Vezetői és csoportmunka rendszerek

A tantárgy angol neve: Executive Information Systems and Groupwares

Adatlap utolsó módosítása: 2011. május 19.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

 

Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM198   3/0/1/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
4. A tantárgy előadója
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Szűcs Gábor PhD

 

egyetemi docensTávközlési és Médiainformatikai Tanszék

 

Kósa Zsuzsanna Mária PhD

 

egyetemi adjunktus

 

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

 

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Alapvető valószínűségszámítási és informatikai ismeretek. Előzetes ismeretek elsajátítása céljából ajánlott tárgy: Dokumentum- és tartalomkezelés.

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
-
7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja, hogy a hallgató képes legyen az igazgatási és közszolgáltatási feladatok csoportos megoldására, illetve a legjobb megoldás kiválasztására (döntéshozói helyzetben). A képzést az alkalmazás-orientált szemlélet jellemzi döntéselméleti alátámasztással. A szemeszter végére a hallgatók megismerik a döntéselmélet egyéni, csoportos módszereit és a laborgyakorlatok révén a felkészültségük lehetővé teszi közigazgatási alkalmazását.

8. A tantárgy részletes tematikája

     • Munka- és döntéshozatali folyamatok az igazgatásban, államháztartási rendszerek. Nemzetközi intézményi és EU döntéselőkészítési folyamatok.
• Döntési helyzetek, vezetői illetve csoportos döntések. Gazdaságpolitikai, stratégiai, taktikai (operatív) döntések. Herbert Simon elmélet: Korlátozott racionalitás, rosszul strukturált problémák.
• Brain storming, Delphi módszer, nominális csoport módszer. Döntési konferencia. Kooperatív és nem-kooperatív döntési helyzetek. Döntési folyamatok jellemző hibái.
• Workflow szervezés, információs folyamatok szervezése. Önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, egészségügyi- és igazságügyi intézmények, oktatási és közművelődési intézmények információkezelése.
• Üzleti folyamatmenedzsment (BPM), tudásbázis építés vállalati és közszférában.
• Csoportmunka eszközök, projekt menedzsment eszközök, Web 2.0 technológiák.
• Adatkonferencia, közös erőforrás kezelés, csoportos döntés-előkészítés, döntések informatikai támogatása, értékelési rendszerek, hatásvizsgálatok.
• Video- és hangkonferencia megoldások. Távmunka és mobil együttműködést támogató technológiák. Közös, osztott, integrált dokumentumtárak és kezelésük. Információáramlás biztosítása.
• Hiányos információn alapuló vezetői döntések. Dempster–Shafer elmélet.
• Csoportszervezet, együttműködési problémák, közösségi értékrendek, kulturális problémák kezelése, konfliktus-kezelés.
• Auditálás. Minőségbiztosítás csoportmunkák esetében. Krízis-kezelés. Időmenedzsment.
• Trend-előrejelzés, jövőorientált technológia elemzés, szcenárió-építés különböző módszerei és cselekvési terv készítés.
• Szimulációs eszközök. Szakértői rendszerek. Szabály alapú következtető rendszerek. Eset alapú következtetés.
• Közigazgatási és közszolgáltatási szervezetek közötti IT-támogatott alkalmazások. Közszolgáltatási szektorban felmerülő életszerű problémák megoldásával kapcsolatos csoportos feladatok.

 

Labor gyakorlatok:

 

·        Döntéstámogató szoftverek: (Expert Choice, Promethee, RICH Decisions, Equity, Prime Decisions, Logical Decisions stb.) összehasonlítása.

·        Közigazgatási problémamegoldás egy kiválasztott döntéstámogató szoftverrel.

·        Groupware használatának számítógépes gyakorlata.

·        Több-szempontú döntéshozatal. Szavazás, több személyes döntéshozás. Szavazás informatikai támogatással.

·        Labor gyakorlat szimulációs eszközökkel.

·        GDSS szoftver alkalmazás: A hallgatók csoportokat alkotva kapnak olyan feladatot, melyben szabályozási kérdéskörhöz kapcsolódó ütköztetési és egyeztetési követelmény van, így gyakorolják be a csoportos döntések alkalmazását, hogy később elkerülhessék a tipikus buktatókat.

·        Közigazgatási szervezetek közötti IT-támogatott alkalmazások.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, laboratórium

 

10. Követelmények

a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
b. A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli).
c. Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.  A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 40%-t elérte a hallgató.

11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Dr. Szűcs Gábornál előre egyeztetett időpontokban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

- Sántáné Tóth Edit: Döntéstámogató rendszerek, Panem, Budapest, 2008.
- J. H. Erik Andriessen: Working with groupware - understanding and  evaluating collaboration technology, Springer, London, 2003.
- David Coleman, Stewart Levine: Collaboration 2.0: Technology and Best  Practices for Successful Collaboration in a Web 2.0 World, 2008.
- Wil van der Aalst, Kees van Hee: Workflow Management: Models, Methods, and Systems (Cooperative Information Systems), MIT Press, 2004.
- Az órai előadások diái elektronikus hozzáférhetők lesznek a hallgatók számára.

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire20
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
Vizsgafelkészülés60
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név:

 

Beosztás:

 

Tanszék, Int.:

 

Szűcs Gábor PhD

 

egyetemi docens

 

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék