Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Információ-ábrázolás

  A tantárgy angol neve: Information Representation

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Kognitív infokommunikáció mellékszakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM272   2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Baranyi Péter Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Baranyi Péter tudományos tanácsadó BME-TMIT
   Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  A BSc képzésben megszerzett matematikai alapismeretekre.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Befejezett BSc.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információ-ábrázolásban használt klasszikus és modern modellezési technikákat és koncepciókat egészen Hilbert sejtésétől kezdve. Megalapozó matematikai tudást kíván adni a későbbi „Kognitív informatikai modellezés”, és a „Kognitív infokommunikáció alkalmazásai” című tantárgyakhoz. A tárgy olyan szemléletet mutat be és eszközöket ismertet, melyeknek fő jellemzője, hogy az információt uniform és automatikus módon ábrázolja és kezelje. A tárgy vizsgálja, hogy ezekben a módszerekben miként lehet az analitikus és a numerikus tulajdonságokat kvázi szétválasztani és külön kezelni. Ennek célja az, hogy úgy tudjuk a feladatokat megfogalmazni és az információt ábrázolni, hogy annak feldolgozása számítógéppel uniform módon legyen megfogalmazható minimális emberi intuíciót igényelve. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  - Az információ-ábrázolás klasszikus és modern módszereinek összehasonlítása.

  - A matematikai modellezési és közelítési technikák fejlődésének és az alkalmazott számítástudományi eszközöknek az áttekintés Hilbert 13. hipotézisétől napjainkig.

  - Áttekintése és vizsgálata az univerzális approximátorok tulajdonságaitnak az analitikus jellegű approximációs technikáktól indulva, az erre épülő lágy számítástudományi eszközökig.

  - Ismertése a Kolmogorov-féle univerzális approximátoroknak, a Gábor Dénes-féle nemlineáris szűrőkre épülő és tanítható modellezési technikáknak, valamint más lágy-számítástudományi eszközöknek az információ-ábrázolás szempontjából. Külön foyelmet fordítunk a tenzorszorzat-modellekre.

  - Vizsgálat arra, hogy jelentős szemléletváltozásnak lehetünk tanúi a mérnöki modellezésben és feladat-ábrázolásban. Ezzel kapcsolatban részletesen tanulmányozzuk, hogy a precíz analitikus leírást támogató szemléletek mellett hogyan jelentek meg a szemcsés szerkezetű közelítési módszerek.

  - Megvizsgáljuk hogy ezek a módszerek hogyan felelnek meg az uniformitásnak, a számítógépes és automatikus feldolgozhatóságnak. A megoldhatóság fogalmát is ennek megfelelően tágítjuk.

  - A tantárgy vizsgálja, hogy milyen esetekben fontosabb a pontos közelítés, és mikor fontosabb a pontos szerkezeti és strukturális felépítése az ábrázolandó információnak.

  - A tananyag példákat mutat az információk ábrázolásában megjelenő szemcsés szerkezetre épülő módszerekre és ahhoz tartozó uniform ábrázolási célokra, ami az információ-ábrázolás új generációját jelenti.

  - További példákon keresztül ismerteti a tantárgy a fentiekben említett változásokat, nevezetesen, hogy a mai számítástechnikai eszközök hatására előtérbe került az uniformitás, a feladat-független ábrázolás és automatizált megoldás a mérnöki feladatok igen tág osztályában. Itt konkrétan a politopikus és tenzorszorzat-modelleket vizsgáljuk.

  - A tantárgy megmutatja, hogy az információ-ábrázolás jóságát, feldolgozhatóságát és komplexitás közötti összefüggéseit hogyan lehet figyelembe venni szemcsés szerkezetekben.

  - Áttekintjük a szinguláris értékfelbontás alapú módszereket.

  - A tantárgy példákat mutat arra, hogy miként lehet modellezés során az analitikus és numerikus jelleget elválasztani, akár „black-box” modellezések esetén is, itt elsősorban a tenzorszorzat-modellek kanonikus alakját vizsgáljuk.

  - A tantárgy, példaként, egy négypropelleres vezető nélküli helikopter irányítási kérdéseit és azzal kapcsolatos információkat ábrázolja különböző szemcsés szerkezetű reprezentációkban, majd megmutatja, hogy ettől függően eltérő megoldások léteznek a helikopter stabil irányítására.

  - Megvizsgáljuk, hogy hogyan találjuk meg a megoldásokat uniform és számítógéppel automatizált egyszerűen módón kihasználva a szemcsés szerkezet előnyeit.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat sikeres megírása az aláírás megszerzésének feltétele
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli vizsga (létszámtól függően).
  • Elővizsga: nincs.
  11. Pótlási lehetőségek

  Zárthelyi pótlása a szorgalmi időszakban.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Folyamatban van egy magyar nyelvű tankönyv elkészítése. Jelenleg hosszabb-rövidebb részek állnak rendelkezésre, ezt a hallgatók letölthetik az internetről. A tankönyv az alábbi tanulmányokra épül:

  1. P. Baranyi: „Tensor-Product Model-Based Control of Two-Dimensional Aeroelastic System”, Journal of Guidance, Control, and Dynamics, Vol. 29., No. 2., March-April,  2006, pp. 391-400.
  2. P. Baranyi, A. R. Várkonyi-Kóczy, Y. Yam and R. J. Patton: “Adaption of TS Fuzzy Models without Complexity Expansion: HOSVD based approach”, IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement, Vol. 54, No. 1, February, 2005, pp. 52-60.
  3. P. Baranyi, P. Korondi, R. J. Patton and H. Hashimoto: "Trade-off Between Approximation Accuracy and Complexity for TS fuzzy Models" Asian Journal of Control, Vol. 6. No. 1, issue 21, March, 2004, pp. 21-33.
  4. P. Baranyi, D. Tikk, Y. Yam and R. J. Patton: “From Differential Equations to PDC Controller Design via Numerical Transformation”, Computers in Industry, Elsevier Science, Vol. 51., 2003, pp. 281-297.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés zárthelyire  17
  Házi feladat elkészítése    -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása    3
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Baranyi Péter tudományos tanácsadó BME-TMIT
   Dr. Kóczy T. László egyetemi tanár BME-TMIT
   Dr. Petres Zoltán ösztöndíjas BME-TMIT