Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Fuzzy rendszerek I.

  A tantárgy angol neve: Fuzzy Systems I.

  Adatlap utolsó módosítása: 2016. január 26.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Mérnök Informatikus Szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV79   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kóczy László Tamás,
  4. A tantárgy előadója

   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kóczy T. László egy. tanár TMIT

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Matematika, Digitális technika I.

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITT9269") )
  VAGY
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITT9279") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:
  Nem vehetik fel, akik hallgatták a vitt9269 (Fuzzy II.) és vitt9279 (Fuzzy I.) tárgyat.
  7. A tantárgy célkitűzése

  A fuzzy rendszerek alapjainak megismertetése.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Fuzzy alapok bevezetése. Homokkupac paradoxon. Többértékű logikák, igények, motivációk. Fuzzy logika és közelítés. Fuzzy és hagyomány logika. A fuzzy tudomány rövid története. A hagyományos halmazelmélet rövid áttekintése. Halmazműveletek alaptulajdonságai. Halmaz konvexitása. Karakterisztikus függvény. Kapcsolat az algebrai hálókkal. Partíció. Descartes-szorzat.

  2. hét

  Fuzzy halmazok alapjai. Tagsági függvény. Példák fuzzy halmazokra. Fuzzy halmazokkal kapcsolatos definíciók. Tartó, mag, a-vágat, szigorú a-vágat, szinthalmaz, lényeges a-vágat, magasság. Normális fuzzy halmazok. Fuzzy halmazok konvexitása. Intervallumértékű fuzzy halmazok. 2-es típusú fuzzy halmazok. 2-es szintű fuzzy halmazok. L-fuzzy halmazok.

  3. hét

  Magasabb típusú, magasabb szintű fuzzy halmazok. Fuzzy halmazok számossága. CNF fuzzy halmazok, fuzzy számok. A kiterjesztési elv. Példák a kiterjesztési elv alkalmazására. Fuzzy számok aritmetikája. A klasszikus logika alapjai. Digitális technika rövid ismétlése. Logikai függvények. Funkcionális teljesség. Fuzzy logika.

  4.hét

  Műveletek fuzzy halmazokon. Zadeh-féle fuzzy halmazműveletek. Fuzzy komplemensek. A fuzzy komplemens axiomatikus váza. Példák fuzzy komplemensekre, a Sugeno illetve Yager komplemensek. Egyensúlyi pont és duális pont fogalma és tulajdonságai. Példák a gyakorlatban használatos komplemensekre.

  5.hét

  Fuzzy metszetek (t-normák). A fuzzy metszet axiomatikus váza. Kiegészítő axiómák. Arkhimédeszi ill. szigorú arkhimédeszi t-normák. Idempotens t-norma. Példák fuzzy metszetekre. Fuzzy uniók (t-konormák, s-normák). A fuzzy unió axiomatikus váza, kiegészítő axiómák.  Arkhimédeszi ill. szigorú arkhimédeszi s-normák. Idempotens s-norma. Példák fuzzy unióra.

  6. hét

  A t-norma és s-norma dualitása. De Morgan hármas. Aggregációs operátorok. Aggregációs operátorok axiomatikus váza. Idempotens aggregációs operátorok, átlagoló operátorok. Példák átlagoló operátorokra, általános hatványközép, OWA operátorok, l-átlag. Uninormák. Klasszikus relációk.

  7. hét

  Fuzzy relációk alapjai. Fuzzy relációk tagsági függvényei. Példák klasszikus és fuzzy relációkra. Bináris, ternáris, n-áris relációk. Relációk ábrázolása. Tagsági mátrix. Fuzzy relációk projekciója és hengeres kiterjesztése. Definíció, példák projekcióra és hengeres kiterjesztésre. Fuzzy reláció hengeres lezártja.

  8. hét

  Bináris fuzzy relációk típusai. Bináris fuzzy relációk értelmezési tartománya, értékkészlet, magasság. Bináris fuzzy relációk típusai, példák konkrét relációkra. Bináris fuzzy relációk inverze, példák az inverzre. Kompozíció definíciója, kompozíciók típusai, relációs összekapcsolás, példák mindkét művelettípusra.

  9. hét

  Irányított gráfok. Az irányított gráf típusú bináris fuzzy relációk osztályozása, reflexivitás, szimmetria, tranzitivitás. Max-min tranzitivitás, példa. Tranzitív lezárt. Példa tranzitív lezárt meghatározására crisp illetve fuzzy relációk esetén. Ekvivalenciarelációk, hasonlósági relációk. A felbontási elv. Kompatibilitási relációk. Fuzzy részben rendezések.

  10. hét

  A fuzzy irányítási rendszerek áttekintő bevezetése. Tudásbázis alapú szakértő rendszerek. Hagyományos irányítási és szakértő rendszerek. Fuzzy szakértő rendszerek. Fuzzy irányítási rendszerek. Fuzzy rendszerek felépítése. A fuzzy rendszerek alkotóegységei. A szabálybázis szerkezete. Szabályok ábrázolása fuzzy relációkkal.

  11. hét

  Nyelvi változók. Fuzzy halmazok szemantikája. Fuzzy partíciók és tulajdonságaik. A kompozíciós következtetési szabály. Mamdani-típusú fuzzy következtető rendszerek. Illeszkedési mérték meghatározás. Egy szabályhoz tartozó következtetés meghatározása. Összesített következtetés. Larsen-típusú következtetés.

  12. hét

  Defuzzifikációs módszerek. A defuzzifikációs módszerek elemzése, összehasonlítása. Takagi-Sugeno típusú fuzzy rendszerek. Példák fuzzy rendszerekre. Az inverz inga szabályozási feladat végrehajtása Mamdani-típusú fuzzy rendszerrel. Illusztrációs példák egyszerű fuzzy szabályozási feladatokra. Gyakorlati példák bemutatása.

  13. hét

  Fuzzy mértékek. Fuzzy mértékek definíciója, kapcsolat a fuzzy halmazokkal. Hihetőségi mérték. Plauzibilitási mérték. Független szakértők értékelésének kombinálása. Peremeloszlások. Valószínűségi mérték. Szükségességi és lehetőségi mértékek. Fuzzy mértékek osztályozása.

  14. hét

  A fuzzy rendszerek komplexitási kérdései. Univerzális approximáció. Kompromisszum a kezelhetőség és a jóság között. A fuzzy macska-egér probléma. ZH pótlás, házi feladat beszámoló, elővizsga.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Heti 2 x 2 óra előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • a foglalkozásokon való részvétel ajánlott
   • 1 ZH
   • lehetőség van nagyházifeladat készítésére, a sikeres nagyházifeladat elkészítése és előadása jeles vizsgával egyenértékű
  • A vizsgaidőszakban:
   • szóbeli vizsga
  • Elővizsga:
   • utolsó héten
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek

  Az oktatóval történő megbeszélés alapján.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Kóczy T. László - Tikk Domonkos: Fuzzy rendszerek, Typotex Kiadó, 2000

          Letölthető: http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/fuzzy-rendszerek-fuzzy/index.html

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  19
  Felkészülés zárthelyire   -
  Házi feladat elkészítése   -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása  25
  Vizsgafelkészülés vagy házi feladat elkészítése  20
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kóczy T. László egy. tanár TMIT