Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Szolgáltatások és alkalmazások

  A tantárgy angol neve: Services and Applications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. október 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM131 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
   Dr. Vidács Attila PhD egyetemi docens BME-TMIT
   Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lásd 6. pont.

   

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:

  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA02" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA02", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  Számítógép hálózatok (ajánlott)       
  Távközlő hálózatok és szolgáltatások (ajánlott)

  •  a tantárgy a Hálózati és szolgáltatási architektúrák (VITMM130) tantárgyal kiegészíti egymást, ezek párhuzamos felvétele ajánlott

  Tematikaátfedés miatt a szakirány tantárgyat (a kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgycsoportok kreditkereteinek terhére) csak azok vehetik fel, akik korábban nem szereztek kreditet az alábbi tantárgyból: Szolgáltatások és alkalmazások (VIHIM244), Villamosmérnöki Szak, MSc képzés

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja az infokommunikációs hálózatok által nyújtott szolgáltatások és alkalmazások széles skálájának áttekintése és rendszerezése. A hangsúly a koncepcionális kérdéseken van, nem cél egyes konkrét alkalmazások részletes bemutatása, a technológiai és architekturális háttér részletezése.
  A tárgykövetelmények teljesítésével a hallgatók tisztában lesznek napjaink (és a közeljövő) hálózatain nyújtandó alkalmazások és szolgáltatások által támasztott követelményekkel, azok jellemzőivel. Olyan ismeretekre tesznek szert, melyek segítségével képesek lesznek szolgáltatási keretrendszerek létrehozására, új szolgáltatások megalkotására és menedzselésére.

  A heti két órás előadás mellett heti egy órában szemináriumokat tartunk, melyek során a hallgatók rövid előadásokat tartanak előre kijelölt, a tárgyhoz kapcsolódó, kurrens témákból.

   

  8. A tantárgy részletes tematikája
  • Szolgáltatási koncepció(k) a jövő hálózataiban
   • Személyre szabott, kontextus-tudatos szolgáltatások
  • Szolgáltatások az internet világában
   • Intelligens végberendezés, átviteli hálózat
  • Hálózati szolgáltatások
  • Szolgáltatás létrehozása és nyújtása IMS-ben
   • közös funkciók, "service enablers"
   • dinamikusan hozzárendelt, szolgáltatás-független, szabványos hozzáférési pontok
   • szolgáltatás együttműködés
   • szolgáltatás létrehozása a terminálokon (IMS/SIP kliens)
  • Konvergált szolgáltatások
   • fix és mobil hálózatok konvergenciája szolgáltatás szempontból
  • "Middleware" szolgáltatások
  • Alkalmazás-specifikus szolgáltatások
   • üzleti alkalmazások; e-kereskedelmi szolgáltatások; interaktív videojátékok; stb.
  • Tartalom nyújtás
   • "content distribution networks"
  •  Együttműködést biztosító szolgáltatások
   • interakció más típusú alkalmazásokkal, szolgáltatásokkal, hálózatokkal, protokollokkal vagy formátumokkal
  • API - Alkalmazás programozási interfészek
   • API koncepció, hordozható, technológia- és platformfüggetlen alkalmazások
  • Parlay/OSA architektúra
   •  Parlay API-k; "framework" + "services"
   • Parlay/OSA + Web Services
   • Szolgáltatási példák (pl. számlázás harmadik félnek, stb.)
  • Nomadicitás, mobilitás szolgáltatási aspektusai
   • kontextusfüggő mobil szolgáltatások
   • hely- és környezetfüggő szolgáltatások
  • Ambiens intelligencia
   • intelligens felhasználói interfészek
   • ember/hálózat interakció
  • Szolgáltatások minősége (QoS, GoS)
  • WEB szolgáltatások
   • interoperábilis gép-gép interakciók a hálózaton keresztül
   • WEB API-k
   • Web 2.0 (pl. „social networking”, wiki – „collaboration and sharing”)
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra szeminárium jellegű gyakorlat.

   

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: önálló feladat elvégzése, aminek eredményeként írásbeli összefoglaló készítése
   és szeminárium tartása (a tantárgy kijelölt órarendi óráján)
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
  • Elővizsga: megállapodás szerint
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban kiadott önálló feladat elvégzése a pótlási időszakban pótolható, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

   

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, előre egyeztetve.

   

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Thierry Van de Velde, „Value-Added Services for Next Generation Networks”, Auerbach Publications, 2007 (978-0849373183)
  2. Kenneth. J. Turner,  Evan H. Magill, David J. Marples: „Service Provision: Technologies for Next Generation Communications”, John Wiley & Sons Ltd, 2004 (ISBN 0-470-85066-3)
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 4
  Felkészülés zárthelyire 0
  Házi feladat elkészítése 8
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 18
  Vizsgafelkészülés 48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név: Beosztás:Tanszék, Int.: 
   Dr. Szabó Róbert PhD egyetemi docens BME-TMIT

   Dr. Vidács Attila PhD

   egyetemi docens BME-TMIT