Ember- gép interfész

A tantárgy angol neve: Human-Computer Interaction

Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 12.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés 
Médiainformatika szakirány
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM224 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zainkó Csaba, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Németh Géza PhD egyetemi docens BME-TMIT
 Dr. Tóth Bálint Pál tanszéki mérnök
 BME-TMIT
Dr. Zainkó Csaba
 egyetemi adjunktus
 BME TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Programozási alapismeretek, beszédinformációs rendszerek

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Programozás alapjai 1 és 2,  Beszédinformációs rendszerek

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (HCI). A tárgy keretén belül a részletes bemutatásra kerülnek a felhasználói interfész elemei, a szoftver-ergonómia alapelvei, a szoftverek ergonómiai szempontból történő kiértékeléseinek módszerei. Az elméleti témakörök ismertetésével párhuzamosan gyakorlatok keretében is feldolgozzuk az anyagot. Ezenkívül a hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a felhasználói interfész tervezéséhez, teszteléséhez, minősítéséhez szükséges alapelveket, hogy azt majd gyakorlatban is alkalmazhassák a későbbi munkájuk folyamán.

8. A tantárgy részletes tematikája
 1. Bevezetés
  Alapfogalmak, definíciók
 2. Ember és környezete közti modalitás típusok
  Beszéd interfész
  Vizuális interfész
  Taktilis interfész
  Multimédia HCI
  Interfész modalitások együttes kezelése és szinkronizálása
 3. Beszédinterfész
  Beszédkommunikáció
 4. Vizuális interfész
  Iteratív tervezés alapelvei
  Iteratív tervezés módszerei
 5. Felhasználói interfész technikák
  Irányelvek
  Aranyszabályok a tervezésben
 6. Felhasználói interfész alapelvek és példák
  Menürendszer
  Szöveg dialógus
  Grafikus interfész
  Interfész a weben
  Dialógus rendszerek
 7. Felhasználói interfész mobil eszközökön
  Általános alapelvek
  Operációs rendszer-függő kérdések
  Modalitás-függő kérdések
 8. Tervezési irányelvek (design guidelines)
  Fókuszcsoport módszer
  Conjoint analízis
  Design space analízis
  GOMS modell
 9. Honlapok használhatósága
  Különleges felhasználói felületek (pl. multimédia, groupware)
  Mindenki számára használhatóság (W3C WAI)
 10. Felhasználói interfész kiértékelés
  Kiértékelés kritériumai
  Kiértékelési eljárások
 11. Felhasználói interfész esettanulmányok

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: Egy gyakorlati feladat megoldása. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat sikeres teljesítése.
 • A vizsgaidőszakban: a vizsga módja: írásbeli
11. Pótlási lehetőségek

 A gyakorlati feladat pótlásként beadható a pótlási hét végéig.

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadóival személyesen, vagy e-levélben egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Izsó Lajos, Antalovits Miklós: Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1997
 2. Jan Borchers: A Pattern Approach to Interaction Design. Wiley, 2001.
 3. Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong: The Design of Sites, Addison-Wesley, 2003.
 4. Ian Graham: A Pattern Language for Web Usability, Addison-Wesley, 2003.
 5. Dix, A.; Finlay, J.; Abowd, G.; Beale, R.: Human Computer Interaction, Prentice Hall, 2003.
 6. Edwards. A.D.N.: Extra-ordinary Human-Computer Interaction, Cambridge University Press, 1995
 7. Raman, T.V: Auditory User Interfaces, Kluwer Verlag, 1997.
  http://www.hcibib.org/
 8. ISO 13407 standard on Human-Centred Design Processes for Interactive Systems
 9. ISO 14915-1:2002 standard on Software ergonomics for multimedia user interfaces http://www.w3.org/Voice/
  http://www.w3.org/2002/mmi/
  http://www.w3.org/AudioVideo/
  http://www.w3.org/2001/di/
  http://www.w3.org/Mobile/
  http://www.w3.org/WAI/

Példa: http://sigchi.org/cdg/cdg3.html#3_1

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  42
Félévközi készülés órákra  0
Felkészülés zárthelyire  0
Házi feladat elkészítése 
Gyakorlati feladat megoldása  30
Vizsgafelkészülés  48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Németh Géza PhD egyetemi docens BME-TMIT
 Dr. Olaszy Gábor DSC egyetemi tanár BME-TMIT
 Dr. Tóth Bálint Pál tanszéki mérnök
 BME-TMIT
 Dr. Zainkó Csaba egyetemi adjunktus
 BME-TMIT