Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Ember- gép interfész

  A tantárgy angol neve: Human-Computer Interaction

  Adatlap utolsó módosítása: 2014. március 12.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés 
  Médiainformatika szakirány
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM224 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Zainkó Csaba,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Németh Géza PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Dr. Tóth Bálint Pál tanszéki mérnök
   BME-TMIT
  Dr. Zainkó Csaba
   egyetemi adjunktus
   BME TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Programozási alapismeretek, beszédinformációs rendszerek

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA11" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA11", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)


  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Programozás alapjai 1 és 2,  Beszédinformációs rendszerek

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja megismertetni a hallgatókkal a vizuális és beszéd interfész technológiákat az ember-gép kapcsolatban (HCI). A tárgy keretén belül a részletes bemutatásra kerülnek a felhasználói interfész elemei, a szoftver-ergonómia alapelvei, a szoftverek ergonómiai szempontból történő kiértékeléseinek módszerei. Az elméleti témakörök ismertetésével párhuzamosan gyakorlatok keretében is feldolgozzuk az anyagot. Ezenkívül a hallgatók gyakorlati feladatok megoldásával igazolják a témakörben szerzett jártasságukat. A kurzus végére a hallgatók megtanulják a felhasználói interfész tervezéséhez, teszteléséhez, minősítéséhez szükséges alapelveket, hogy azt majd gyakorlatban is alkalmazhassák a későbbi munkájuk folyamán.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Bevezetés
   Alapfogalmak, definíciók
  2. Ember és környezete közti modalitás típusok
   Beszéd interfész
   Vizuális interfész
   Taktilis interfész
   Multimédia HCI
   Interfész modalitások együttes kezelése és szinkronizálása
  3. Beszédinterfész
   Beszédkommunikáció
  4. Vizuális interfész
   Iteratív tervezés alapelvei
   Iteratív tervezés módszerei
  5. Felhasználói interfész technikák
   Irányelvek
   Aranyszabályok a tervezésben
  6. Felhasználói interfész alapelvek és példák
   Menürendszer
   Szöveg dialógus
   Grafikus interfész
   Interfész a weben
   Dialógus rendszerek
  7. Felhasználói interfész mobil eszközökön
   Általános alapelvek
   Operációs rendszer-függő kérdések
   Modalitás-függő kérdések
  8. Tervezési irányelvek (design guidelines)
   Fókuszcsoport módszer
   Conjoint analízis
   Design space analízis
   GOMS modell
  9. Honlapok használhatósága
   Különleges felhasználói felületek (pl. multimédia, groupware)
   Mindenki számára használhatóság (W3C WAI)
  10. Felhasználói interfész kiértékelés
   Kiértékelés kritériumai
   Kiértékelési eljárások
  11. Felhasználói interfész esettanulmányok

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: Egy gyakorlati feladat megoldása. Az aláírás feltétele a gyakorlati feladat sikeres teljesítése.
  • A vizsgaidőszakban: a vizsga módja: írásbeli
  11. Pótlási lehetőségek

   A gyakorlati feladat pótlásként beadható a pótlási hét végéig.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadóival személyesen, vagy e-levélben egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Izsó Lajos, Antalovits Miklós: Bevezetés az információ-ergonómiába. Emberi tényezők az információs technológiák fejlesztésében, bevezetésében és alkalmazásában. Egyetemi jegyzet. BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, 1997
  2. Jan Borchers: A Pattern Approach to Interaction Design. Wiley, 2001.
  3. Douglas K. Van Duyne, James A. Landay, Jason I. Hong: The Design of Sites, Addison-Wesley, 2003.
  4. Ian Graham: A Pattern Language for Web Usability, Addison-Wesley, 2003.
  5. Dix, A.; Finlay, J.; Abowd, G.; Beale, R.: Human Computer Interaction, Prentice Hall, 2003.
  6. Edwards. A.D.N.: Extra-ordinary Human-Computer Interaction, Cambridge University Press, 1995
  7. Raman, T.V: Auditory User Interfaces, Kluwer Verlag, 1997.
   http://www.hcibib.org/
  8. ISO 13407 standard on Human-Centred Design Processes for Interactive Systems
  9. ISO 14915-1:2002 standard on Software ergonomics for multimedia user interfaces http://www.w3.org/Voice/
   http://www.w3.org/2002/mmi/
   http://www.w3.org/AudioVideo/
   http://www.w3.org/2001/di/
   http://www.w3.org/Mobile/
   http://www.w3.org/WAI/

  Példa: http://sigchi.org/cdg/cdg3.html#3_1

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  0
  Felkészülés zárthelyire  0
  Házi feladat elkészítése 
  Gyakorlati feladat megoldása  30
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Németh Géza PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Dr. Olaszy Gábor DSC egyetemi tanár BME-TMIT
   Dr. Tóth Bálint Pál tanszéki mérnök
   BME-TMIT
   Dr. Zainkó Csaba egyetemi adjunktus
   BME-TMIT