Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Konvergens hálózatok és szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Convergent Networks and Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 2.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki szak, MSc képzés
  Infokommunikációs rendszerek szakirány

   

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM156 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vida Rolland,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Vida Rolland egyetemi docens BME-TMIT
   Lukovszki Csaba tudományos segédmunkatárs BME-ETIK

   

   

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető hálózatokkal kapcsolatos ismeretek, kb. olyan mélységben, mint amit a BSc képzés „Infokommunikáció” című tantárgya, illetve az Infokommunikációs rendszerek villamosmérnöki BSc szakirány „Hálózati technológiák és alkalmazások” című tantárgya nyújt. 

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Tematikaátfedés miatt a szakirány tantárgyat (a Kötelezoen választható vagy Szabadon választható tárgycsoportok kreditkereteinek terhére) csak azok vehetik fel, akik korábban nem szereztek kreditet az alábbi tantárgy(ak)ból:

  Neptun kód   Cím

  VIHIM244     Szolgáltatások és alkalmazások

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja egyrészről bemutatni az infrastruktúrára épülő és az infrastruktúra nélküli hálózatok közötti koncepcionális és működésbeli különbségeket, másrészről a végponton levő eszköz szemszögéből tárgyalni a mobilitás különböző megvalósítási lehetőségeit, a nomaditás és a mobilitás közötti különbségeket, illetve a nomaditással kapcsolatos kontextus kezelés problematikáját. Mindemellett a tárgy célja átfogó képet adni a szolgáltatások és hálózatok konvergenciájáról, illetve a konvergencia bevezetésének technológiai, architekturális feltételeiről.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. Hálózati architektúrák:
   •  Infrastruktúrális hálózatok (2 előadás, 1 gyakorlat)
   • fix, vezeték nélküli, mobil hozzáférési hálózatok.
   •  aggregáció, metró, regionális, szolgáltatói gerinc hálózatok és szerepük
  2. Infrastruktúra nélküli hálózatok (4 előadás, 2 gyakorlat)
   • vezetéknélküli ad hoc hálózatok (MANET);
   • szenzor hálózatok, mesh hálózatok, mozgó hálózatok (NEMO);
   • járművek közötti hálózatok (VANET);
   • időszakos kapcsolatra épülő hálózatok (opportunistic networking).
  3. Végpontok és jellemzőik (2 előadás, 1 gyakorlat) 
   • eszköz-, felhasználói-, szolgáltatás mobilitás;
   • mozgásmodellek, nomaditás vs. mobilitás;
   • felhasználóhoz, eszközhöz, helyhez kötött kontextus.
  4. Konvergencia a hálózatokban (6 előadás, 3 gyakorlat) 
   • fix-mobil konvergencia (FMC) koncepciója;
   • horizontális és vertikális handover, új generációs hálózatok (NGN);
   • konvergencia a végpontokon, eszközökben: több módú terminálok, Generic Access Network (GAN – UMA);
   • konvergencia a szolgáltatásokban: IMS rendszer, SIP jelzés; Parlay/OSA.
   • Mintarendszerek: IPTV megvalósítása vezetékes és vezeték nélküli hozzáférési hálózatokon, VoIP összeköttetés megvalósítása IMS rendszerekben (PSTN/VoIP gateway)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  A tárgy oktatása heti 2 órás előadások és kéthetenként tartott, 2 óra időtartamú gyakorlatok formájában történik. Az előadáson elmondott ismereteket a tantermi gyakorlatokon tárgyalt esettanulmányok, példák egészítik ki, melyeket a hallgatók előzetesen kiosztott házi feladatként készítenek majd elő. A tárgyban laboratóriumi gyakorlatot nem tartunk

  10. Követelmények

  Az aláírás, és ekként a vizsgára bocsátás feltétele egy a szorgalmi időszakban elkészített házi feladat, annak bemutatása egy gyakorlaton, majd a megjegyzések alapján az írásos anyag megfelelő módosítása.

  11. Pótlási lehetőségek

  Házi feladat pótlása szorgalmi időszakban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Egyéni megbeszélés szerint, a tantárgy előadójával egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Alex Shneyderman, Alessio Casati, „Fixed Mobile Convergence”, McGraw-Hill Communications Series, 2008.
  2. Hu Hanrahan, „Network Convergence: Services, Applications, Transport, and Operations Support”, Wiley, 2007.
  3. HTE Online könyv, fõszerk. Lajtha György
   http://www.hte.hu/online_konyv                                     
  4. Gonzalo Camarillo, Miguel-Angel Garcia-Martin, "The 3G IP Multimedia Subsystem (IMS): Merging the Internet and the Cellular Worlds", Wiley, 3rd edition, 2008.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42 
  Félévközi készülés órákra  14
  Felkészülés zárthelyire 
  Házi feladat elkészítése  16
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Vida Rolland egyetemi docens BME-TMIT
   Lukovszki Csaba tudományos segédmunkatárs BME-ETIK