek
  • Térképadatbázisok típusai, lekérdezések, protokollok
  • Szolgáltatási architektúrák, ellátási lánc felépítése
  • Jelen és jövőbeli szolgáltatások és alkalmazások típusai    

Alkalmazások, pl.

  • Helyfüggő tartalomszolgáltatás
  • Vészhelyzeti alkalmazások támogatása és riasztások
  • Navigáció

Pozíció meghatározási technológiák

      Műholdas helymeghatározás

 • A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás: elméleti alapok
  • Globális helymeghatározás alapmódszerei
  • GNSS – Globális Műholdas Navigációs Rendszerek
  • Navigációs hibák és azok korrekciója
 • Különböző rendszerek és alkalmazási körök
  • NAVSTAR GPS
  • GLONASS
  • Galileo
 • A GNSS alkalmazásokról
  • Helymeghatározás és közlekedési alkalmazások
  • Légiforgalmi alkalmazások
  • Nagypontosságú mérések
  • Geodéziai célú mérések
  • Életvédelem és mentési alkalmazások kétirányú kapcsolatta

WiFi alapú beltéri helymeghatározás

 • Pozícionálási eljárások
  • Kliens és infrastruktúra alapú
  • Determinisztikus és valószínűség alap
     
 • Jelterjedési modellek és helymeghatározó algoritmusok
  • Jelerősség mérése, különféle jelerősség értékek közti összefüggések
  • Különböző megvalósítások elemzése és összehasonlítása (pl. Microsoft RADAR, Horus, Nibble, CMU-PM, CMU-TMI)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás, gyakorlat

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: egy darab zárthelyi
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek

Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további kijelölt alkalommal pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

igény szerint, az előadóval egyeztetve

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Ádám, Bányai, Borza, Busics, Kenyeres, Krauter, Takács: Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Kiadó, 2004, ISBN: 9634207901
 2. Axel Küpper: Location-Based Services: Fundamentals and Operation, John Wiley & Sons, 2005, ISBN: 0470092319
 3. Krzysztof W. Kolodziej and Johan Hjelm: Local Positioning Systems: LBS Applications and Services, CRC Taylor and Francis, ISBN: 0849333490
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra  5
Felkészülés zárthelyire  5
Házi feladat elkészítése  0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
Vizsgafelkészülés 48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Heszberger Zalán PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT
 Lukovszki Csaba tud. segédmunkatárs BME-TMIT
 Németh Krisztián egyetemi tanársegéd BME-TMIT
 Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT