Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információ - és hálózatbiztonság

  A tantárgy angol neve: Information and Network Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Kötelezően választható tantárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM280 3 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Zömbik László ügyvivő szakértő BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépes hálózatok

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Nincs

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink információ- és hálózatbiztonsága körében. A tantárgy bemutatja azon eszközök, módszerek, algoritmusok elméletét és gyakorlatát, amelyek segítségével az információ és annak hálózatos megosztása biztonságossá válik.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Bevezetés

  • Információ és hálózatbiztonsági célok és fogalmak
  • Támadások, fenyegetések

  Kriptográfia

  • Szimmetrikus kulcsú titkosítás
   • Blokk-kódolók: DES, 3DES, AES
   • Folyamkódolók: RC4
  • Aszimmetrikus kulcsú titkosítás
   • Moduló-aritmetikai alapok, RSA, DSA, elliptikus módszerek
  • Hash függvények: MD5, SHA1
  • Kulcsos hash függvények
  • Kulcsmenedzsment
   • Diffie-Hellman (DH), többszereplős DH
  • Kulcsmenedzsment és kulcscsere protokollok
  • Digitális aláírás

  Hálózati kommunikáció védelme

  • A hálózati kommunikáció támadásai
  • Titkosítási protokollok: IPSec (AH, ESP), TLS/SSL
  • Virtuális magánhálózatok (VPN) kialakítása
  • Tűzfalak, tűzfal architektúrák, tűzfalak konfigurációja
  • NAT, Behatolás-jelző rendszerek (IDS), mézesmadzag (honeypot)
  • Sebezhetőség-felmérés

  Vezeték nélküli hálózatokban alkalmazott biztonsági architektúrák és protokollok

  • WiFi hálózatok védelme
  • WEP, WPA és 802.11i protokollok

   

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat számítógép mellett.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban 1 db zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: megállapodás szerint
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban pótzárthelyi, a pótlási időszakban lehetőség az eredménytelen pótzárthelyi pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, egyeztetve az oktatóval.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone, “Handbook of Applied Cryptography”, CRC Press, ISBN: 0-8493-8523-7

  Bruce Schneier, Applied Cryptography, Second Edition: Protocols, Algorthms, and Source Code in C, John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 0471128457   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire  10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  20
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT