Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatok tervezése

  A tantárgy angol neve: Network Planning

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. március 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány
  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM215 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Maliosz Markosz,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Maliosz Markosz tudományos munkatárs BME-TMIT
  Dr. Tapolcai János egyetemi adjunktus BME-TMIT
  Moldován István  tanszéki mérnök BME-ETIK

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok; Távközlő hálózatok; Hálózati technikák, technológiák; Algoritmuselmélet

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA03" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA03", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaátfedés miatt a szakirány tantárgyat (a Kötelezően választható vagy Szabadon választható tárgycsoportok kreditkereteinek terhére) csak azok vehetik fel, akik korábban nem szereztek kreditet az alábbi tantárgy(ak)ból.

  Neptun kód    Cím

  VIHIM354     Hálózattervezés

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja a hálózatok tervezésével, kialakításával, üzemeltetésével, mérésével és fenntartásával kapcsolatos feladatok és módszerek ismertetése, különös tekintettel a korszerű irányzatok és gyakorlati ismeretek együttes átadására.
  Témakörök: Tervezési, konfigurálási kérdések, megbízhatósági, életképességi, védelmi és helyreállítási követelmények, fejlődési irányzatok. A hálózatok tervezésének és optimalizálásának módszerei, a rendelkezésre állás növelésének módszerei.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Gerinchálózatok tervezése

  • Hálózattervezés általában (áttekintés; tervezés bemente, kimenete, tervezési célok; tendenciák; költségfüggvény)
  • Forgalom leírása (távbeszélő-hálózat forgalma, forgalmi mátrix és becslése)
  • Hálózati topológiák és topológia modellek
  • Tervezési módszerek, eszközök, algoritmusok
   • Lineáris programozás, folyamproblémák
   • Heurisztikus módszerek: tabu search, szimulált lehűtés, genetikus algoritmus, szimulált foglalás
  • Védelem és helyreállítás
   • Rendelkezésre állás (alapfogalmak, soros – párhuzamos elemek)
   • Hozzárendelt és megosztott védelem (öngyógyító gyűrűk, Shared Risk Link Group, Suurballe algoritmus)
   • Megosztott védelem (egy-, kétlépcsős módszer), helyreállítás és védelem
   • Többrétegű védelem, Forgalom menedzsment

  Hozzáférési hálózatok tervezése

  • Alapvető felmerülő kérdések és megoldandó feladatok
   • Forgalom szétválasztás, megoldások
   • Skálázhatóság
  • Együttműködés a first mile technológiákkal
  • Metro Ethernet, Multilayer switching
  • Topológiák, eszközök
  • QoS biztosítása
  • Forgalom menedzsment
  • Védelem és helyreállítás
  • Vezeték nélküli hozzáférési hálózatok (WLAN, WiMax) tervezése
   • RF spektrum menedzsment, fix és dinamikus csatornakiosztás az interferenciák elkerülésére
   • Kapacitás tervezés, stratégiák hozzáférési pontok elhelyezésére beltéri és kültéri környezetben

  Jövő Internet technológiái

  • Internet protokoll hiányosságai és megoldási javaslatok

   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra tantermi előadás és kéthetenkénti 2 órás tantermi gyakorlat. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon esettanulmányok, tervezési, számítási példák egészítik ki.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 db zárthelyi dolgozat minimum elégséges szintű megírása, ez a félév végi aláírás feltétele. A ZH eredmény a vizsgajegybe nem számít bele.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: van, írásbeli vizsga
  11. Pótlási lehetőségek

  A meg nem írt vagy eredménytelen zárthelyi dolgozat pótlására a szorgalmi időszakban és a pótlási időszakban is egy-egy alkalmat biztosítunk.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Handbook of Optimization in Telecommunications, Edited by Mauricio G. C. Resende and Panos M. Pardalos, Published by Spinger Science + Business Media Inc., New York. March 2006, ISBN:  0-38-730662-5
  2. Planning Telecommunication Networks, Thomas G. Robertazzi, Published by Wiley-IEEE Press, December 1998, ISBN: 0780347021
  3. Az előadásokon levetített fóliák.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 10
  Felkészülés zárthelyire 20
  Házi feladat elkészítése  0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  0
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Cinkler Tibor PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Dr. Maliosz Markosz PhD tudományos munkatárs BME-TMIT
   Dr. Tapolcai János PhD egyetemi adjunktus BME-TMIT
   Dr. Vida Rolland egyetemi docens BME-TMIT