Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Döntéstámogatás a médiainformatikában

  A tantárgy angol neve: Decision Support in Media Informatics

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. május 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Médiainformatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM225 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Szűcs Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Médiainformációs technológiák és eszközök.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA06" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA06", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  nincs

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzései közé tartozik az informatika döntéstámogatásban felhasználható szerepének bemutatása és oktatása, hisz manapság már elképzelhetetlen a médiainformatika a nagy adathalmazokban való keresés, kutatás, feltárás (pl. rejtett összefüggések felkutatása) nélkül. A tantárgy célja a hallgatókat képessé tenni olyan technikák elsajátítására, használatára és olyan (adatvezérelt) döntéstámogató módszertan alkalmazására, amelyek segítségével hasznos információkat tárhatnak fel (pl. adatbázisokból vagy web-dokumentumokból) a döntésekhez. A hallgatók részletesen megismerkedhetnek a technikai apparátussal, algoritmusokkal és gyakorlati alkalmazásokkal, melyek elsősorban vezetői döntések előkészítését célozzák meg. A félév végére a hallgatók elsajátítják a nagy adathalmazokhoz kapcsolódó különböző gazdasági, mérnöki, illetve tudományos problémák megoldásában alkalmazható módszereket.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Döntési osztályok: biztos, kockázatos, bizonytalan döntések. Döntési tábla. Laplace, Wald, Hurwicz, Savage módszer. MCDM: MAUT, AHP (Inkonzisztencia index), POLANO. Rangegyesítő módszerek: Borda, Cook-Seiford, Bernardo, Köhler, Reciprok-rang. Egyetértési mátrix, ellenzési mátrix, outranking mátrix.

  Döntési fák multimédia osztályozáshoz: ID3, C4.5, C5.0, CART, CHAID. Információs entrópia, információs nyereség, Gini index, Misclassification Error, Nyesés

  Multimédia bányászat: SEMMA módszertan. Osztályozás. Nominális, ordinális, intervallum, arány skálájú változók.

  Keresztvalidáció, Leave-One-Out, Bootstrap aggregating (bagging)

  Osztályozásási algoritmusok. Random Forest. Boosting, Adaboost.

  Regresszió analízis a képfeldolgozásban. változók kiválasztása (Stepwise Regression Procedure - SRP)

  Multimédia klaszterezés.

  Diszkriminancia analízis, Esetalapú következtetés, Legközelebbi szomszéd módszer.

  Osztályozás kiértékelése. ROC, AUC

  Jellemző kinyerés. Döntési Fák gyakorlati alkalmazásai: Visual Recognition

  Multimédia bányászat alkalmazási területei

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi
  • A vizsgaidőszakban: A vizsga módja: írásbeli
  • Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen, vagy e-mailben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Gupta, J.N.D; Forgionne, G.A.; Mora, M. (Ed.): Intelligent Decision-making Support Systems: Foundations, Applications and Challenges (Decision Engineering), Springer, 2006.
  2. Mladenic, Dunja; Nada Lavrac; Marko Bohanec and Steve Moyle: Data mining and decision support: integration and collaboration, Kluwer Academic Publ., 2003
  3. Fajszi Bulcsú, Cser László: Üzleti tudás az adatok mélyén – Adatbányászat alkalmazói szemmel, BME, 2004.
  4. Jiawei Han, Micheline Kamber: Adatbányászat - koncepciók és technikák, Panem, 2004.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  10
  Felkészülés zárthelyire  20
  Házi feladat elkészítése   0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   0
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Szűcs Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT