Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Nagysebességű mozgó távközlés

  A tantárgy angol neve: High Speed Mobile Telecommunications

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2011. április 28.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnöki azak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV46   4/0/0/v 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Adamis Gusztáv,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Ziegler Gábor tud. munkatárs TMIT
   DR. Adamis Gusztáv mestertanár TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít

  Számítógép hálózatok, Távközlő hálózatok

  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITMM323") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Tematikaütközés miatt a tárgyat csak azok vehetik fel, akik korábban nem hallgatták a következő tárgyakat:

  Nagysebességű mobil hírközlés VITMM323

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja a hallgatók megismertetése a korszerű nagysebességű mozgó (mobil) távközlési hálózatok architektúrájával, működésének alapjaival, protokolljaival és jelzésrendszerével, különös tekintettel az UMTS (3G) és LTE rendszerekre.

  A tárgy az említett hálózatokat elsősorban a szolgáltatásokra és hálózati eljárásokra koncentrálva tárgyalja a felhasználók és az üzemeltetők szempontjából. A hálózat magasabb rétegeire koncentrálva a fizikai réteget és protokolljait csak érintőlegesen, olyan szinten tárgyaljuk, amennyi a magasabb rétegekbeli szolgáltatások és eljárások megértéséhez feltétlenül szükséges.

  Tekintve az igen nagyszámú és folyamatosan fejlődő mobilhálózati protokollokat, a tárgyban csak a legfontosabb protokollokat és eljárásokat mutatjuk be magas szinten. A „bitvadászat” helyett inkább eszközöket adunk a hallgatóság kezébe ahhoz, hogy szükség esetén a 3GPP által kiadott protokoll ajánlásokat saját maguk is olvasni és értelmezni tudják.

  Ennek keretében külön foglalkozik a tárgy az UMTS protokollok adatstruktúráinak megadására használt, valamint az informatika más területein is (pl. hálózatmenedzsment) elterjedt ASN.1 formális adatleíró nyelvvel. A szabványos ASN.1 kódolási szabályok közül a távközlési jelzőhálózatokban jelentős BER és PER kódolásokat részletesen ismertetjük

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét— Bevezetés

  ITU 3 fázisú szolgáltatásdefiníciós módszertana: 1. előfizető szempontok, 2. hálózati szempontok, 3. megvalósítási kérdések

  Távközlő hálózatok története, vezetékes jelzésrendszerek.

              Az SS7 jelzés rendszer vázlatos összefoglalása.

              Mobil hálózatok történelme: 0G-1G-2G-3G-4G...

  2. hét — Az UTMS szolgáltatásai: R’99

  Áramkörkapcsolt szolgáltatások: beszéd, adat, HSCSD

  Csomagkapcsolt szolgáltatások: GPRS, SMS, EMS, MMS

  Miért nem „hálózat” a GPRS, hanem „szolgáltatás”?

  Mozgékonyság kezelés mint szolgáltatás: az IETF és az ITU „mozgékonyság fogalmai” közötti különbségek

  Hol legyen az intelligencia? Hálózat kontra végberendezés: AIN/CAMEL, MeXe, SIM-Application toolkit

  3. hét — Az UMTS R’99 felépítése

  A maghálózat (CN) és a hozzáférési hálózatok (RAN) közötti különbségek. A CN alapvető elemei és ezek funkcionalitása: HLR/AuC, MSC/VLR + SGSN, GMSC+GGSN, EIR, SMSC.

  A CN alapvető interfészei: H, C, D, E, F, Gs, Gf, Gn, Gp, Gr, Gc, Gi

  Az UMTS R’99 rádiós hozzáférési hálózatai (RAN): GERAN és UTRAN.

  A GERAN alapvető interfészei: Um, Air, Abis, A, Gb.

  A GERAN alapvető elemei: MS, BTS, BSC

  Az UTRAN alapvető interfészei: Uu, Iub, Iu, Iur

  Az UTRAN alapvető elemei: Ue, NodeB, RNC

  4. hét— A GERAN működése

  A GERAN hozzáférési hálózat áramkörkapcsolt (CS módban): frekvencia sávok, moduláció, logikai és fizikai csatornák. Csatornakiosztási példa. Az előidőzítés (TA) és szerepe.

  Kapacitás növelés javított modulációval (EDGE) és csatorna többszörözéssel (HSCSD)

  A GERAN hozzáférési hálózat csomagkapcsolt (PS módban): blokkos átvitel, időleges blokkfolyamok (TBF). Logikai és fizikai csatornák. A/B/C osztályú működés, rádiós erőforrás gazdálkodás. Kapacitás növelés: adaptív kódolással, csatorna többszörözéssel: GPRS forgalmi osztályok.

  5. hét  — Az integrált hozzáférési hálózat (CS és PS együtt): az UTRAN.

  WCDMA alapismeretek, a közvetlen kódolásu CDMA.

  Többszörös hozzáférési technológiák: FDMA, TDMA, (W)CDMA: versengés az erőforrásokért: frekvencia, idő és adóteljesítmény

  Csatornázási és bitkeverő kódok logikai szerepe.

  Mitől több az UTRAN, mint egy CDMA modulációjú GERAN: feladatok átvetele a CN-től: az RNC speciális szerepei: C-RNC, S-RNC, D-RNC

  6. hét — Az UTMS R’99 továbbfejlődése

  Architekturális változások az UMTS Release 4 és Release 5 hálózatokban. A hálózat evolúciója: a vertikálisan felosztott  hálózatoktól az egységes rétegelt hálózatokig: szolgáltatási réteg (service layer), vezérlési réteg (control layer) és kapcsolódási réteg (connectivity layer). A hordozó és a hordozó-vezérlés szétválasztása: a hordozófüggetlen hívásvezérlés (BICC, H.248/Megaco, RANAP, stb.). Az All-IP hálózat.

  Az IP multimedia alrendszer (IMS) és szolgáltatásai. Az IMS csomópontok: HSS/SLF, P/S/I-CSCF, AS, MRF, BGCF, szerepei.

  7. és 8. hét — Beszédátvitel a mozgó távközlésben

  A beszéd, mint akusztikai jel: tulajdonságok, leírási modellek.

  A beszédkódolás alapjai.

  Lineáris predikció

  Beszédkódolók a mobil távközlésben.

  Kódolóalgoritmusok

  GSM és 3G kodekek

              működési el, összehasonlítás

  VoIP kodekek

   

  NZH

  9. hét CS jelzésfolyamok és eljárások

  CS mozgékonyság kezelés: be- és kijelentkezés, helyzetfrissítés szerepe és jelentősége. GERAN autentikáció. CS rádiós errőforrás kezelés alapjai. Közeghozzáférés. Kimenő (MO) és bejövő (MT) áramkörkapcsolt hívások, kiértesités (paging). Mozgékonyság kezelés dedikált módban: bolyongás. Csatornaváltás (hívásátadá - HO) bolyongás közben. A HO fajtái: szinkronizált, nem szinkronizált. HO jelzés eljárások: intra-BTS, intra-BSC-intra-MSC HO. Az inter-MSC HO fajtái: kezdeti HO, folytatólagos-HO harmadik félhez, folytatólagos HO vissza a kiindulási ponthoz.

  10. hét —PS jelzésfolyamok és eljárások

  PS mozgékonyság kezelés: be- és kijelentkezés. A GPRS kombinált mozgékonyság kezelési eljárásai: bejelentkezés és kiértesítés. Kimenő (MO) és bejövő (MT) adatcsomagok átvitele.

  PS rádiós errőforrás kezelés és a mozgékonyság kezelés (MM) kapcsolata: 2G és 3G MM állapotgépek.

  11. hét —3G specifikus RAN jelzésfolyamok és eljárások

  3G újdonsága: a folyamatos csatornaváltás (soft handover, SOHO) bolyongás közben: előnyök és hátrányok. A cella légzés.

  A kiszolgáló rádiós alrendszer (SRNS) áthelyezési eljárás oka és jelentősége, az Iur interfész szerepe.

  Csatornaváltás különböző RAN technológiák között (inter-system HO).

  IMS és a multimédia. IMS alap-hívások, konferencia hívások, hangposta. AAA funkciók IMS-ben. Azonnali üzenetküldés. Jelenlét és csoport kezelés. Előfizetők kezelése. Együttműködés legacy hálózatokkal.

  12. hét — 3GPP protokoll ajánlások megértése: ASN.1 nyelv: absztrakt szintakszis

  Az ASN.1 nyelv alapjai.

              Univerzális adattípusok

              Adattípusok létrehozása

              TAG-ek és használatuk

              Nyílt típusok

  Információs objektumok.

  13. és 14. hét — 3GPP protokoll ajánlások megértése: ASN.1 nyelv: konkrét szintakszis

  BER kódolás.

              Kódolási alapok

              Univerzális típusok kódolása

              Felhasználói típusok kódolása

              Nyílt típusok kódolása

  PER kódolás.

              Kódolási alapok

              Univerzális típusok kódolása

              Felhasználói típusok kódolása

              Nyílt típusok kódolása

   

  Pót ZH. Elővizsga.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) előadás
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 NZH, az anyag első kb. 50%-ából
  • A vizsgaidőszakban: vizsga                         
  • Elővizsga : az utolsó órán. Előfeltétele: legalább elégséges(2) NZH
   A legalább jó(4) és jeles(5) NZH eredmény esetén az elővizsgát csak az anyag második 50%-ából kell letenni, vizsgajegy a két zárthelyi átlaga. Közepes(3) és elégséges (2) NZH eredmény esetén az elővizsgát teljes anyagból kell letenni.
  11. Pótlási lehetőségek

  Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Egyes előadások fóliái HTML/PDF verzióban elérhetők lesznek a félév során
  2. 3GPP ajánlások: ’http://www.3gpp.org’
  3. Olivier Dubuisson: ASN.1 — Communication between heterogeneous systems. To be published by Morgan-Kauffman Publishers. ’http://www.oss.com/asn1/bookreg2.html’
  4. John Larmouth: ASN.1 Complete. To be published by Morgan-Kauffman Publishers. ISBN 0-12233-435-3. ’http://www.oss.com/asn1/bookreg.html’
  5. R. Kreher, T. Rüdebusch: UMTS Signaling — UMTS Interfaces, Protocols, Message Flows and Procedures Analyzed and Explained.  John Wiley & Sons, ISBN 978-0-470-06533-4, 2007.
  6. Ralf Kreher, Juergen Placht, Torsten Ruedebusch: UMTs Utran Signaling — Understand and Analyze UMTS UTRAN Message Flows and Procedures. Pro Business Gmbh, ISBN 3-937343-13-X, Berlin, 2003.
  7. Gunnar Heine: UMTS, EGPRS & GSM — Upates with Release 99, 4 & 5. INACON Gmbh, Kriegsstrasse 154, 76133 Karlsruhe, Germany. ISBN 393627313-8
  8. Gunnar Heine, GSM Networks: Protocols, Terminology and Implementation. ISBN 0890064717. Artech House, 1999
  9. Gonzalo Camarillo & Miguel A. Garcia-Martin: The 3G IP Multimedia Subsystem. ISBN: 0470 87156 3. Wiley, 2005.
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  20
  Felkészülés zárthelyire  22
  Házi feladat elkészítése   -
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   -
  Vizsgafelkészülés  22
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Ziegler Gábor, dr. univ tud. munkatárs TMIT
   Adamis Gusztáv, dr. univ mestertanár TMIT
   Bőhm Tamás ügyvivő szakértő TMIT