Hálózatok tervezése

A tantárgy angol neve: Network Planning

Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 9.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Hálózatok és szolgáltatások szakirány
Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM215 2 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maliosz Markosz,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Maliosz Markosz tudományos munkatárs BME-TMIT
Dr. Tapolcai János egyetemi adjunktus BME-TMIT
Moldován István  tanszéki mérnök BME-ETIK

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép hálózatok; Távközlő hálózatok; Hálózati technikák, technológiák; Algoritmuselmélet

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Tematikaátfedés miatt a szakirány tantárgyat (a Kötelezően választható vagy Szabadon választható tárgycsoportok kreditkereteinek terhére) csak azok vehetik fel, akik korábban nem szereztek kreditet az alábbi tantárgy(ak)ból.

Neptun kód    Cím

VIHIM354     Hálózattervezés

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja a hálózatok tervezésével, kialakításával, üzemeltetésével, mérésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok és módszerek ismertetése, különös tekintettel a korszerű irányzatok és gyakorlati ismeretek együttes átadására.
Témakörök: Tervezési, konfigurálási kérdések, megbízhatósági, életképességi, védelmi és helyreállítási követelmények, fejlődési irányzatok. A hálózatok tervezésének és optimalizálásának módszerei, a rendelkezésre állás növelésének módszerei.

8. A tantárgy részletes tematikája

Gerinchálózatok tervezése

 • Hálózattervezés általában (áttekintés; tervezés bemente, kimenete, tervezési célok; tendenciák; költségfüggvény)
 • Forgalom leírása (távbeszélő-hálózat forgalma, forgalmi mátrix és becslése)
 • Hálózati topológiák és topológia modellek
 • Tervezési módszerek, eszközök, algoritmusok
  • Lineáris programozás, folyamproblémák
  • Heurisztikus módszerek: tabu search, szimulált lehűtés, genetikus algoritmus, szimulált foglalás
 • Védelem és helyreállítás
  • Rendelkezésre állás (alapfogalmak, soros – párhuzamos elemek)
  • Hozzárendelt és megosztott védelem (öngyógyító gyűrűk, Shared Risk Link Group, Suurballe algoritmus)
  • Megosztott védelem (egy-, kétlépcsős módszer), helyreállítás és védelem
  • Többrétegű védelem, Forgalom menedzsment

Hozzáférési hálózatok tervezése

 • Alapvető felmerülő kérdések és megoldandó feladatok
  • Forgalom szétválasztás, megoldások
  • Skálázhatóság
 • Együttműködés a first mile technológiákkal
 • Metro Ethernet, Multilayer switching
 • Topológiák, eszközök
 • QoS biztosítása
 • Forgalom menedzsment
 • Védelem és helyreállítás
 • Vezeték nélküli hozzáférési hálózatok (WLAN, WiMax) tervezése
  • RF spektrum menedzsment, fix és dinamikus csatornakiosztás az interferenciák elkerülésére
  • Kapacitás tervezés, stratégiák hozzáférési pontok elhelyezésére beltéri és kültéri környezetben

Jövő Internet technológiái

 • Internet protokoll hiányosságai és megoldási javaslatok

 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok, tervezési, számítási példák egészítik ki.

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása, ez a félév végi aláírás feltétele. A ZH eredmény a vizsgajegybe nem számít bele.
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
 • Elővizsga: van, írásbeli vizsga
11. Pótlási lehetőségek

A meg nem írt vagy eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlására a szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban is egy-egy alkalmat biztosítunk.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Handbook of Optimization in Telecommunications, Edited by Mauricio G. C. Resende and Panos M. Pardalos, Published by Spinger Science + Business Media Inc., New York. March 2006, ISBN:  0-38-730662-5
 2. Planning Telecommunication Networks, Thomas G. Robertazzi, Published by Wiley-IEEE Press, December 1998, ISBN: 0780347021
 3. Az előadásokon levetített fóliák.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 10
Felkészülés zárthelyire 20
Házi feladat elkészítése  0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  0
Vizsgafelkészülés 48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Cinkler Tibor PhD egyetemi docens BME-TMIT
 Dr. Maliosz Markosz PhD tudományos munkatárs BME-TMIT
 Dr. Tapolcai János PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT
 Dr. Vida Rolland egyetemi docens BME-TMIT