Szolgáltatások és alkalmazások

A tantárgy angol neve: Services and Applications

Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak, MSc képzés
Hálózatok és szolgáltatások szakirány

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMM131 1 2/1/0/v 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
4. A tantárgy előadója

 Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
 Dr. Vidács Attila PhD egyetemi docens BME-TMIT
 Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

Lásd 6. pont.

 

6. Előtanulmányi rend
Kötelező:

NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
VAGY
TárgyEredmény("BMEVIHIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Számítógép hálózatok (ajánlott)       
Távközlő hálózatok és szolgáltatások (ajánlott)

 •  a tantárgy a Hálózati és szolgáltatási architektúrák (VITMM130) tantárgyal kiegészíti egymást, ezek párhuzamos felvétele ajánlott

Tematikaátfedés miatt a szakirány tantárgyat (a kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgycsoportok kreditkereteinek terhére) csak azok vehetik fel, akik korábban nem szereztek kreditet az alábbi tantárgyból: Szolgáltatások és alkalmazások (VIHIM244), Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

7. A tantárgy célkitűzése

A tárgy célja az infokommunikációs hálózatok által nyújtott szolgáltatások és alkalmazások széles skálájának áttekintése és rendszerezése. A hangsúly a koncepcionális kérdéseken van, nem cél egyes konkrét alkalmazások részletes bemutatása, a technológiai és architekturális háttér részletezése.
A tárgykövetelmények teljesítésével a hallgatók tisztában lesznek napjaink (és a közeljövő) hálózatain nyújtandó alkalmazások és szolgáltatások által támasztott követelményekkel, azok jellemzőivel. Olyan ismeretekre tesznek szert, melyek segítségével képesek lesznek szolgáltatási keretrendszerek létrehozására, új szolgáltatások megalkotására és menedzselésére.

A heti két órás előadás mellett heti egy órában szemináriumokat tartunk, melyek során a hallgatók rövid előadásokat tartanak előre kijelölt, a tárgyhoz kapcsolódó, kurrens témákból.

 

8. A tantárgy részletes tematikája
 • Szolgáltatási koncepció(k) a jövő hálózataiban
  • Személyre szabott, kontextus-tudatos szolgáltatások
 • Szolgáltatások az internet világában
  • Intelligens végberendezés, átviteli hálózat
 • Hálózati szolgáltatások
 • Szolgáltatás létrehozása és nyújtása IMS-ben
  • közös funkciók, "service enablers"
  • dinamikusan hozzárendelt, szolgáltatás-független, szabványos hozzáférési pontok
  • szolgáltatás együttműködés
  • szolgáltatás létrehozása a terminálokon (IMS/SIP kliens)
 • Konvergált szolgáltatások
  • fix és mobil hálózatok konvergenciája szolgáltatás szempontból
 • "Middleware" szolgáltatások
 • Alkalmazás-specifikus szolgáltatások
  • üzleti alkalmazások; e-kereskedelmi szolgáltatások; interaktív videojátékok; stb.
 • Tartalom nyújtás
  • "content distribution networks"
 •  Együttműködést biztosító szolgáltatások
  • interakció más típusú alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal, hálózatokkal, protokollokkal vagy formátumokkal
 • API - Alkalmazás programozási interfészek
  • API koncepció, hordozható, technológia- és platformfüggetlen alkalmazások
 • Parlay/OSA architektúra
  •  Parlay API-k; "framework" + "services"
  • Parlay/OSA + Web Services
  • Szolgáltatási példák (pl. számlázás harmadik félnek, stb.)
 • Nomadicitás, mobilitás szolgáltatási aspektusai
  • kontextusfüggő mobil szolgáltatások
  • hely- és környezetfüggő szolgáltatások
 • Ambiens intelligencia
  • intelligens felhasználói interfészek
  • ember/hálózat interakció
 • Szolgáltatások minősége (QoS, GoS)
 • WEB szolgáltatások
  • interoperábilis gép-gép interakciók a hálózaton keresztül
  • WEB API-k
  • Web 2.0 (pl. „social networking”, wiki – „collaboration and sharing”)
9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Heti 2 óra előadás és 1 óra szeminárium jellegű gyakorlat.

 

10. Követelmények
 • A szorgalmi időszakban: önálló feladat elvégzése, aminek eredményeként írásbeli összefoglaló készítése
  és szeminárium tartása (a tantárgy kijelölt órarendi óráján)
 • A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
 • Elővizsga: megállapodás szerint
11. Pótlási lehetőségek

A szorgalmi időszakban kiadott önálló feladat elvégzése a pótlási időszakban pótolható, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

 

12. Konzultációs lehetőségek

Igény szerint, előre egyeztetve.

 

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
 1. Thierry Van de Velde, „Value-Added Services for Next Generation Networks”, Auerbach Publications, 2007 (978-0849373183)
 2. Kenneth. J. Turner,  Evan H. Magill, David J. Marples: „Service Provision: Technologies for Next Generation Communications”, John Wiley & Sons Ltd, 2004 (ISBN 0-470-85066-3)
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra 42
Félévközi készülés órákra 4
Felkészülés zárthelyire 0
Házi feladat elkészítése 8
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 18
Vizsgafelkészülés 48
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
 Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT

 Dr. Vidács Attila PhD

 egyetemi docens BME-TMIT