Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Hálózatba kapcsolt adatbázisok

  A tantárgy angol neve: Networked Databases

  Adatlap utolsó módosítása: 2017. november 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Gazdaságinformatikus szak

  MSc képzés

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMM100 1 3/1/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Erős Levente,
  A tantárgy tanszéki weboldala https://www.db.bme.hu/targyak/halozatba-kapcsolt-adatbazisok
  4. A tantárgy előadója

  Név:

   beosztás:

   Tanszék, Intézet:

  Dr. Erős Levente

  egyetemi adjunktus

  TMIT

  Hosszu Éva

  egyetemi tanársegéd

  TMIT

  Dr. Simon Csaba

  egyetemi adjunktus

  TMIT

  Dr. Gajdos Sándor

  egyetemi docens

  TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  BSc szintű hálózati, adatbázis és SQL ismeretek.

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  Nincs
  7. A tantárgy célkitűzése Az informatikai rendszereket hálózatba kapcsolt, kooperatív adatbázisok jellemzik. A tárgy a korszerű távközlő hálózatok technológiába és szolgáltatásaiba, valamint az adatbázis-rendszerek együttműködésének módszereibe vezeti be a hallgatókat elméleti és gyakorlati oldalról.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  Elosztott relációs adatbázisok architektúrája
  Elosztott adatbázisok adattárolásának lehetőségei, szempontjai
  Relációk fragmentálásának követelményei és lehetőségei
  Horizontális és vertikális felosztás szempontjai, megtervezése
  Lekérdezés-feldolgozás szempontjai, lépései elosztott adatbázisokban
  Lekérdezések adatlokalizációjának, redukciójának lehetőségei horizontális és vertikális felosztás         esetén
  Lekérdezés-optimalizálás szempontjai
  Tranzakciókezelés kérdései elosztott adatbázisokban
  Elosztott adatbázisok és peer-to-peer
  Peer-to-peer alkalmazások nagy mennyiségű adat tárolására, működésük
  Anonimitás kérdései peer-to-peer rendszerekben
  Peer-to-peer keresés, útválasztás, skálázhatóság kérdései
  Önszerveződő adatbázisok kialakulása, önszerveződő hálózatok jellemzői
  Keresés önszerveződő adatbázisban
  Szervező erők adatbázisokban
  Optimális és egyensúlyi forgalmak játékelméleti modellezése
  Szinkronizáció és egyensúlyi állapotok kialakulása
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadás. A gyakorlatok keretében házi feladatok illetve laboratóriumi feladatok kerülhetnek kiadásra. A házi feladatokhoz konzultációs lehetőséget biztosítunk.

  10. Követelmények
  A szorgalmi időszakban: egy zárthelyi, a házi feladatok és a laborgyakorlatok teljesítése. A félévi követelmény a zárthelyi több, mint 40%-os teljesítése.
  A vizsgaidőszakban: elégséges vizsga (írásbeli).
  11. Pótlási lehetőségek

       A félév során az arra kijelölt időpontban pótzárthelyi írására van lehetőség.

  12. Konzultációs lehetőségek

  A tárgy előadójával személyesen egyeztetett időpontban.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom: Database Systems: The Complete Book, 2 edition, Prentice Hall Press 2008.
  Gajdos Sándor: Adatbázisok, Műegyetemi Kiadó, 2000-2013.
  M. Tamer Özsu, Patrick Valduriez: Principles of Distributed Database Systems

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  Kontakt óra

    56

  Félévközi készülés órákra

    18

  Felkészülés zárthelyire

    20 

  Házi feladat elkészítése

    16

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

     -

  Vizsgafelkészülés

    40

  Összesen

  150

   

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

   Név:

   Beosztás:

   Tanszék, Intézet:

  Dr. Heszberger Zalán

  egy. docens

  TMIT

  Dr. Erős Levente

  egy. adjunktus

  TMIT

  Dr. Simon Csaba

  egy. adjunktus

  TMIT

  Hosszu Éva

  egy. tanársegéd

  TMIT

  Dr. Gajdos Sándor

  egy. docens

  TMIT