Útválasztási módszerek hálózatokban: Az ötlettől a publikációig

A tantárgy angol neve: nincs megadva

Adatlap utolsó módosítása: 2021. január 4.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

 Doktorandusz képzés

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMDV03   4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Gulyás András,
4. A tantárgy előadója
Dr. Gulyás András, tudományos főmunkatárs, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Dr. Heszberger Zalán, egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Dr. Bíró József, egyetemi tanár, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Gráfok
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Bevezetés a számításelméletbe 1,2.
7. A tantárgy célkitűzése

A  tárgy betekintést nyújt a kutatás és publikálás összetett folyamatába, valamint egyéb kutatói kompetenciák fejlesztésébe, komplex hálózati témakörökön keresztül. Az áttekintett kutatási témák lefedik többek között technológiai, biológiai, közösségi, közlekedési és szóhálózatok, valamint az emberi agyhálózat és a hálózatokban feltételezett útvonalválasztási folyamatok általános törvényszerűségeit. A tematika alapvetően interdiszciplináris, de nagy hangsúlyt fektetünk az Interneten alkalmazott útválasztásra is. A tananyag feldolgozása és a kiadott feladatok a kutatás és publikálás közötti lépésekre épülnek. A félév során olyan aktivitásokat fedünk le, mint: irodalomkutatás, kutatási ötlet, pályázatok, az ötlet kidolgozása, kutatási zsákutcák, sikeres kutatások, publikáció készítése az eredményekből, hatékony publikálás, publikációs fórumok, publikációs eszközök, média kezelése valamint cikkbírálat. 


8. A tantárgy részletes tematikája

A tárgy 7 összefüggő témából áll. Minden egyes témához tartozik egy elméleti rész, mely a hálózati útválasztás, mint kutatási terület valamely részét hivatott bemutatni, majd az egyes témák mentén kerülnek bemutatásra a kutatási tevékenységek egyes fázisai, melyek elvezetnek az ötlettől a publikációig, ill. annak értékeléséig és bírálatáig.

1. Komplex hálózatok áttekintése:

Valós hálózatok strukturális tulajdonságai, hálózati mérések, nyilvános adatbázisok, valós hálózati struktúrák reprodukálása

Irodalomkutatás a komplex hálózatok témakörében, témakörök áttekintése. Mikor, melyik cikket válasszuk elolvasásra? Cikkolvasási látószög. Hogyan olvassunk cikket?

2. Klasszikus Hálózatmodellek:

Véletlen hálózatok, Watts-Strogatz modell, Barabási modell, három mérföldkő cikk áttekintése, bírálata, cikkek sikeressége és a tartalom viszonya

Hogyan válasszunk kutatási témakört? Kutatási mainstream és underground kutatás, buzzword-ök jelentősége, friss publikációk gyors feldogozása és továbbfejelsztése: a “low-hanging fruits” megközelítés

3: Mohó útválasztás komplex hálózatokban:

Kleinberg mérföldkő cikke, navigáció definíciója, útvonalnyúlás, sikerességi mutatók, navigációs eredmények reprodukálása

Pénzügyi források szerzése kutatáshoz, hazai és külföldi kutatási pályázatok, projektek és ösztöndíjak, pályázatírás, bírálat, finanszírozási rendszerek, adminisztráció, kutatási terv és a valóság viszonya

4. Geometriai hálózatmodellek

Hálózatok beágyazása, vizualizálás, hálózatok generálása rejtett geometria segítségével, vonzó analitikus és szimulációs eredmények

A kutatási ötletek fajtái, inkrementális és az új irány kidolgozása közötti különbség, kutatási ötlet kidolgozása, a kutató mindennapi nehézségei, kutatási zsákutcák, sikertelenség és kommunikációja, sikeres kutatások és első eredmények 

5: A navigáció és a struktúra kapcsolata

A játékelmélet, az útválasztás és a hálózattudomány kombinációja, navigációs vázak és egyensúlyi hálózatok geometriába ágyazva

A publikáció ideje és a fórum kiválasztása, a publikáció célja és formája közötti viszony, predátor folyóiratok felismerése, open access, kiadók, publikációs követelmények tanulmányozása, pontszámítási módszerek, pályázati esélyek és a publikációs listák viszonya, hivatkozások menedzselése, számítása, publikációs mutatók, I szám és Q szám

6. Útválasztás hierarchikus hálózatokban:

Valós útvonalmérések és eredmények, mesterséges és természetes ökoszisztémák közötti kapcsolatok, az Internet útvonalválasztása, völgymentes útvonalak és lokális preferencia, útvonalak analógiája valós hálózatokban

Publikáció készítése az eredményekből, cikk felépítése és szerkezete, az absztrakt, sablonok és eltérések, az ábrák és ábrafeliratok jelentősége, milyen egy jó ábra, minőségi szövegszerkesztők és publikációs platformok, cikkszerkesztés közösen, többszörös iterációk

7. Útválasztás és memóriaigény, útválasztási entrópia definíciója és számítása adott hálózatokon, entrópia beágyazott hálózatokban, legrövidebb útválasztás és a valós útvonalak memóriaigénye, útvonalak használata és a hálózati struktúra kapcsolata

Cikk, adat és szoftver publikációja, adatok nyilvános közzététele, publikáció adatból, reprodukálható publikációk, média kezelése, cikkbírálat


9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
10. Követelmények

A szorgalmi időszakban: Egy a szorgalmi időszakban egyeztetett témájú otthoni feladat kidolgozása és bemutatása. A feladat elégséges teljesítése a feltétele az aláírás megszerzésének és a vizsgázásnak.

A vizsgaidőszakban: Szóbeli vizsga.


11. Pótlási lehetőségek

Az otthoni feladat a pótlási időszakban pótolható.


12. Konzultációs lehetőségek

Vizsgák előtt, előre egyeztetett időpontban.


13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

Gulyás, Heszberger, Bíró: PATHS, Springer-Nature 2020

Folyamatosan frissülő anyagaink elektronikus formában hozzáférhetőek  (tantárgy weblapján).


14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire0
Házi feladat elkészítése25
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása15
Vizsgafelkészülés40
Összesen
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Dr. Gulyás András, tudományos főmunkatárs, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék