Budapest University of Technology and Economics, Faculty of Electrical Engineering and Informatics

  Belépés
  címtáras azonosítással

  vissza a tantárgylistához   nyomtatható verzió    

  Az információábrázolás új generációja

  A tantárgy angol neve: New Generation in Representing Information

  Adatlap utolsó módosítása: 2010. szeptember 7.

  Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  Villamosmérnöki és Informatikai Kar

  Villamosmérnöki Szak

  Műszaki Informatika Szak

  doktoranduszi választható tárgy

  Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
  VITMD104   4/0/0/v 5 1/1
  3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Baranyi Péter Zoltán,
  4. A tantárgy előadója

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Baranyi Péter

  e. docens

  BME-TMIT

  6. Előtanulmányi rend
  Ajánlott:

  Nincs.

  7. A tantárgy célkitűzése

  A tantárgy célja, hogy áttekintse az információk ábrázolására használt klasszikus modellezési technikákat és koncepciókat, valamint új szemléletet alakítson ki, ahhoz, hogy a szemcsés szerkezetekre támaszkodó mérnöki feladatok tág osztályában elterjedt reprezentációk új generációját hatékonyan alkalmazhassa a hallgató.

  8. A tantárgy részletes tematikája

  Az információ-ábrázolás klasszikus és modern módszereinek összehasonlítása. A tantárgy Hilbert hipotézisétől napjainkig áttekinti a modellezési technikák fejlődését és az alkalmazott számítástudományi eszközöket. A tantárgy rámutat arra, hogy jelentős szemléletváltozásnak lehetünk tanúi a mérnöki modellezésben és feladat ábrázolásban. Rámutat arra, hogy a megoldás és megoldhatóság fogalma tágabb értelmet nyert.

  A tananyag külön tárgyalja az információk ábrázolásában megjelenő szemcsés szerkezetre épülő módszereket és ahhoz tartozó uniform ábrázolási célokat, ami az információ-ábrázolás új generációját jelenti. Példákon keresztül ismerteti a tantárgy, hogy a mai számítástechnikai eszközök hatására előtérbe került az uniformitás, a feladat-független ábrázolás és automatizált megoldás a mérnöki feladatok igen tág osztályában.

  A tantárgy megmutatja, hogy az információ-ábrázolás jósága, feldolgozhatósága és komplexitása közötti összefüggéseket hogyan lehet figyelembe venni. Példákat mutat arra, hogy miként lehet modellezés során az analitikus és numerikus jelleget elválasztani, akár “black-box” modellezések esetén is. Példákat mutat arra, hogy meghatározott archetipikus lenyomatok alkalmazása a modellezésben közelebb vezethet a megoldáshoz, annak ellenére, hogy az ilyen jellegű modellezés, mint matematikai közelítés esetleg nagyobb hibával rendelkezik. Ezek a módszerek hasonlíthatóak bizonyos emberi kognitív folyamatokhoz is.

  A tantárgy, példaként, egy négy propelleres vezető nélküli helikopter irányítási kérdésit és azzal kapcsolatos információkat ábrázolja különböző reprezentációban, majd megmutatja, hogy ettől függően eltérő megoldások léteznek a helikopter stabil irányítására.

  9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium)

  (előadás, gyakorlat, laboratórium):

  Előadás.

  10. Követelmények

  a. A szorgalmi időszakban:

  b. A vizsgaidőszakban: írásbeli vagy szóbeli vizsga (létszámtól függően).

  1. Elővizsga: van lehetőség.
  11. Pótlási lehetőségek

  Vizsgaidőszakban a megszokott módon.

  12. Konzultációs lehetőségek

  Megbeszélés szerint.

  13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom

  Folyamatban van egy magyar nyelvű tankönyv elkészítése. Jelenleg hosszabb-rövidebb részek állnak rendelkezésre.

  14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka

  :

   

  Kontakt óra

  60

  Félévközi készülés órákra

  44

  Felkészülés zárthelyire

  0

  Házi feladat elkészítése

  0

  Kijelölt írásos tananyag elsajátítása

  ..

  Vizsgafelkészülés

  46

  Összesen

  150

  15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

  Név:

  Beosztás:

  Tanszék, Int.:

  Dr. Baranyi Péter

  e. docens

  BME-TMIT