Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Infokommunikáció a közlekedésben

  A tantárgy angol neve: Infocommunications in Transportation Systems

  Adatlap utolsó módosítása: 2013. március 25.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2013. december 31.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar


  Mérnök informatikus szak
  Villamosmérnöki szak
  Szabadon választható tantárgy
  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV27   2/0/0/v 2  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Vidács Attila,
  4. A tantárgy előadója
  Név:Beosztás: Tanszék, Int.: 
  Dr. Vidács Attila, Ph.D.egyetemi docens
  BME-TMIT
  Dr. Heszberger Zalán, PhD
  egyetemi docens
  BME-TMIT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Infokommunikációs alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVITMAV27") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rend az adott szak honlapján és képzési programjában található.

  Ajánlott:

  nincs

  Nem vehetik fel. akik hallgatták a vitmav27 (Infokommunikáció a közlekedésben) tárgyat.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célja, hogy megismertesse elsősorban a Villamosmérnöki és Informatikai-, valamint a Közlekedésmérnöki Karok hallgatóit az intelligens közlekedési rendszerek alapjaival, elsősorban a kommunikációs hálózatok szempontjából. Hangsúlyos szerepet kap a járművek közti kommunikáció (pl. mobil ad hoc hálózatok), mely lehetővé teszi, hogy olyan önszerveződő és elosztott kommunikációs rendszereket építsünk, amelyek túllépnek a hagyományos fix infrastruktúrájú mobil rendszerek (pl. GSM) korlátain. Általuk lehetővé válik olyan, nagy kiterjedésű és relatív nagy mobilitású hálózatok kialakítása, ahol az egyéni eszközök csak korlátozott lefedettséggel rendelkeznek, viszont képesek kommunikálni a rendszerben lévő bármely más eszközzel. Ezen kívül kitérünk a járművön belüli (inter-car) kommunikációra, a globális pozicionáló rendszerekre és a használatos általános szenzorokra. Ugyanakkor megismertetjük a hallgatókat a legfontosabb a téma legfontosabb alkalmazásaival.

   

  A tárgy kapcsolódik a Magyarországon folyó távközlési és intelligens közlekedési rendszerek területeivel foglalkozó kutatáshoz.
  8. A tantárgy részletes tematikája
  1. hét
   Bevezetés, ismerkedés a közlekedési informatikai rendszerekkel. Bevezetőként a Globális Helymeghatározó Rendszerek (GPS, EGNOS, GLONASS, GALILEO) működési elve kerül bemutatásra alkalmazásokon keresztül.
  2. hét
   Autón belüli kommunikációs technológiák bevezetése, amely elsősorban a jövőben használatos vezetéknélküli szenzorhálózati technológiákra értendő. Itt kezdődik a Zigbee hálózatok működési elvének bontása.
  3. hét
   A Zibee hálózati technológia alkalmazási területei és összehasonlítása hasonló vezetéknélküli technológiákkal rámutatva előnyeire és hátrányaira. A fontosabb ember-gép interfész megoldásokat és elterjedt alkalmazási területeinek bemutatása.
  4. hét
   Speciális szenzorok bemutatása alkalmazásokon keresztül. Ezek többek között: Hőmérséklet, Páratartalom, Odométer, Tachometer, Nyúlásmérő bélyeg, Radar, stb.
  5. hét
   Áttér az autók közötti kommunikációs technológiákra és az ott használatos intelligens protokollokra. Előbb különböző mobilitásmodellek alapján jellemzi a közlekedési hálózatokat, majd az útválasztó és csoportformáló protokollok bemutatására tér rá.
  6. hét
   Az útválasztó protokollok bemutatásának folytatása, amely az egész egyszerűtől a geográfiai alapú útválasztóig halad, kitérve azok előnyeire, hátrányaira, és alkalmazhatóságára. Hibrid kommunikációs megoldások.
  7. hét
   ZH írás
   V2V – Vehicle to Vehicle - Járművek közti kommunikáció és információterjesztés speciális protokolljai és üzenetterjesztő algoritmusai (ODAM, SPACE, SOTIS, stb.)
  8. hét
   Szélessávú kommunikációs technológiák bevezetése: Wimax rendszerek használhatósága a közlekedési rendszerekben. Frekvenciasávok kiosztása, jellemzők, alkalmazások. Sikeres bevezetés ismertetése a világon példákon keresztül.
  9. hét
   A használatos protokollok után alkalmazások bemutatására térünk át. Aktuális közlekedési információk gyűjtése és terjesztése kooperatív járművek segítségével. Rövid ismertetése a web2 és GeoWeb technológiáknak valamint a közlekedési információs rendszerek és közlekedés monitorozási technológiák bemutatása. A Floating Car Data kifejezés és technológia bevezetése.
  10. hét
   Automatikus díjbeszedés a közlekedési rendszerekben. Sikeres kutatási projektek a témában. Működési modelleket és alkalmazási példákat mutatunk meg. Rátérünk több nemzetközi projekt céljainak és eredményeinek a ismertetésére (FleetNet, RuBENS, C2C, PREVENT, stb.)
  11. hét
   Modellezés és szimuláció. A közlekedési rendszerek optimalizálását elsősorban modellezéssel és szimulációs gyakorlattal lehet hatékonyan végezni. Ilyen módszerek ismertetése ezen előadás célja. Kitér számos szimulátor és gyakorlati modell bemutatására illetve a különböző típusú szimulátorok (forgalmi-, hálózati-, stb.) ötvözésének lehetőségeire.
  12. hét
   Térinformatikai Információs Rendszerek. GIS (Geographic Information Systems) Digitális térképek létrehozási módjai. Bevezetés az Intelligens Közlekedési Rendszerek (ITS – Intelligent Transportation Systems) világába.
  13. hét
   Lokációs szolgáltatások és alkalmazások, azaz hol lehet ötvözni a közlekedési rendszereket az otthonautomatizálási és hasonló megoldásokkal? Egyéb rendszerek (otthonfelügyeleti-, szórakoztatási-, ipari-) ötvözése a tárgy során bemutatott alkalmazásokkal.
  14. hét
   Zh pótlás, elővizsga
  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban: 1 zárthelyi dolgozat
  • A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga alkalmak
  • Elővizsga az utolsó órán.
  11. Pótlási lehetőségek Sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható.
  12. Konzultációs lehetőségek A félév, illetve vizsgaidőszak során a hallgatóknak lehetőségük van az előadóval előre egyeztetett időpontban konzultálni.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom
  1. Nirupama Bulusu and Sanjay Jha, Wireless Sensor Networks: A Systems Perspective, Artech House, Inc. 2005.
  2. ITS Decision Web site, a project of the California Center for Innovative Transportation: http://www.calccit.org/itsdecision/
  3. Gino Dompietro, Smarter Roads Through Intelligent Transport Systems, 2009, http://www.skmconsulting.com/Knowledge-and-Insights/Achieve-Articles/2009/Smarter-Roads-Through-Intelligent-Transport-Systems.aspx
  4. Professor Randy H. Katz, Challenges of Mobile Computing, Computer Science Division, University of California, Berkeley, Berkeley, CA 94720-1776
  5. Katia Obraczka, Wireless Sensor Networks Tutorial, Department of Computer Engineering, University of California, Santa Cruz, May 2006
  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra28
  Félévközi készülés órákra 
  Felkészülés zárthelyire 8
  Házi feladat elkészítése 
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása 0
  Vizsgafelkészülés24
  Összesen60
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
  Név:Beosztás: Tanszék, Int.:
  Dr. Gordos Géza, D.Sc.Egyetemi tanárTMIT, BZAKA 
  Dr. Laborczi Péter, Ph.D.Szenior kutató BZAKA
  Vajda Lóránt kutató BZAKA
  Török Attilakutató BZAKA