Az elektronikus kereskedelem alapjai

A tantárgy angol neve: E-Commerce

Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Mérnök informatikus szak

Villamosmérnök szak

Szabadon választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMJV13   3/1/0/f 4  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
4. A tantárgy előadója
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. adjunktus TMIT
 Dr. Székely Iván Ph.D egy. docens ETT
 Talyigás Judit külső óraadó ETT
5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Webhasználat, kereskedelmi- és folyamatszervezési alapismeretek
6. Előtanulmányi rend
Kötelező:
NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET9013") )

A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

Ajánlott:

Nincs.

Nem vehetik fel akik hallgatták a viet9013 (Az elektronikus kereskedelem alapjai) tárgyat

7. A tantárgy célkitűzése

Elméleti áttekintés mellett a hallgatók megismertetése az elektronikus kereskedelem területeivel, gyakorlatával és szabályozásával.

8. A tantárgy részletes tematikája

1. hét

Az elektronikus kereskedelem kialakulása, területei, meghatározó szereplői a termékkereskedelem, és a szolgáltatás-értékesítés területén. Magyarországi helyzetkép, az elektronikus kereskedelem infrastruktúra feltételei. Üzleti modellek és megfontolások: meglévő üzletágak informatikai kiszolgálása,   teljesen új üzleti modellek

Üzleti modellek témakör

2. hét

A vállalatközi és lakossági értékesítési modellek: B2B, B2C, C2B, C2C, G2B, B2G, G2C, B2G, G2G elektronikus kapcsolatok jellegzetességei. A közvetítő kereskedelemre gyakorolt hatás

1. gyakorlat: Csoportfeladat kiadása, szóbeli útmutatással, együtt-dolgozó csoportok megszervezése

 3. hét

Főbb elektronikus kereskedelmi alkalmazási típusok: e-boltok, e-áruházak, e-piacterek. Felelősség az információért a különböző formákban, állandó megjelenés, regisztráció kérdései

Elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezése, informatikai megvalósítása, külső és belső hatásaik, nagyvállalati példák Magyarországon: MOL, MPRT,

4. hét

Közbeszerzés megjelenése a weben, elektronikus közbeszerzési rendszer, EU elvárások és megvalósulásuk, EU-n kívüli példák, elektronizálás hatása a közbeszerzési rendszerre.

Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek, a CRM elméleti alapjai, felhasználási területei, fogyasztók tipizálása önkéntes besorolás vagy tényleges viselkedés alapján, kapcsolódás fogyatékos ügyfelekhez. Elektronikus marketing- és ügynöki rendszerek

E-kereskedelmi szabályozás témakör

5. hét

Kormányzati feladatok az elektronikus kereskedelemben, szakpolitika, támogatások, pályázatok, közösségi szolgáltatások megjelenése a weben.

Az elektronikus kereskedelem, mint a kereskedelmi tevékenység egyik sajátos formájának szabályozása, termékfelelősségi és elállási kérdések, pénz-visszafizetési garanciák

6. hét

Személyes adatok védelme az elektronikus kereskedelemben, ügyféladatok kezelése, direkt marketing lehetőségei, regisztráció korlátai, potenciális partnerek adatainak kezelése, Robinson lista

Elektronikus aláírás alkalmazása az e-kereskedelemben, az e-aláírás lényege, megbízhatósága, e-kereskedelmi ügyletekben való felhasználása

E-kereskedelmi folyamatok szervezése témakör

7. hét

Intézményen belüli e-kereskedelmi folyamatok, árukatalógusok, árjegyzékek, megrendelés kezelés, törzsvásárlói nyilvántartások, bónuszrendszerek

A logisztika informatikai illetve funkcionális megoldásai, raktár- és beszerzési nyilvántartás, szállítmányozás szervezése, alvállalkozói elszámolások

2. gyakorlat: Konzultáció a csoportfeladat megvalósításához, interjúkészítés, értékelés technikái

8. hét

Fizetési rendszerek és alkalmazásuk, készpénzkezelés, átutalások kezelése, bankkártyás fizetések elszámoló bankon keresztül, mikrofizetési megoldások

Elektronikus kereskedelmi szolgáltatók, alkalmazás szolgáltató (ASP) cégek, keresőportálok, téma szerint szakosodott portálok

Sajátos e-kereskedelmi formák témakör

9. hét

Elektronikus aukció nyílt vagy zárt rendszerekben, visszajelzési és értékelési lehetőségekkel, aukciós licitálási szabályok és módszerek, speciális (pl. műtárgy, frekvenciasáv) aukciók

Mobil kereskedelem: árumegjelenítés korlátai, mobil fizetési rendszerek, információfigyelések mobillal

10. hét

Közösségi információs terek, a tartalomszolgáltatás sajátosságai, kapcsolati tőke építés és megjelenítés, nonprofit és nyílt jelleg, szakmai közösségek terei, on-line szerepjátékok

Kulturális értékek "on line" értékesítése, mint egyedi modellek, virtuális múzeum, virtuális élményszerzés, turizmus komplex megjelenítése, tartalomszolgáltatás

11. hét

Szolgáltatások megjelenése az e-businessben, személyre szabott szolgáltatások, társkeresés, szabadidős programszervezés, alkalmi munkák, albérlet, segítségnyújtás

Kisvállalkozások esélyei az e-business segítségével, a piac területi határainak kiterjesztése, a közvetítő kereskedelem kiiktatása, a presztizs-telephely fenntartás fölöslegessége

3. gyakorlat: Konzultáció a csoportfeladat feldolgozásához, dokumentálás, prezentáció-készítés

E-kereskedelmi jövőkép témakör

12. hét

Trendek az e-commerce területén: új üzleti modellek kialakulása, üzlet a közösségi terekben, játékokban, blogolás kedvtelésből és médiamunkaként

Elektronikus kereskedelem hatásai: folyamatos üzem, erősebb verseny, költség-átrendeződés az informatika javára, időgazdálkodás,

„Találkozás a valós piaccal” témakör

13.-14. hét

4., 5., 6.., 7. gyakorlat Gyakorlati példák elemzése a hallgatók prezentációi alapján

Értékelés a feldolgozás alapossága, az üzleti modell megértése, valamint a prezentáció érthetősége alapján. Tanulságok, törvényszerű jelenségek és üzleti kockázatok a példa alapján, különböző példák összevetése.


 

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

Előadások 21 alkalommal és 7 gyakorlat, nem egyenletes elosztásban.

A gyakorlatok a csoportos feladat kiadásának, konzultációinak és prezentációinak üteméhez igazodnak: a 2., 7., 11. és 13-14. héten.

10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
    • 2 db ZH megírása és egy csoportfeladat elkészítése, amelyben egy valóságos vállalkozás e-kereskedelmi aktivitását kell megvizsgálni, kiértékelni és prezentálni.
  • A vizsgaidőszakban: nincs vizsga
  • Elővizsga: nincs
  • A félévközi jegy megállapításának módja:
    • Mindkét ZH-nak, és a csoportfeladatnak külön-külön is legalább elégségesnek kell lennie;
    • Az érdemjegy a csoportfeladatra kapott osztályzat valamint a két ZH osztályzatainak (mint pontoknak) egybe-számításával alakul ki. Összes megszerezhető pontszám 15 pont, ebből: elégtelen 0-7pont, elégséges 8-9pont, közepes 10-11pont, jó 12-13pont, jeles 14-15 pont
11. Pótlási lehetőségek

Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható. A csoportfeladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.

12. Konzultációs lehetőségek

Előzetes egyeztetés alapján az előadók fogadóórájában

13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Talyigás Judit, Mojzes Imre AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM, Műszaki Egyetemi könyvkiadó Budapest, 2006

14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra  56
Félévközi készülés órákra  14
Felkészülés zárthelyire  18
Házi feladat elkészítése  32
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   -
Vizsgafelkészülés   -
Összesen120
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
 Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
 Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. adjunktus TMIT
 Dr. Székely Iván Ph.D egy. docens ETT