Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Navigációs szolgáltatások és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Navigation Services and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 18.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés 
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány
  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM324 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Heszberger Zalán Tamás,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Heszberger Zalán PhD adjunktus BME-TMIT
   Németh Krisztián tanársegéd BME-TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA07" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA07", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tantárgyat témaütközés miatt nem veheti az fel, aki az alábbi tárgyak bármelyikét már teljesítette:
  Helymeghatározó és navigációs szolgálatok és alkalmazások (VITMAV35)
  Helymeghatározó és navigációs szolgáltatások és alkalmazások (VITMJV35)

  7. A tantárgy célkitűzése

  Átfogó mérnöki ismeretek nyújtása az igen gyorsan terjedő navigációs és helymeghatározó szolgáltatások elmélete és gyakorlata terén. A helymeghatározó és navigációs rendszerek alapszolgáltatása a felhasználó/objektum pozíciójának meghatározása. A pozícióhoz kapcsolódóan a különböző rendszerek más és más további szolgáltatásokat nyújtanak, pl.: navigáció, mobil eszközök erőforráshasználata, lokalizáción alapuló szolgáltatások, biztonsági és vészhelyzeti szolgáltatások. A tantárgy betekintést nyújt a helymeghatározó és navigációs rendszerek elméletébe, tárgyalja a kültéri és a beltéri helymeghatározási technológiákat és módszereket; majd alkalmazásokon és esettanulmányokon keresztül bemutatja ezek lehetséges felhasználását.

  A tananyag elsajátítása rendszerszemléletű és alkalmazásorientált tudást biztosít a témakörben.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Helymeghatározás alapok

   • Hely fogalma, koordinátarendszerek, térképek
   • Térképadatbázisok típusai, lekérdezések, protokollok
   • Szolgáltatási architektúrák, ellátási lánc felépítése
   • Jelen és jövőbeli szolgáltatások és alkalmazások típusai    

  Alkalmazások, pl.

   • Helyfüggő tartalomszolgáltatás
   • Vészhelyzeti alkalmazások támogatása és riasztások
   • Navigáció

  Pozíció meghatározási technológiák

        Műholdas helymeghatározás

  • A műholdak rendszere és adatai GNSS helymeghatározás: elméleti alapok
   • Globális helymeghatározás alapmódszerei
   • GNSS – Globális Műholdas Navigációs Rendszerek
   • Navigációs hibák és azok korrekciója
  • Különböző rendszerek és alkalmazási körök
   • NAVSTAR GPS
   • GLONASS
   • Galileo
  • A GNSS alkalmazásokról
   • Helymeghatározás és közlekedési alkalmazások
   • Légiforgalmi alkalmazások
   • Nagypontosságú mérések
   • Geodéziai célú mérések
   • Életvédelem és mentési alkalmazások kétirányú kapcsolatta

  WiFi alapú beltéri helymeghatározás

  • Pozícionálási eljárások
   • Kliens és infrastruktúra alapú
   • Determinisztikus és valószínűség alap
      
  • Jelterjedési modellek és helymeghatározó algoritmusok
   • Jelerősség mérése, különféle jelerősség értékek közti összefüggések
   • Különböző megvalósítások elemzése és összehasonlítása (pl. Microsoft RADAR, Horus, Nibble, CMU-PM, CMU-TMI)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy darab zárthelyi
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható.
  A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további kijelölt alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  igény szerint, az előadóval egyeztetve

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Ádám, Bányai, Borza, Busics, Kenyeres, Krauter, Takács: Műholdas helymeghatározás, Műegyetemi Kiadó, 2004, ISBN: 9634207901
  2. Axel Küpper: Location-Based Services: Fundamentals and Operation, John Wiley & Sons, 2005, ISBN: 0470092319
  3. Krzysztof W. Kolodziej and Johan Hjelm: Local Positioning Systems: LBS Applications and Services, CRC Taylor and Francis, ISBN: 0849333490
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra  5
  Felkészülés zárthelyire  5
  Házi feladat elkészítése  0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 20
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Heszberger Zalán PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT
   Lukovszki Csaba tud. segédmunkatárs BME-TMIT
   Németh Krisztián egyetemi tanársegéd BME-TMIT
   Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT