Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Dokumentum- és tartalomkezelés

  A tantárgy angol neve: Document and Content Management

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. április 22.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak, MSc képzés

  Elektronikus közigazgatás

  és közszolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM195   3/0/1/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Magyar Gábor Ph.D egy. docens TMIT
   Abos Imre Ph.D egy. docens TMIT
   Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. adjunktus TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető műszaki és gazdasági ismeretek. BSc szintű hálózati és adatbázis, SQL ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  Az elektronikus dokumentum- és ügykezeléshez kapcsolódó adat-, rekord-, iratkezelési és archiválási ismeretek. A közigazgatásban használatos adatbázisok jogosultságkezelése, naplózása és adatbiztonsága. A hallgatók készségszintű ismereteket szereznek az elektronikus dokumentum- és iratkezelés, az adatbázisok területén, elektronikus közigazgatási példákon keresztül.

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Dokumentumok fajtái, iratkezelési formák osztályozása, használata.  Az elektronikus (e-) dokumentum- és tartalomkezelés kialakulása, fejlődése, az elektronikus dokumentumok típusai
  • Az e-dokumentum- és tartalom/rekordkezelő rendszerek alapjai (A rendszerek típusai, dokumentumkezelés és rekordkezelés; aláírás és hitelesítés, időbélyegző)
  • E-dokumentumkezelő rendszerek (részegységek, dokumentumtár, irattartó struktúra, osztályozás, indexelés, lekérdezés és visszakeresés, auditálás, biztonsági kérdések)
  • Elektronikus rekordkezelő rendszerek (részegységek, az e-rekordkezelés, adattár, irattartó struktúra, osztályozás, indexelés, metaadatok, lekérdezés és visszakeresés, auditálás, biztonság, rekordok fizikai kezelése, műveletek)
  • Szabványok, jogszabályi háttér (rekordkezelési szabványok, törvények, rendeletek, pl. adatvédelem, személyiségi jogok, információszabadság, elektronikus rekordkezelés, egészségügyi adatok kezelése stb.)
  • Rekordkezelő rendszerek tervezésének és megvalósításának alapelvei (üzleti tevékenység elemzése, követelmények-meghatározás, rekordkezelési funkciók összegyűjtése, a rendszer tervezése, megvalósítása, értékelése)
  • E-dokumentumtípusok létrehozása, kezelése (A felhasználói csoport/szervezet igényeinek felmérése, a szükséges dokumentumtípusok definiálása, az egyes dokumentumtípusokhoz a metaadatok meghatározása, a metaadatok struktúrájának kialakítása, a lekérdezési és visszakeresési módszerek kidolgozása, adatbázisok jogosultságkezelése, naplózása és adatbiztonsága stb.)
  • Könyvtárstruktúra (típusai, a típuskiválasztás szempontjai, többszintű struktúrák)
  • Lekérdezési és visszakeresési módszerek (Keresés tartalom alapján, egyszerű és összetett keresési módszerek, az eredmények megjelenítése, rendszeres/szabványosított lekérdezések, beszámolók generálása)
  • Munkafolyamatok integrálása (A folyamatok elemzése, az integráció módjának megtervezése, levelek/e-levelek elektronikus kezelése, osztályozása, indexelése, papír alapú anyagok beolvasása /szkennelés/, szétosztása, archiválása stb.)
  • Felhasználói interfészek, mobil használat (felhasználói felületek, tervezési szempontok, metaadatok megjelenítése navigáció, keresés)
  • Az e-dokumentum- és tartalomkezelés alkalmazási területei (Vállalati rendszerek, közigazgatás, kormányzat, önkormányzat, könyvtárak, levéltárak, oktatási intézmények, múzeumok, egészségügy, egyesületek stb.)
  • Az e-dokumentum- és tartalomkezelés alkalmazása az elektronikus közigazgatásban

  A gyakorlati órák tartalma:

  • e-dokumentumkezelési alapok (pl. levelek, címlisták, körlevelek készítése)
  • Dokumentumok tartalomkezelése (pl. kivonatolás, indexelés)
  • adatkezelési alapfunkciók (keresés, letöltés, beszámoló készítése, stb.)
  • Közigazgatásban használatos űrlapok és formanyomtatványok szerkesztése
  • Elektronikus űrlap nyomtatványok kitöltése (pályázati űrlapok használata, profilok
  • szakmai önéletrajzok szerkesztése
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás és tantermi gyakorlat
  10. Követelmények

  a.  A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi. A félévi követelmény a zárthelyi jobb, mint 40%-os teljesítése.

  b.  Az aláírás feltétele a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is: lásd a következő pontban) legalább elégséges szintre történő megírása.

  c.  A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga

  d.  Elővizsga: feltétele legalább jó (4) zárthelyi eredmény.

  e.  Opcionálisan a tárgy előadói által felkínált féléves feladat elkészítése is vállalható.

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlása: a szorgalmi időszakban tartott pótzárthelyin lehetséges, továbbá azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk a pótlásra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő teljesítése.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  A hallgatók számára elérhetővé tesszük az előadások prezentációs anyagait.

  Ajánlott irodalom:

  1. Steve Bailey: Managing the Crowd: Rethinking Records Management for the Web 2.0 World, Facet Publishing, 2008.
  2. Azad Adam: Implementing Electronic Document and Record Management Systems, Auerbach Publications, 2007.
  3. Nancy Flynn: The e-Policy Handbook: Rules and Best Practices to Safely Manage Your Company's E-Mail, Blogs, Social Networking, and Other Electronic Communication Tools, Amacom, 2009.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 56
  Félévközi készülés órákra 20
  Felkészülés zárthelyire 14
  Házi feladat elkészítése
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása
  Vizsgafelkészülés 60
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Magyar Gábor Ph.D egy. docens TMIT
   Abos Imre Ph.D egy. docens TMIT
   Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. adjunktus TMIT