Mérnöki modellalkotás szeminárium

A tantárgy angol neve: Modeling Seminar for Engineers

Adatlap utolsó módosítása: 2024. február 23.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar

Villamosmérnöki Tudományok Doktori Iskola és Informatikai Tudományok Doktori Iskola

választható tárgy

Tantárgykód Szemeszter Követelmények Kredit Tantárgyfélév
VITMD099   4/0/0/v 5  
3. A tantárgyfelelős személy és tanszék Dr. Babarczi Péter,
4. A tantárgy előadója

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Babarczi Péter PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dr. Gulyás András PhD

tud. főmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dr. Bíró József  DSc

egyetemi tanár

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dr. Rétvári Gábor PhD

tud. főmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

5. A tantárgy az alábbi témakörök ismeretére épít Bevezetés a számításelméletbe, Algoritmusok elmélete
6. Előtanulmányi rend
Ajánlott:
Kötelező előtanulmányi rend nincs.
7. A tantárgy célkitűzése A tárgy betekintést nyújt infokommunikációs hálózatok legfontosabb mérnöki kihívásaiba, illetve azok tervezési kérdéseibe a kisebb hálózatoktól kezdve a maghálózaton keresztül az Internetig. A hallgatók áttekintést kapnak a hálózatokban felmerülő problémák modellezésének legfőbb technikáiról, melyeket konkrét példákon keresztül maguk is kipróbálhatnak a tárgy keretein belül. Az alkotott modelleket kisebb kódolási feladatok segítségével a gyakorlatban is realizálhatják. Megfelelő platformok segítségével összevethetik megoldásaikat egymással, melynek segítségével elmélyíthetik és fejleszthetik a korábbi tanulmányaik során felhalmozott algoritmikus tudást az Internet forgalmi-, útvonal-, topológia-, és sávszélesség-tervezésének problémáira alkalmazva.
8. A tantárgy részletes tematikája
 • Hálózattudomány

  • Valós hálózatok modelljeinek megismerése, legfontosabb strukturális mérőszámok és azok jellemzőinek hatása a hálózat teljesítményére, hibatűrésére

  • Klasszikus modellek és példa hálózatok (pl.: kisvilág, Erdős-Rényi, Barabási-Albert, hiperbolikus), azok tulajdonságai és alkalmazhatósága

 • Statisztikus multiplexálás, sávszélesség becslés

  • Klasszikus sorbanállás-elméleti rendszer: bejövő (aggregált forgalomból származó) csomagok, buffer, kiszolgáló egység modern VoIP kodekek esetén

  • Hálózati kalkulus alkalmazása a korábbi bonyolult tömegkiszolgálási modellek egyszerűsítésére, on-off folyamatok aggregált sebességének modellezése és analízise

 • Hatékony sávszélesség kihasználás hálózati kódolással

  • Hálózatok sávszélesség tervezése algebrai műveletek segítségével, multicast sávszélesség, robusztus útvonalválasztás és további klasszikus példák megismerése

  • Mérnöki modellek leíróerejének demonstrálása a hálózati kódolás példáján keresztül, üzenetek kódolása és dekódolása véges testek felett

 • Virtuális hálózatok tervezése

  • Fizikai hálózatok felett kialakított virtuális hálózatok gyakorlati megvalósításai (cloud computing erőforrás foglalás, virtuális SDN hálózatok beágyazása, stb.)

  • Virtuális hálózatok hatékony erőforrás kiosztása, virtuális csomópontok és szakaszok leképezése a fizikai erőforrásokra intelligens módon, robusztus útvonalak tervezése 

 • IP forgalomtovábbítás és tömörített adatstruktúrák

  • IP címzési rendszer, IP forgalomtovábbítás, skálázhatósági problémák és az azokra adható mérnöki megoldások megismerése

  • Prefix fák tömörítése, információ-elméleti korlátok, tömörített adatstruktúrákon való hatékony keresés

9. A tantárgy oktatásának módja (előadás, gyakorlat, laboratórium) Előadás.
10. Követelmények
 1. A szorgalmi időszakban: az egyes témákhoz házi feladatok tartoznak, melyek elégséges szintű teljesítése a feltétele az aláírás megszerzésének és a vizsgázásnak.

 2. A vizsgaidőszakban: szóbeli vizsga.

11. Pótlási lehetőségek A házi feladatok közül egy a pótlási időszakban pótolható.
12. Konzultációs lehetőségek Előadások idejében, illetve előre egyeztetett időpontban.
13. Jegyzet, tankönyv, felhasználható irodalom Az egyes anyagrészeknél megadjuk a felhasználható szakirodalmat, illetve szükséges segédanyagokat elektronikus formában elérhetővé tesszük a tantárgy oldalán.
14. A tantárgy elvégzéséhez átlagosan szükséges tanulmányi munka
Kontakt óra56
Félévközi készülés órákra14
Felkészülés zárthelyire-
Házi feladat elkészítése50
Kijelölt írásos tananyag elsajátítása10
Vizsgafelkészülés20
Összesen150
15. A tantárgy tematikáját kidolgozta

Név:

Beosztás:

Tanszék, Int.:

Dr. Gulyás András PhD

tud. főmunkatárs

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Dr. Babarczi Péter PhD

egyetemi docens

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék