Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Webadatbázisok és - szolgáltatások fejlesztése

  A tantárgy angol neve: Development of Web Databases and Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. május 4.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Médiainformatika szakirány
  Kötelezően választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM269 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kovács Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar tanársegéd BME-TMIT
   Kovács Gábor ügyvivő szakértő BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít
  • Alapvető adatbázis-kezelési ismeretek
  • Alapvető programozási ismeretek
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy egyetemi előadások és gyakorlatok keretein belül a hallgatók behatóan tanulmányozhassák a korszerű webtechnológiai eszközök működését, felépítését úgy, hogy egy önálló virtuálisan üzleti célú, adatbázis-kezelővel támogatott portáloldalt fejlesztenek egy félév leforgása alatt. A tárgy keretében az egyszerű oldalaktól indulva, a fő hangsúlyt a portáloldalakra és a korszerű webszolgáltatások fejlesztésére helyezve, betekintést adunk a korszerű, üzletszerű tartalommenedzsment mindennapjaiba.
  Megszerezhető képességek: A web alapú tartalomkezelés témakörének beható, tervezés, fejlesztés és üzemeltetésre kiterjedő ismerete. Tartalomépítő eszközök fejlesztésének és működtetésének képessége. Adatbázis-kezelés webtechnológiai eszközök és folyamatok segítségével. Weborientált gondolkodás.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Működési környezet megismeret, az infrastuktúra alapelemei
  Az Internet jelenlegi felépítése, működése. Internet 2 és 3. Metanyelvek. SGML, HTML. HTTP(S), webszerverek, HTTP hibaüzenetek. Generátornyelvek. CSS2. Integrált vállalati rendszerek, építőkövek: üzleti intelligencia és intelligencia fejlesztés.
  Webadatbázisok felépítése és működése
  Adatbázisokkal támogatott tartalomfejlesztés és rétegei. Fejlesztési szintek – beépített, tárolt, csatolt és kliens (passzív) eljárások, EJB megoldások. ODBC, JDBC, vékony és vastag natív interfészek. ADODB. Adatbázis-integráció, szemantikus hézagok. Adatbázis-szervezés XML alapokon. XSQL, XQuery, XPath. XSLT. RDF és SQL megfeleltetési sémák. Az adatbázissal támogatott portálok. Portletek és programozásuk. Tipikus felhasználói modulok és azok működése. Blogok, jelentések, beszámolók és bemutatók, médiatartalom integrációja.
  Webszolgáltatás-fejlesztés integrált vállalati környezetben
  Webszolgáltatások. Webszolgáltatások uniform leírása, a WSDL. UDDI. A modularitás a webszolgáltatások fejlesztésénél. A webszolgáltatások szervezése és magas szintű fejlesztése. BPEL nyelv. BPEL alapú fejlesztés alapkoncepciója, működése. Elágazások kezelése. Feltételes elágazás. Időzítési kérdések, szinkronizálás, aszinkronitások. Trigger-események és időtúllépések. Hibakezelés. Webszolgáltatások biztosítása változó felhasználói környezetben; csonkolási és transzformációs lehetőségek. Médiatartalom beépítése a szolgáltatások közé.

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 6db félévközi mini projektfeladat, gyakorlat. Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a hat kiadott feladatból a legjobb három osztályzata elérje az elégséges szintet.
  • Megajánlott jegyet adhat az oktató a feladatok sikeres teljesítése alapján.
  • A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli)
  11. Pótlási lehetőségek

  Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a hat kiadott feladatból a legjobb három osztályzata elérje az elégséges szintet. Feladatbeadás nem pótolható.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Garcia-Molina, H., Ullman, J.D., Widom, J..: Adatbázisrendszerek megvalósítása, Panem, 2001.
  2. Gottdank, T.: Webszolgáltatások – XML alapú kommunikáció az Interneten. ComputerBooks, 2003.
  3. Matjaz B. Juric.: Business Process Execution Language for Web Services, 2nd edition, Packt Publishing, 2006
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42 
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés zárthelyire  15
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  5
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Kardkovács Zsolt Tivadar tanársegéd BME-TMIT