Hálózat és szolgáltatásmenedzsment

A tantárgy angol neve: Network and Service Management

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 24.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki szak, MSc képzés
Infokommunikációs rendszerek szakirány

 

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM157 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Csaba,
4. A tantárgy előadója

Név:Beosztás:Tanszék, Int.:
Dr. Szabó Róbert PhDegyetemi docensBME-TMIT
Simon Csabatanszéki mérnökBME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Számítógép hálózatok

6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:

nincs

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célkitűzése átfogó ismeretet adni a napjaink kommunikációs hálózatait működtető menedzsment rendszerekről (elvek, architektúrák, technológiák, protokollok és megvalósítások) valamint fejlődési irányaikról, tervezésük és kialakításuk szempontrendszereiről.

A tantárgy elsajátításával a hallgatók megismerik a hálózat- és szolgáltatásmenedzsment architektúrákat, módszereket és protokollokat. Képesek lesznek IP alapú hálózatok és szolgáltatások felügyeletére, konfigurálására és menedzselésére; eszköz leírók – menedzsment objektumok – tervezésére és specifikálására; szolgáltatási szerződések áttekintésére és előkészítésére valamint felügyeleti rendszerek használatára.

 

8. A tantárgy részletes tematikája

Bevezetés a hálózatmenedzsmentbe: motivációk, menedzsment területek, menedzsment szakaszok, menedzsment fórumok. Adatgyűjtés: aktív és passzív módszerek; statisztikus és kimerítő adatgyűjtés; statikus, dinamikus és statisztikus adatok; lekérdezések és jelentések; tárolás és feldolgozás. Beavatkozás (kontroll): hálózati konfiguráció és biztonság; beavatkozási sorrend. 

Menedzsment rendszerek: Telecommunications Management Network (TMN), OSI menedzsment rendszerek. Menedzsment funkciók és referencia modellek: Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security (FCAPS) – a hálózatmenedzsment ABC-je. Operations, Administration, Maintenance, és Provisioning (OAM&P). Enhanced Telecom Operations Map (eTOM).

Internet menedzsment keretrendszer: menedzsment architektúra, adatgyűjtési módszerek, Internet menedzsment séma - MIB struktúra és objektumok -, Simple Network Management Protocol (SNMP). Távoli monitorozás (RMON) – statisztika gyűjtés. 

Menedzsment eszközök: eszköz menedzserek, hálózat analizátorok, menedzsment platformok; Intrusion Detection Systems; teljesítmény- hiba- és hibajegy- menedzselő rendszerek; szolgáltatások felügyeleti rendszerei. 

Alkalmazott hálózatmenedzsment: integráció és kihívásai.

Szolgáltatásmenedzsment: Service Level Agreement (SLA); menedzselés SLA célkitűzésekre: paraméterek, tervezés, monitorozás és statisztikák.

Hálózatmenedzsment menedzselése: metrikák, hatásosság és értékelés.

Kitekintés: Policy alapú menedzsment, elosztott menedzsment és autonóm önszerveződő, önmenedzselő hálózatok. 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás, 1 óra gyakorlat vagy laboratóriumi foglalkozás, üzemlátogatás a lehetőségek szerint.

 

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: irodalom feldolgozás és szemináriumtartás, előadás benyújtása a szemináriumi időpont előtt 1 héttel.
  • A vizsgaidőszakban: a vizsga előtt beadandó vizsgafeladat és szóbeli vizsga
  • Elővizsga: a szorgalmi és vizsgaidőszak terheléskiegyenlítése érdekében nincs
11. Pótlási lehetőségek

A szemináriumok megtartása a félév során megegyezett ütemterv szerint kerül lebonyolításra. A megegyezett időponttól eltérni 1 hétes előzetes értesítéssel lehet, és a pót előadást 1 héten belül meg kell tudni tartani.

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, előre egyeztetve.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. William Stallings, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, and RMON 1 and 2, Addison-Wesley Professional, 3rd edition (December 22, 1998), ISBN-10: 0201485346
  2. Alexander Clemm, Network Management Fundamentals, Cisco Press, November 2006, ISBN: 1-58720-137-2
  3. Gary A. Donahue, Network Warrior, O’Reilly, 2007, ISBN-10: 0-596-10151-1
  4. Distributed Management Task Force, http://www.dmtf.org/home
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra42
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése0
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása16
Vizsgafelkészülés48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
 Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT