Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Web- és e-szolgáltatások

  A tantárgy angol neve: Web and e-Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. január 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány
  Médiainformatika szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM132 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Magyar Gábor Béla,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kósa Zsuzsanna
  egyetemi docens
   BME-TMIT
  Virágh Tamásbusiness consultant Hewlett-Packard Kft.
  Vajda Lóránt
  igazgató BME EMT
  Lajtha Balázsdoktorandusz BME-TMIT
  Dr. Magyar Gáboregyetemi docens BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Az alapképzésben oktatott tárgyak.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVITMMA04" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVITMMA04", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja az üzleti informatikai rendszerek indokoltságának, működésének és felépítésének, valamint tervezésének bemutatása.
  A tárgy bemutatja, hogy a tanult informatikai eszközök (pl. hálózati komponensek, kommunikációs eszközök) és technológiák (pl. adatbázis-kezelők, címtárak) hogyan szervezhetőek komplex informatikai rendszerekké, különös tekintettel és kiemelten foglalkozva a vállalatirányítási rendszerek műszaki megvalósításával, kisebb részt pedig ezek felhasználói, jogi, gazdasági és szociológiai vonatkozásaival is.
  A tárgy keretében a hallgatóktól elvárjuk egy egyszerűsített, de sokrétű informatikai rendszert meg tudjak tervezni és létre is tudjanak hozni.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az e-szolgáltatások az élet különböző területein. Intézménytípusok. Vállalati és kormányzati (szabályozási) szempontok. Intézmény­szervezési stratégiák, modellek. Döntési elvek
  A szolgáltatások felülnézeti megalapozása, tervezése. TOGAF módszertan.

  A munkafolyamatok informatikai támogatása madártávlatból:

  e-egészségügy,

  e-közlekedés,

  e-business, e-kereskedelem,

  e-kormányzat, e-tanulás,

  elektronikus szórakoztatás,

  elektronikus piactér (e-marketplace) fogalmai.

  Üzleti intelligencia, adatvagyon.

  Módszertani és technológia szempontiok a felhasználói és üzleti igényekre alapozott alkalmazásfejlesztéshez. Erőforrástervezés és kezelés. Rendszerelemzés. Rendszerkövetelmények meghatározása. Rendszerkörnyezet, felhasználói és tudáskövetelmény-elemzés.

  Munkafolyamatok követelményelemzése. Logikai és adat szintű rendszertervezés. Felhasználói adatbevitelek és riportok tervezése. Bemenet- és kimeneti struktúrák, interfészek tervezése. Elosztott komponensek kialakításának tervezése.

  Vállalati alkalmazásintegráció (EAI) megoldások és architektúrák. Szolgáltatások azonosítása és interfészeinek kialakítása. A szolgáltatásorientált paradigma.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás és gyakorlat

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: félévközi projektfeladatok (3 gyakorlati feladat, kisZH jellegű számonkéréssel) és 1 kiszárthelyi. Az aláírás megszerzésének a feltétele, hogy a három feladat számonkéréséből a legjobb kettő osztályzata elérje a 2-es szintet és a zárthelyi elérje a 2-es szintet
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga. Az érdemjegy súlyozása: 25%-25% a két legjobb, önállóan megoldott feladat osztályzata, 50% a vizsgára kapott jegy.
  • Elővizsga: feltétele legalább közepes projektfeladat-átlag.
  11. Pótlási lehetőségek

  A feladatok beadásának és a kiszárthelyinek a pótlására a a pótlási időszak végéig adunk módot (a vizsgaidőszakban nem pótolhatók).

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Az előadásokon készített jegyzet.
  2. Dougal Watt. E-Business Implementation. Butterworth-Heinemann, Elsevier Science. London, 2003. ISBN 0 7506 5751 0.
  3. Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall. Systems Analysis and Design (6. kiadás). Prentice Hall, 2005. ISBN 0131454552.
  4. Jeffrey A. Hoffer, Joey F. George, Joseph S. Valacich. Modern Systems Analysis and Design (4. kiadás). Prentice Hall, 2005. ISBN 0131454617.
  5. Bennet P. Lientz, Kathryn P. Rea. Dynamic E-Business Implementation Management. Academic Press, 2006. ISBN 0 1244 9980 5.
  6. Matjaz Juric, Poornachandra Sarang, Benny Mathew. Business Process Execution Language for Web Services. 2. kiadás.

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  42
  Félévközi készülés órákra  12
  Felkészülés zárthelyire  18
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 
  Vizsgafelkészülés  48
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név: Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Kósa Zsuzsanna Máriaegyetemi docens
   BME-TMIT
  Vajda Lóránt
  igazgató BME EMT
  Virágh Tamás
  business consultant Hewlett-Packard Kft.
  Lajtha Balázs
  doktorandusz BME-TMIT
  Dr. Magyar Gáboregyetemi docens BME-TMIT