Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Üzleti és pénzügyi elemzés

  A tantárgy angol neve: Business and Financial Analytics

  Adatlap utolsó módosítása: 2018. március 9.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak mesterképzés

  Gazdasági elemző informatikus specializáció

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM102   3/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Simon Csaba,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://elearning.tmit.bme.hu/
  4. A tantárgy előadója

  Kósa Zsuzsanna Mária PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  Simon Csaba PhD egyetemi adjunktus Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Alapvető pénzügyi és közgazdasági ismeretek, a befektetések és hitelek alapfogalmai

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyEredmény( "BMEGT35M403" , "jegy" , _ ) >= 2
  VAGY
  TárgyEredmény("BMEGT35M403", "FELVETEL", AktualisFelev()) > 0)

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

   Kötelező előtanulmányi rend nincs.

  A tantárgy a BMEGT35M403 tantárgy jogutódja.

  Ezért akik már kreditet szereztek a BMEGT35M403 tárgyból, újra nem vehetik fel.

   

   

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy általános célja a vállalatok külső értékelésének elméleti megalapozása, és az erre épülő befektetési tevékenység támogatása. Ezen belül speciális témák: az értékpapírok megítélése kockázat- és megtérülés számítások alapján, portfolió elmélet. Az üzleti életben gyakran felmerülő esetek, befektetési és hitelezési szituációk és a felmerülő pénzügyi kockázatok elemzése, az irreális, és túlzottan kockázatos tranzakciós felismerése, ajánlatokat, az elfogadható kompromisszumok megtalálása. 

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Vállalati mutatók a vállalat értékének és kockázatának megállapításához

      Vállalati tőkebevonás lehetséges formái, fedezeti stratégiák

      Hitel-árazás és hiteligény-értékelés, hitelek értékelő pontozása (scoring),

      Árfolyamkockázatok, hitelfelvételi kockázatok

  o   Üzleti esetpélda: beruházási számítások magas hitel-aránnyal

   •    Pénzügyi viselkedéstan: befektetői magatartások jellemzői,

      Nem pénzügyi befektetések jellemzői és kockázatai

      Pénzügyi befektetések, értékpapírok fajtái, értékpapír-piacok, pénzügyi piacok

      Értékpapír árazás, árkosár módszer, árfolyam előrejelzések

  o    Üzleti esetpélda elemzése: működő cég bevezetése a tőzsdére

   • Kockázat megragadása, kockázat és hozam összefüggései, kockázat szétterítés, hozamkalkulálás

      Értékpapír és portfolió kiválasztás a várható megtérülések alapján

      Értékpapír-piacok jellemzői, megtérülés előrejelzése

     Portfolió elmélet, opciók és hatásuk, értékpapírok- és portfolióválogatás és elemzés,

  o    Üzleti esetpélda: Vállalati kötvénykibocsátás

   •    Kamatozó értékpapírok elemzése,

      Állami kötvények, ország-kockázat és infláció értékelése

      Vállalati kötvények árazása, eszköz-kosaras értékpapírok árazása

  o   Üzleti esetpélda: Nyugdíj-előtakarékosság

   •    Csődök előrejelzése pénzügyi modellekkel

      Komplex és adat-intenzív problémák feldolgozása és modellezése

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás, interaktív kérdezési lehetőséggel

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban: 1 db. zárthelyi teljesítése.

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga szóbeli kiegészítési lehetőséggel.

  c. Elővizsga: nincs

  d.  Az aláírás megszerzésének és a vizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a zárthelyi

      pontszámának 10 pontból legalább 4 pontot el kell érnie.

   

  11. Pótlási lehetőségek

  A zárthelyi pótolható a szorgalmi időszakban a pótzárthelyire meghirdetett időpontban, valamint a pótlási időszakban a meghirdetett pót-pótzárthelyi időpontban különeljárási díj megfizetésével.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján az előadások előtt és után, valamint az előadók fogadóórájában.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Kötelező irodalom:
  -    Bodie, Kane, Marcus: Investments, Mc Graw Hill 8. edition, 2009.
  Ajánlott irodalom:
  •    T. H. Davenport, J. G. Harris: Competing on Analytics: The New Science of Winning, Harvard Business Press, 2007
  •    A. Kuznetsov, The complete guide to capital markets for quantitative professionals, McGraw-Hill Professional, 2006
  •    E. A. Helfert: Techniques of Financial Analysis: A Guide to Value Creation, Edition: 11, McGraw-Hill/Irwin, 2003
  •    G. T. Friedlob, L. L. F. Schleifer: Essentials of Financial Analysis, John Wiley and Sons, 2003

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra42
  Félévközi készülés órákra15
  Felkészülés zárthelyire 16
  Házi feladat elkészítése 0
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 7
  Vizsgafelkészülés 40
  Összesen 120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta Kósa Zsuzsanna Mária PhD egyetemi docens Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
  Egyéb megjegyzések A tantárgy a BMEGT35M403 tantárgy jogutódja.

  Ezért akik már kreditet szereztek a BMEGT35M403 tárgyból, újra nem vehetik fel.