Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Vezetői és csoportmunka rendszerek

  A tantárgy angol neve: Executive Information Systems and Groupwares

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. május 19.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

   

  Elektronikus közigazgatás és közszolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM198   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Szűcs Gábor,
  4. A tantárgy előadója
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Szűcs Gábor PhD

   

  egyetemi docensTávközlési és Médiainformatikai Tanszék

   

  Kósa Zsuzsanna Mária PhD

   

  egyetemi adjunktus

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető valószínűségszámítási és informatikai ismeretek. Előzetes ismeretek elsajátítása céljából ajánlott tárgy: Dokumentum- és tartalomkezelés.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  -
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy a hallgató képes legyen az igazgatási és közszolgáltatási feladatok csoportos megoldására, illetve a legjobb megoldás kiválasztására (döntéshozói helyzetben). A képzést az alkalmazás-orientált szemlélet jellemzi döntéselméleti alátámasztással. A szemeszter végére a hallgatók megismerik a döntéselmélet egyéni, csoportos módszereit és a laborgyakorlatok révén a felkészültségük lehetővé teszi közigazgatási alkalmazását.

  8. A tantárgy részletes tematikája

       • Munka- és döntéshozatali folyamatok az igazgatásban, államháztartási rendszerek. Nemzetközi intézményi és EU döntéselőkészítési folyamatok.
  • Döntési helyzetek, vezetői illetve csoportos döntések. Gazdaságpolitikai, stratégiai, taktikai (operatív) döntések. Herbert Simon elmélet: Korlátozott racionalitás, rosszul strukturált problémák.
  • Brain storming, Delphi módszer, nominális csoport módszer. Döntési konferencia. Kooperatív és nem-kooperatív döntési helyzetek. Döntési folyamatok jellemző hibái.
  • Workflow szervezés, információs folyamatok szervezése. Önkormányzatok, polgármesteri hivatalok, egészségügyi- és igazságügyi intézmények, oktatási és közművelődési intézmények információkezelése.
  • Üzleti folyamatmenedzsment (BPM), tudásbázis építés vállalati és közszférában.
  • Csoportmunka eszközök, projekt menedzsment eszközök, Web 2.0 technológiák.
  • Adatkonferencia, közös erőforrás kezelés, csoportos döntés-előkészítés, döntések informatikai támogatása, értékelési rendszerek, hatásvizsgálatok.
  • Video- és hangkonferencia megoldások. Távmunka és mobil együttműködést támogató technológiák. Közös, osztott, integrált dokumentumtárak és kezelésük. Információáramlás biztosítása.
  • Hiányos információn alapuló vezetői döntések. Dempster–Shafer elmélet.
  • Csoportszervezet, együttműködési problémák, közösségi értékrendek, kulturális problémák kezelése, konfliktus-kezelés.
  • Auditálás. Minőségbiztosítás csoportmunkák esetében. Krízis-kezelés. Időmenedzsment.
  • Trend-előrejelzés, jövőorientált technológia elemzés, szcenárió-építés különböző módszerei és cselekvési terv készítés.
  • Szimulációs eszközök. Szakértői rendszerek. Szabály alapú következtető rendszerek. Eset alapú következtetés.
  • Közigazgatási és közszolgáltatási szervezetek közötti IT-támogatott alkalmazások. Közszolgáltatási szektorban felmerülő életszerű problémák megoldásával kapcsolatos csoportos feladatok.

   

  Labor gyakorlatok:

   

  ·        Döntéstámogató szoftverek: (Expert Choice, Promethee, RICH Decisions, Equity, Prime Decisions, Logical Decisions stb.) összehasonlítása.

  ·        Közigazgatási problémamegoldás egy kiválasztott döntéstámogató szoftverrel.

  ·        Groupware használatának számítógépes gyakorlata.

  ·        Több-szempontú döntéshozatal. Szavazás, több személyes döntéshozás. Szavazás informatikai támogatással.

  ·        Labor gyakorlat szimulációs eszközökkel.

  ·        GDSS szoftver alkalmazás: A hallgatók csoportokat alkotva kapnak olyan feladatot, melyben szabályozási kérdéskörhöz kapcsolódó ütköztetési és egyeztetési követelmény van, így gyakorolják be a csoportos döntések alkalmazását, hogy később elkerülhessék a tipikus buktatókat.

  ·        Közigazgatási szervezetek közötti IT-támogatott alkalmazások.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás, laboratórium

   

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  b. A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli).
  c. Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.  A zárthelyi illetve pót-zárthelyi eredményes, ha a maximális pontszám legalább 40%-t elérte a hallgató.

  11. Pótlási lehetőségek A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Dr. Szűcs Gábornál előre egyeztetett időpontokban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  - Sántáné Tóth Edit: Döntéstámogató rendszerek, Panem, Budapest, 2008.
  - J. H. Erik Andriessen: Working with groupware - understanding and  evaluating collaboration technology, Springer, London, 2003.
  - David Coleman, Stewart Levine: Collaboration 2.0: Technology and Best  Practices for Successful Collaboration in a Web 2.0 World, 2008.
  - Wil van der Aalst, Kees van Hee: Workflow Management: Models, Methods, and Systems (Cooperative Information Systems), MIT Press, 2004.
  - Az órai előadások diái elektronikus hozzáférhetők lesznek a hallgatók számára.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra56
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire20
  Házi feladat elkészítése0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:

   

  Beosztás:

   

  Tanszék, Int.:

   

  Szűcs Gábor PhD

   

  egyetemi docens

   

  Távközlési és Médiainformatikai Tanszék