Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  5G hálózatok, szolgáltatásaik, és az ipari IoT szinergiája

  A tantárgy angol neve: 5G Networks, Services and their Synergies with Industrial IoT

  Adatlap utolsó módosítása: 2019. augusztus 29.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Informatikai Tudományok DI

  Villamosmérnöki tudományok DI

  Doktoranduszi választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMDV02   4/0/0/v 5  
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Varga Pál,
  4. A tantárgy előadója

  Dr. Varga Pál PhD, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

  5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Vezetéknélküli hálózati technológiák alapjai, Cellás mobilhálózatok architektúrája, IoT rendszerek általános felépítése, Adat- és hálózatbiztonság.
  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:
  nincs
  7. A tantárgy célkitűzése

  A tárgy célkitűzése, hogy az 5. generációs mobil hálózati technológiák és szolgáltatásaik, valamint az ipari IoT szinergiáját, eszközeit és lehetőségeit bemutassa.

  Az 5G és az ipari IoT követelményeinek párhuzamba állítása után a tárgy bemutatja az 5G rendszerek rádiós és maghálózati architektúráját, kitér a mobiltechnológiai konvergenciákkal kapcsolatos igényekre és lehetőségekre, és bemutatja, hogy mindezek hogyan segítik az ipari IoT rendszerek kiépülését és működését.

  A jelenlegi ipari IoT keretrendszerek architekturális, kommunikációs és biztonságtechnikai sajátosságainak áttekintésével a tárgy lehetőséget teremt a jövőbeli alkalmazások átgondolt, megfontolt, mégis gyors és hatékony tervezésére és megvalósítására. Emellett a tárgy áttekintést nyújt az ipari IoT rendszerek különböző architekturális szintjein alkalmazott kommunikációs módszerekkel kapcsolatban, ideértve mind a gyártók és ellátási láncok közötti, mind pedig a gyártósor elemei közötti kommunikációt.

  Az 5G technológia és az ipari IoT rendszerek szinergiáit esettanulmányokon keresztül is bemutatja a kurzus.
  8. A tantárgy részletes tematikája

  1. hét

  Bevezetés. Követelmények az ipari IoT rendszerekkel kapcsolatban – felhasználási területek alapján. Üzembe helyezési és karbantartási sajátosságok. Az IoT és a CPS (Cyber-Physical Systems) viszonya. IoT rendszerek rádiós hálózati igényei. Az 5G ígéretei és követelményei.

  2. hét

  IoT rádiós hozzáférési technológiák jellemzői, taxonómiája és összehasonlítása. Ezek gyengeségei az ipari IoT igényeivel szembeállítva. Lehetőségek és szűk keresztmetszetek az 5G használatát nélkülöző megoldásokban (NB-IoT, Cat-M, LoRa, SigFox, valamint ZigBee, UWB, Bluetooth, stb.). 

  3. hét

  Az 5G rádiós hálózat követelményei és megoldásai. Rádiós hozzáférés. Kódolási eljárások. Kapcsolat a maghálózattal.

  4. hét

  5G: beépített módszerek a kis késleltetési, a magas biztonsági, a nagy végberendezés-számmal kapcsolatos, valamint a további egyéb követelmények teljesítésére. 

  5. hét

  Az 5G maghálózat felépítése, funkciói. Az Evolved Packet Core és az 5G maghálózat összehasonlítása.  

  6. hét

  5G szolgáltatások esettanulmányokon keresztül. Hálózati technológiák konvergenciája: a WiFi és 5G, vezetékes hozzáférési hálózatok és 5G, 2G, 3G, 4G és 5G – technológiák közötti session-átadás. 

  7. hét

  Az ipari IoT fejlődése: átmenet a DCS és SCADA-alapú modellekből az IoT és CPS modellek felé. Valós idejű követelmények. A helyi automatizálási felhő architektúra alapjai. Összekapcsolódó helyi automatizálási felhők. Egyenrangú és hierarchikus architektúra-változatok. Az Edge, Platform és Enterprise szintek kapcsolódásának kihívásai és módszerei.

  8. hét

  Heterogén, több-szereplős ipari IoT rendszerek és követelményeik. Az ipari IoT biztonságtechnikai kihívásai és megoldásai. Protokollok, szemantikai sémák – egyeztetési kihívások és megoldások.

  9. hét

  Az 5G használata az ipari IoT-ban – architekturális megoldások. A kommunikáció elemei és folyamata a végberendezések üzembe helyezésétől a funkcionális adatátvitelig. 

  10. hét

  IoT eszközök életciklusa. Az ellátási lánc menedzsment és az életciklus kapcsolata. Az 5G és az ipar4.0 válaszai a végberendezések életciklusának kézben tartására. Biztonsági kockázatok, ezek felismerési módjai és mitigációja.

  11. hét

  Komplex ipari IoT esettanulmányok – Mixed Reality, proaktív karbantartás. Digitális lábnyom tárolása és követése többszereplős, komplex ellátási láncokban. Real-time end-to-end követelmények teljesítése 5G támogatással. Kitekintés: Time Sensitive Networking.

  12. hét

  Házi feladatok bemutatása – demonstrációk és előadások formájában. 

  13. hét

  Keretrendszerek: AllJoyn, Arrowhead, LWM2M, stb. Esettanulmány: folyamatszintű end-to-end ellátási lánc menedzsment dinamikus kezelése szolgáltatás orientált architektúrában, heterogén szereplőkkel, az Arrowhead keretrendszerben.

  14. hét

  Kitekintés: Blockchain az Ipar4.0-ban. Az iparban használandó blockchain-technológiákkal kapcsolatos követelmények. Meglévő megoldások összehasonlítása. Lehetőségek, kihívások és veszélyek.

  Összefoglalás, konklúziók.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás
  10. Követelmények

  a.       A szorgalmi időszakban hallgatók otthoni feladatot kapnak, melynek során egy, a tárgyhoz kapcsolódó témát kell feldolgozniuk és esszé+előadás vagy prototípus+demó formájában benyújtaniuk és bemutatniuk.

  b.       A vizsgaidőszakban: írásbeli vizsga

  11. Pótlási lehetőségek Az otthoni feladatok pótlólagos leadása a pótlási időszakban, egy kijelölt időpontban lehetséges.
  12. Konzultációs lehetőségek Igény szerint, az oktatóval egyeztetve.
  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  -       A 3GPP 5G szabványai

  -       Hasan Derhamy, Jens Eliasson, Jerker Delsing, Peter Priller - A survey of commercial frameworks for the Internet of Things, in Proceedings of IEEE 20th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA), 2015.

  -       Jerker Delsing (ed.) - IoT Automation: Arrowhead Framework, CRC Press, 2017.

  -       Michele Albano, Erkki Jantunen, Gregor Papa, Urko Zurutuza (Eds.) - The MANTIS Book: Cyber Physical System Based Proactive Collaborative Maintenance, River Publishers Series in Automation, Control and Robotics, 2019.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
  Kontakt óra60
  Félévközi készülés órákra14
  Felkészülés zárthelyire0
  Házi feladat elkészítése36
  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása0
  Vizsgafelkészülés40
  Összesen150
  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Varga Pál, PhD

  Egyetemi docens

  TMIT