Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Médiatartalom- kezelő rendszerek

  A tantárgy angol neve: Media Content Management Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2011. június 20.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Médiainformatika szakirány 

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM138 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Magyar Gábor PhD egy. docens BME-TMIT
   Dr. Szűcs Gábor PhD egy. docens BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Médiainformációs technológiák és eszközök, Médiakommunikációs technikák

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMB01" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMB01", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése A tárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a korszerű médiatartalom-kezelő rendszerek jellemzőivel, az igények oldaláról kiindulva, s alkalmassá tegye őket ilyen rendszerek koncepcionálására, specifikálására és kialakítására. A hallgatók elsajátítják az internetes tartalomkezelés alapjául szolgáló adatszerkezeti megközelítéseket, a médiatartalom modellezési feladatát. A tantárgy részletesen tárgyalja az információ keresésének és feltárásának modellezését, a keresőmotorok felépítését, működését valamint a szemantikus médiatartalom-kezelés átfogó modellezését
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1.: Alapfogalmak. Adat, információ, tartalom. Strukturált, félstrukturált és strukturálatlan adatok jellemzői. Félstrukturált modellezés, az adatséma jellemzői, korlátai. Médiatartalom  meghatározások (EBU, ISO). A médiatartalom jellemzése és leírása.

  2.: Tartalomkezelés (Content Management). A tartalomkezelési projekt. Munkafolyamatok, szerepek (munkakörök), kompetenciák. A CMS modell. A CMS tervezési és kiválasztási kritériumai. A CMS kör. Tartalom menedzsment rendszer alrendszerei: gyűjtő tároló és menedzsment, publikációs. A CMS integrációs eszközei: a metaadatok: metaadat szabványok, szemantikus metaadatok.

  3.: A tartalom-szervezés modellezési feladata. OASIS szabványok. DITA: tervezési elvek, téma, DITA-térkép, termékek. Újra-felhasználhatóság: tartalom, tervezés, eljárások.

  4.: A szemantikus háló modell. A szemantikus háló rétegei. URI, XML, XML séma, XML névtér, RDF, RDF séma, szemantikus gráf.

  5.: A szemantikus háló rétegei. tezaurusz, ontológia, logikai réteg, bizonyosság és bizalmi réteg.

  6.: Az online publikációs alrendszer fő technológiája: a keresés és a feltárás. Információkeresés és –feltárás (Information Retrieval = IR). IR rendszerek osztályozása. IR modellek absztrakciója. IR modellek.

  7.: Boolean modell, vektor modell, kiterjesztett Boolean modell, sztochasztikus modell. Index és szemantikai tartalom. Dokumentumok indexelése. Taxonómia, folkszonómia.

  8.: PageRank és HITS algoritmusok. Az IR rendszer teljesítménye, mértékegységek. Rangsorolás.

  9.: A keresőmotorok feladatai. Webvadászat. Specializált keresők. Metakeresés, metakeresők.

  10.: Multimédiás adatbázisok. Linkelt és beágyazott tartalom tárolási módok. Multimédiás lekérdezés. Metaadat alapú lekérdezés. Multimédiás adatok reprezentációja. Multimédiás adatok manipulációja.

  11.: e-Tanulás (e-Learning): irányzatok, szabványok (SCORM, LOM, QTI). Rendszerek felépítése, funkcionalitása, kurzuskezelés, szerepek, jogosultságok.

  12.: Tudásmenedzsment. A tudás fajtái. Tudásteremtés és konverzió. Tudásmenedzsment megközelítések. Tudástérkép. Kompetencia típusok és szintek. Emberi és beágyazott tudás. Tudástranszfer. Tudásvállalat, tudásszervezet. Tudásmenedzsment feladatok és területek.

  13.: Audiovizuális archívumok koncepcionálása, specifikálására és kialakítására

  14.: Alkalmazási példák.

  Gyakorlati órák tartalma:

  Alkalmazási példák megismerése.CMS rendszerek összehasonlítása, gyakorlati feladatok portál-keretrendszerrel, gyakorlati feladatok egy médiatár rendszerrel, tartalomkezelési feladatok, metakeresők vagy  wiki felhasználásával.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és tantermi gyakorlat

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi.
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga.
  • Az aláírás feltétele: a zárthelyi (beleértve a pótló zárthelyiket is) legalább elégséges szintre történő megírása; valamint a gyakorlati órák legalább 70%-án való jelenlét.
  • Opcionálisan a tárgy előadói által felkínált féléves feladat elkészítése is vállalható.
  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótlására a szorgalmi időszakban egy lehetőséget biztosítunk. Azok számára, akiknek nem sikerült sem a zárthelyi, sem a pótzárthelyi: a pótlási időszakban 1 alkalmat biztosítunk egy újabb zárthelyi dolgozatra. Az aláírás feltétele valamelyik zárthelyi (első vagy a pót- vagy a pótpót-zárthelyi) legalább elégséges szintre történő megírása.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  R. Baeza-Yates, , B. Ribeiro-Neto: Modern Information Retrieval. Addison-Wesley, 1999.

  Bob Boiko: Content Management Bible. Wiley, 2004.

  Niall Mansfield: Practical Drupal: Evaluating and Using a Web Content Management System. UIT Cambridge Ltd, 2008.

   

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  18
  Felkészülés zárthelyire  12
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
   Dr. Magyar Gábor PhD egy. docens BME-TMIT
   Dr. Szűcs Gábor PhD egy. docens BME-TMIT