Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózati és szolgáltatási architektúrák

  A tantárgy angol neve: Architectures of Networks and Services

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 5.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak, MSc képzés
  Hálózatok és szolgáltatások szakirány

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM130 1 2/1/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Cinkler Tibor,
  4. A tantárgy előadója

   Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Cinkler Tibor, PhDegyetemi docens BME-TMIT 
  Dr. Vidács Attila, PhDegyetemi docens BME-TMIT 

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Lásd 6. pont.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEVIHIMA00" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEVIHIMA00", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  • Számítógép hálózatok (ajánlott)
  • Távközlő hálózatok és szolgáltatások (ajánlott)
  • a tantárgy a Szolgáltatások és alkalmazások (VITMM131) tantárgyal kiegészíti egymást, ezek párhuzamos felvétele ajánlott

  Tematikaátfedés miatt a szakirány tantárgyat (a kötelezően választható vagy szabadon választható tantárgycsoportok kreditkereteinek terhére) csak azok vehetik fel, akik korábban nem szereztek kreditet az alábbi tantárgyból: Hálózati architekturák (VIHIM134)

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja bemutatni a gerinc, hozzáférési valamint felhasználói hálózati és szolgáltatási architektúrákat, feltárva az egyes komponensek funkcióit és egymásra épülését.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  A tárgyat sikeresen teljesítő hallgató képes lesz architektúrálisan és rendszertechnikailag átlátni korunk gerinc, hozzáférési és felhasználói hálózatait és szolgáltatásait valamint ezek evolúciós irányait. A hálózati szolgáltatásokból, mint panelekből képes lesz új elosztott hálózati alkalmazások és szolgáltatások kialakítására. Megismeri a fenti hálózatok és szolgáltatások alapvető felépítését, konfigurációs és üzemeltetési vonatkozásait.

  Gerinc és hozzáférési hálózati architektúrák:

  • Hálózati és szolgáltatási konvergencia és jelentései
   • Vízszintes, függőleges és technológiai; vezetékes és vezetéknélküli hálózatok konvergenciája
  • Optikára épülő hálózatok
   • OTN, T-MPLS, ASTN/GMPLS architektúrák
   • Optikai áramkör- (WDM, OTDM), folyam-, börszt- és csomagkapcsolások
  • Metro Ethernet
   • 10 Gbit Ethernet
   • GELS (GMPLS Controlled Ethernet Label Switching)
   • Végponttól-végpontig vízszintes integráció (access-metro-core)
  • Mobil és vezetéknélküli hálózatok evolúciója (3GPP System Architecture Evolution); vezetéknélküli hozzáférés:
   • Mobil generációk architektúrái, GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSPA (HSDPA, HSUPA, HSPA+), LTE, ...
   • WiFi, WiMAX, ...

  Szolgáltatási architektúrák:

  • Internet
   • Különbség a hagyományos, beszéd és videoszétosztó architektúrákhoz képest
  • VoIP szolgáltatást megvalósító architectúrák
  • IPTV szolgáltatást megvalósító architectúrák
  • Multi-Play (Triple, Quadruple, Multi) architektúrák
  • IMS Internet Multimedia SubSystem
   • NGN (Next Generation Networks)
   • application (service) / session control / connectivity (transport) layers (rétegek)
   • evolúció a tiszitán IP felé
   • SIP (Session Initiation Protocol) (IETF RFC 3261)
   • (H.323)
  • Generic Access Networks (GAN)
   • GAN Controller (GANC)
   • Fix és mobil konvergencia (FMC), DECT – GSM/UMTS (GIP/IWP), WiFi – GSM/UMTS

  Overlay hálózatok:

  • Virtuális átfedő- és magán-hálózatok.
  • Erőforrás és szolgáltatás virtualizálás.
  • Szolgáltatási middleware rétegek.
   • GRID, anycast
   • DHT (Distributed Hash Table)
   • Hierarchikus és földrajzi címzés
  • Tartalom szétosztó hálózatok (CDN) (Content Delivery Network, Content Distribution Network)
   • Teljesítőképesség, skálázhatóság, költséghatékonyság
   • Példák: Akamai, Limelight és CDNetworks („Tier one” szolgáltatók melyek az össznyereség 79%-át valósítják meg)
   • Cacheing
   • Internet Content Adaptation Protocol (ICAP), Open Pluggable Edge Services (OPES) protocol

  Felhasználói hálózatok:

  • Központosított és elosztott architektúrák (peer-to-peer)
  • Mesh, ad-hoc és szenzor hálózatok:
   • Fizikai réteg: Bluetooth, IEEE 802.11b (WLAN); PicoRadio, WINS, AMPS
   • Közeghozzáférés (MAC), Mediation Device (MD) protokollok
   • Hálózati réteg, útvonalválasztás (routing)
   • Különböző architektúrák előnyei, hátrányai
  • Ambiens/pervasive/ubiquitous hálózati környezet
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Heti 2 óra előadás és 1 óra szeminárium jellegű gyakorlat.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: önálló feladat elvégzése, aminek eredményeként írásbeli összefoglaló készítése
   és szeminárium tartása (a tantárgy kijelölt órarendi óráján)
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli és szóbeli vizsga
  • Elővizsga: megállapodás szerint
  11. Pótlási lehetőségek

  A szorgalmi időszakban kiadott önálló feladat elvégzése a pótlási időszakban pótolható, az előadóval előre egyeztetett időpontban.

  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kenneth. J. Turner,  Evan H. Magill, David J. Marples: „Service Provision: Technologies for Next Generation Communications”, John Wiley & Sons Ltd, 2004 (ISBN 0-470-85066-3)
  2. K. Iniewski, C. McCrosky, D. Minoli, „Network Infrastructure and Architecture: Designing High-Availability Networks”, John Wiley & Sons Ltd, 2007 (ISBN 978-0-471-74906-6)
  3. S. Kartalopoulos, „Next Generation Intelligent Optical Networks – From Access to Backbone”, Springer, 2008 (ISBN 978-0-387-71756-2)
  4. H. Karl, A. Willig, „Protocols and Architectures for Wireless Sensor Networks”, John Wiley & Sons Ltd, 2005 (ISBN 0-470-09510-5)

   

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra 42
  Félévközi készülés órákra 30
  Felkészülés zárthelyire  0
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés48
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Cinkler Tibor, PhDegyetemi docens BME-TMIT 
  Dr. Vidács Attila, PhDegyetemi docens BME-TMIT 
  Dr. Szabó Róbert, PhD egyetemi docens BME-TMIT 
  Dr. Vida Rolland, PhDegyetemi docens BME-TMIT