Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózat- és szolgáltatásbiztonság

  A tantárgy angol neve: Network and Service Security

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 3.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM214 2 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Fehér Gábor,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
   Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Zömbik László ügyvivő szakértő BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógépes hálózatok, kriptográfiai alapok

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA05" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA05", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0
  VAGY
  TárgyEredmény( "BMEVIHIMB00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMB00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0 )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  A tárgyért kredit nem szerezhető, amennyiben a hallgató már hallgatta a Biztonsági protokollok - VIHIM132 vagy Hálózatbiztonság a gyakorlatban - VIHIM327 tárgyakat.

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtani napjaink infokommunikációs szolgáltatásainak és hálózatainak biztonsága körében. A tantárgy bemutatja azon eszközök, módszerek elméletét és gyakorlatát, amelyek segítségével egy hálózat és/vagy szolgáltatás biztonságossá tehető vagy tervezhető. A biztonság címszó alatt a tantárgy kitér a hitelesítésre, integritás védelemre valamint az eszközök és szolgáltatások esetén a hamisítás megakadályozására, hozzáférés- és szolgálatmegtagadás elleni védelemre.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Bevezetés
   • A hálózat szolgáltatásainak biztonsági kérdései
   • Fenyegetések
  • Hitelesítési szolgáltatások
   • Hitelesítési módszerek (tudás, birtok, biometria alapú megoldások)
   • 802.1X hitelesítés
   • AAA rendszerek: RADIUS és Diameter
   • Hitelesítés vezetéknélküli hálózatokban
   • Hitelesítő központok (CA), elosztott hitelesítő központok és szolgáltatásaik
  • Kommunikációs szolgáltatások biztonsága
   • A kommunikáció védelme
   • Levelezés és levelezőrendszerek védelme
   • PGP levél és S/MIME megoldások
   • Védekezés a spam és phishing ellen
   • VoIP kapcsolatok és rendszerek védelme
   • Videófolyamok védelme
   • Távoli elérés biztonsága
  • Szolgáltatások üzemeltetésének biztonság
   • Elosztott szolgálatmegtagadás támadás (DDoS)
   • Tűzfalak, tűzfal architektúrák, tűzfalak konfigurációja
   • NAT, Behatolás-jelző rendszerek (IDS), mézesmadzag (honeypot)
   • Sebezhetőség-felmérés
   • Szolgáltatások biztonságos elhelyezése, üzemeltetése

  A gyakorlati órákon az elméletben ladott anyag gyakorlása történik.


  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat számítógép mellett.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban 1db zárthelyi dolgozat elégséges szintű teljesítése
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga
  • Elővizsga: megállapodás szerint
  11. Pótlási lehetőségek A szorgalmi időszakban pótzárthelyi, a pótlási időszakban lehetőség az eredménytelen pótzárthelyi pótlására, különeljárási díj megfizetése mellett.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, egyeztetve az oktatóval.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Internetről legálisan, ingyenesen letölthető dokumentumok. Az előadás fóliái.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42 
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire  10
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  20
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen120 
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
   Dr. Fehér Gábor PhD egyetemi docens BME-TMIT