Web- és e-szolgáltatások

A tantárgy angol neve: Web and e-Services

Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 28.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Hálózatok és szolgáltatások szakirány
Médiainformatika szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM132 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kósa Zsuzsanna
egyetemi docens
 BME-TMIT
Virágh Tamásbusiness consultant Hewlett-Packard Kft.
Vajda Lóránt
igazgató BME EMT
Lajtha Balázsdoktorandusz BME-TMIT
Dr. Magyar Gáboregyetemi docens BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Az alapképzésben oktatott tárgyak.

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVITMMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

7. A tantárgy célkitűzése

A tantárgy célja az üzleti informatikai rendszerek indokoltságának, működésének és felépítésének, valamint tervezésének bemutatása.
A tárgy bemutatja, hogy a tanult informatikai eszközök (pl. hálózati komponensek, kommunikációs eszközök) és technológiák (pl. adatbázis-kezelők, címtárak) hogyan szervezhetőek komplex informatikai rendszerekké, különös tekintettel és kiemelten foglalkozva a vállalatirányítási rendszerek műszaki megvalósításával, kisebb részt pedig ezek felhasználói, jogi, gazdasági és szociológiai vonatkozásaival is.
A tárgy keretében a hallgatóktól elvárjuk egy egyszerűsített, de sokrétű informatikai rendszert meg tudjak tervezni és létre is tudjanak hozni.

8. A tantárgy részletes tematikája

Az e-szolgáltatások az élet különböző területein. Intézménytípusok. Vállalati és kormányzati (szabályozási) szempontok. Intézmény­szervezési stratégiák, modellek. Döntési elvek
A szolgáltatások felülnézeti megalapozása, tervezése. TOGAF módszertan.

A munkafolyamatok informatikai támogatása madártávlatból:

e-egészségügy,

e-közlekedés,

e-business, e-kereskedelem,

e-kormányzat, e-tanulás,

elektronikus szórakoztatás,

elektronikus piactér (e-marketplace) fogalmai.

Üzleti intelligencia, adatvagyon.

Módszertani és technológia szempontiok a felhasználói és üzleti igényekre alapozott alkalmazásfejlesztéshez. Erőforrástervezés és kezelés. Rendszerelemzés. Rendszerkövetelmények meghatározása. Rendszerkörnyezet, felhasználói és tudáskövetelmény-elemzés.

Munkafolyamatok követelményelemzése. Logikai és adat szintű rendszertervezés. Felhasználói adatbevitelek és riportok tervezése. Bemenet- és kimeneti struktúrák, interfészek tervezése. Elosztott komponensek kialakításának tervezése.

Vállalati alkalmazásintegráció (EAI) megoldások és architektúrák. Szolgáltatások azonosítása és interfészeinek kialakítása. A szolgáltatásorientált paradigma.

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadás és gyakorlat

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: félévközi projektfeladatok (3 gyakorlati feladat, kisZH jellegű számonkéréssel) és 1 kiszárthelyi. Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a három feladat számonkéréséből a legjobb kettő osztályzata elérje a 2-es szintet és a zárthelyi elérje a 2-es szintet
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. Az érdemjegy súlyozása: 25%-25% a két legjobb, önállóan megoldott feladat osztályzata, 50% a vizsgára kapott jegy.
  • Elővizsga: feltétele legalább közepes projektfeladat-átlag.
11. Pótlási lehetőségek

A feladatok beadásának és a kiszárthelyinek a pótlására a a pótlási időszak végéig adunk módot (a vizsgaidőszakban nem pótolhatók).

12. Konzultációs lehetőségek

A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Az előadásokon készített jegyzet.
  2. Dougal Watt. E-Business Implementation. Butterworth-Heinemann, Elsevier Science. London, 2003. ISBN 0 7506 5751 0.
  3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design (6. kiadás). Prentice Hall, 2005. ISBN 0131454552.
  4. Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich. Modern Systems Analysis and Design (4. kiadás). Prentice Hall, 2005. ISBN 0131454617.
  5. Bennet P. Lientz, Kathryn P. Rea. Dynamic E-Business Implementation Management. Academic Press, 2006. ISBN 0 1244 9980 5.
  6. Matjaz Juric, Poornachandra Sarang, Benny Mathew. Business Process Execution Language for Web Services. 2. kiadás.

 

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  42
Félévközi készülés órákra  12
Felkészülés zárthelyire  18
Házi feladat elkészítése 
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
Vizsgafelkészülés  48
Összesen 120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
Dr. Kósa Zsuzsanna Máriaegyetemi docens
 BME-TMIT
Vajda Lóránt
igazgató BME EMT
Virágh Tamás
business consultant Hewlett-Packard Kft.
Lajtha Balázs
doktorandusz BME-TMIT
Dr. Magyar Gáboregyetemi docens BME-TMIT