Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az elektronikus kereskedelem alapjai

  A tantárgy angol neve: E-Commerce

  Adatlap utolsó módosítása: 2009. november 12.

  Tantárgy lejárati dátuma: 2015. június 30.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Mérnök informatikus szak

  Villamosmérnök szak

  Szabadon választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMJV13   3/1/0/f 4  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Kósa Zsuzsanna Mária,
  4. A tantárgy előadója
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. adjunktus TMIT
   Dr. Székely Iván Ph.D egy. docens ETT
   Talyigás Judit külső óraadó ETT
  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Webhasználat, kereskedelmi- és folyamatszervezési alapismeretek
  6. Előtanulmányi rend
  Kötelező:
  NEM ( TárgyTeljesítve("BMEVIET9013") )

  A fenti forma a Neptun sajátja, ezen technikai okokból nem változtattunk.

  A kötelező előtanulmányi rendek grafikus formában itt láthatók.

  Ajánlott:

  Nincs.

  Nem vehetik fel akik hallgatták a viet9013 (Az elektronikus kereskedelem alapjai) tárgyat

  7. A tantárgy célkitűzése

  Elméleti áttekintés mellett a hallgatók megismertetése az elektronikus kereskedelem területeivel, gyakorlatával és szabályozásával.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Az elektronikus kereskedelem kialakulása, területei, meghatározó szereplői a termékkereskedelem, és a szolgáltatás-értékesítés területén. Magyarországi helyzetkép, az elektronikus kereskedelem infrastruktúra feltételei. Üzleti modellek és megfontolások: meglévő üzletágak informatikai kiszolgálása,   teljesen új üzleti modellek

  Üzleti modellek témakör

  2. hét

  A vállalatközi és lakossági értékesítési modellek: B2B, B2C, C2B, C2C, G2B, B2G, G2C, B2G, G2G elektronikus kapcsolatok jellegzetességei. A közvetítő kereskedelemre gyakorolt hatás

  1. gyakorlat: Csoportfeladat kiadása, szóbeli útmutatással, együtt-dolgozó csoportok megszervezése

   3. hét

  Főbb elektronikus kereskedelmi alkalmazási típusok: e-boltok, e-áruházak, e-piacterek. Felelősség az információért a különböző formákban, állandó megjelenés, regisztráció kérdései

  Elektronikus beszállítói rendszerek folyamatszervezése, informatikai megvalósítása, külső és belső hatásaik, nagyvállalati példák Magyarországon: MOL, MPRT,

  4. hét

  Közbeszerzés megjelenése a weben, elektronikus közbeszerzési rendszer, EU elvárások és megvalósulásuk, EU-n kívüli példák, elektronizálás hatása a közbeszerzési rendszerre.

  Elektronikus ügyfélkapcsolati rendszerek, a CRM elméleti alapjai, felhasználási területei, fogyasztók tipizálása önkéntes besorolás vagy tényleges viselkedés alapján, kapcsolódás fogyatékos ügyfelekhez. Elektronikus marketing- és ügynöki rendszerek

  E-kereskedelmi szabályozás témakör

  5. hét

  Kormányzati feladatok az elektronikus kereskedelemben, szakpolitika, támogatások, pályázatok, közösségi szolgáltatások megjelenése a weben.

  Az elektronikus kereskedelem, mint a kereskedelmi tevékenység egyik sajátos formájának szabályozása, termékfelelősségi és elállási kérdések, pénz-visszafizetési garanciák

  6. hét

  Személyes adatok védelme az elektronikus kereskedelemben, ügyféladatok kezelése, direkt marketing lehetőségei, regisztráció korlátai, potenciális partnerek adatainak kezelése, Robinson lista

  Elektronikus aláírás alkalmazása az e-kereskedelemben, az e-aláírás lényege, megbízhatósága, e-kereskedelmi ügyletekben való felhasználása

  E-kereskedelmi folyamatok szervezése témakör

  7. hét

  Intézményen belüli e-kereskedelmi folyamatok, árukatalógusok, árjegyzékek, megrendelés kezelés, törzsvásárlói nyilvántartások, bónuszrendszerek

  A logisztika informatikai illetve funkcionális megoldásai, raktár- és beszerzési nyilvántartás, szállítmányozás szervezése, alvállalkozói elszámolások

  2. gyakorlat: Konzultáció a csoportfeladat megvalósításához, interjúkészítés, értékelés technikái

  8. hét

  Fizetési rendszerek és alkalmazásuk, készpénzkezelés, átutalások kezelése, bankkártyás fizetések elszámoló bankon keresztül, mikrofizetési megoldások

  Elektronikus kereskedelmi szolgáltatók, alkalmazás szolgáltató (ASP) cégek, keresőportálok, téma szerint szakosodott portálok

  Sajátos e-kereskedelmi formák témakör

  9. hét

  Elektronikus aukció nyílt vagy zárt rendszerekben, visszajelzési és értékelési lehetőségekkel, aukciós licitálási szabályok és módszerek, speciális (pl. műtárgy, frekvenciasáv) aukciók

  Mobil kereskedelem: árumegjelenítés korlátai, mobil fizetési rendszerek, információfigyelések mobillal

  10. hét

  Közösségi információs terek, a tartalomszolgáltatás sajátosságai, kapcsolati tőke építés és megjelenítés, nonprofit és nyílt jelleg, szakmai közösségek terei, on-line szerepjátékok

  Kulturális értékek "on line" értékesítése, mint egyedi modellek, virtuális múzeum, virtuális élményszerzés, turizmus komplex megjelenítése, tartalomszolgáltatás

  11. hét

  Szolgáltatások megjelenése az e-businessben, személyre szabott szolgáltatások, társkeresés, szabadidős programszervezés, alkalmi munkák, albérlet, segítségnyújtás

  Kisvállalkozások esélyei az e-business segítségével, a piac területi határainak kiterjesztése, a közvetítő kereskedelem kiiktatása, a presztizs-telephely fenntartás fölöslegessége

  3. gyakorlat: Konzultáció a csoportfeladat feldolgozásához, dokumentálás, prezentáció-készítés

  E-kereskedelmi jövőkép témakör

  12. hét

  Trendek az e-commerce területén: új üzleti modellek kialakulása, üzlet a közösségi terekben, játékokban, blogolás kedvtelésből és médiamunkaként

  Elektronikus kereskedelem hatásai: folyamatos üzem, erősebb verseny, költség-átrendeződés az informatika javára, időgazdálkodás,

  „Találkozás a valós piaccal” témakör

  13.-14. hét

  4., 5., 6.., 7. gyakorlat Gyakorlati példák elemzése a hallgatók prezentációi alapján

  Értékelés a feldolgozás alapossága, az üzleti modell megértése, valamint a prezentáció érthetősége alapján. Tanulságok, törvényszerű jelenségek és üzleti kockázatok a példa alapján, különböző példák összevetése.


   

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  Előadások 21 alkalommal és 7 gyakorlat, nem egyenletes elosztásban.

  A gyakorlatok a csoportos feladat kiadásának, konzultációinak és prezentációinak üteméhez igazodnak: a 2., 7., 11. és 13-14. héten.

  10. Követelmények
  • A szorgalmi időszakban:
   • 2 db ZH megírása és egy csoportfeladat elkészítése, amelyben egy valóságos vállalkozás e-kereskedelmi aktivitását kell megvizsgálni, kiértékelni és prezentálni.
  • A vizsgaidőszakban: nincs vizsga
  • Elővizsga: nincs
  • A félévközi jegy megállapításának módja:
   • Mindkét ZH-nak, és a csoportfeladatnak külön-külön is legalább elégségesnek kell lennie;
   • Az érdemjegy a csoportfeladatra kapott osztályzat valamint a két ZH osztályzatainak (mint pontoknak) egybe-számításával alakul ki. Összes megszerezhető pontszám 15 pont, ebből: elégtelen 0-7pont, elégséges 8-9pont, közepes 10-11pont, jó 12-13pont, jeles 14-15 pont
  11. Pótlási lehetőségek

  Egy sikertelen zárthelyi a szorgalmi időszakban a pótzárthelyin pótolható. A sikertelen (pót)zárthelyi a pótlási héten különeljárási díj ellenében egy további alkalommal pótolható. A csoportfeladat különeljárási díj ellenében a pótlási héten pótolható.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Előzetes egyeztetés alapján az előadók fogadóórájában

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Talyigás Judit, Mojzes Imre AZ ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM, Műszaki Egyetemi könyvkiadó Budapest, 2006

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra  56
  Félévközi készülés órákra  14
  Felkészülés zárthelyire  18
  Házi feladat elkészítése  32
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása   -
  Vizsgafelkészülés   -
  Összesen120
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta
   Név: Beosztás: Tanszék, Intézet:
   Dr. Kósa Zsuzsanna Ph.D egy. adjunktus TMIT
   Dr. Székely Iván Ph.D egy. docens ETT